2021.10.15. péntek   
.: Home :.    »    Menü  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

BemutatkozásSzakmódszertani Központ

 

A tanárképzés és a felsőoktatás-pedagógia szolgálatában

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán közel harminc bölcsész tanári szakon folyik tanárképzés a szakmai képzésért felelős intézetekben. 2008-ban alakult meg a Szakmódszertani Központ azzal a céllal, hogy folyamatosan bővülő szakmai tevékenységével hozzájáruljon a Bölcsészettudományi Karon nagy hagyományokkal bíró, nemzetközileg is elismert bölcsésztanár-képzés megerősítéséhez és továbbfejlesztéséhez.

A Szakmódszertani Központ a következő tanári szakok képzésével és a tanárok továbbképzésével kapcsolatos szakmai tevékenységet hivatott támogatni, kari szinten koordinálni, valamint egyetemi szinten képviselni.


TANÁRI SZAKOK A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON

NAPPALI TAGOZAT

LEVELEZŐ TAGOZAT

Első tanári szakterületek

Második tanári szakterületek

Első tanári szakterületek

Egymással párosítva is felvehetők.

Egy első tanári szakterülettel párban vagy annak birtokában vehetők fel.

Egymással párosítva is felvehetők.

angoltanár
bolgár- és nemzetiségibolgár-tanár*
ének-zene tanár
franciatanár
hollandtanár
horváttanár
horvát- és nemzetiségihorvát-tanár
japántanár*
kínaitanár*
latintanár
lengyeltanár
lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár

magyartanár
mozgókép- és médiaismeret-tanár*
némettanár
német- és nemzetiséginémet-tanár
ógörögtanár
olasztanár
orosztanár
portugáltanár
romántanár
spanyoltanár
szerbtanár
szerb- és nemzetiségiszerb-tanár
szlováktanár

filozófiatanár
hon- és népismerettanár
magyar mint idegen nyelv tanár
művészettörténet-tanár
nyelv- és beszédfejlesztő tanár

angoltanár
ének-zene tanár
magyartanár
némettanár
német- és nemzetiséginémet-tanár
történelemtanár

* A tanári szak akkreditálása folyamatban van.

 

 

 

A középiskolától a tudós bölcsész tanári pályáig

 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának hagyományokra épülő, kiemelt küldetése a tudós bölcsész tanárok magas színvonalú képzése. A középiskolai diákok, ha tanári pályára készülnek, hosszú, ám igen gazdag, élvezetes utat járnak be, amíg tudós tanárrá válnak.

A középiskolai diákok az érettségi vizsga után először az alapszakokra jelentkezhetnek. Az alapszakon 120 kreditnyi tanulmányokat folytatnak az első tervezett tanári szakterületük megalapozására, valamint egy 50 kredites képzést végeznek el a tervezett második tanári szakterületüknek megfelelően. A két tanári szakterületet az ELTE bármelyik karának képzési kínálatából választhatják.

Kis számban vannak olyan második tanári szakterületek is, amelyekre 50 kredites speciális alapszakos előtanulmányok nélkül lehet jelentkezni (például a magyar mint idegen nyelv, a nyelv- és beszédfejlesztő tanári szakokra). Az ilyen típusú tanári szakokon a felvételihez elegendő a felvételi követelményekben megjelölt alapszak, valamint az egyéb követelmények, például a felsőfokú nyelvvizsga teljesítése. A tanári pályára készülő hallgatók egy 10 kredites pedagógiai-pszichológiai alapozó modult is végeznek az alapszakon.

Az alapszakos képzés utolsó félévében lehet jelentkezni a tanári mesterszakra. Azoknak, akiknek nincs még tanári szakképzettségük, két tanári szakterületre kell jelentkezniük. A tanári mesterszakra jelenleg szóbeli felvételi vizsgával lehet bejutni. A sikeres felvételi után kezdődik el a két és fél éves tanárképzés a két választott tanári szakon, valamint a pedagógiai-pszichológiai szakterületen. A tanári mesterszak utolsó félévében a tanárjelölt hallgatók szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A tanári mesterszak befejezése után a Bölcsészettudományi Karon különféle bölcsészeti doktori programokban, valamint szakirányú tanárképzéseken lehet folytatni a bölcsészeti és a szakpedagógiai tanulmányokat.

 


A Szakmódszertani Központ szervezeti felépítése

 

 

A Szakmódszertani Központ szakmai tevékenysége

 

 

A Szakmódszertani Központ az alábbi szakmai tevékenységeket végzi a Bölcsészettudományi Karon:

 

 • A bölcsészeti tanárképzés szakmai képviselete a karon, az egyetemen, a régióban és a régión túl.
 • A bölcsészeti szakpedagógiai oktatás és a szakmai gyakorlat szervezésének támogatása, koordinálása a karon.
 • Szakpedagógiai kutatóműhelyek szervezése, a bölcsésztanár-képzési kutatócsoport szakmai munkájának a támogatása, ösztönzése. A kutatócsoport munkájában különféle szakos oktatók és tehetséges hallgatók vesznek részt.
 • Hazai és nemzetközi szakpedagógiai pályázatok kezdeményezése és koordinálása a karon oktatók és hallgatók közreműködésével.
 • A bölcsészeti tanárképzés szakmai népszerűsítése a régióban és a régión túl.
 • Kapcsolatépítés és -ápolás a közoktatási intézményekkel, például a partner középiskolai hálózat kialakításával és bővítésével.
 • Szakmai kapcsolatok építése és ápolása más pedagógusképző intézményekkel és karokkal, a hallgatói érdekképviseletekkel, a gyakorlóiskolákkal, valamint a szakmai szervezetekkel.
 • Szakmai programok, konferenciák szervezése pedagógusok és a tanárképzés iránt érdeklődő hallgatók részvételével. A központ 2011-ben rendezi meg az I. Trefort-kerti bölcsész tanári konferenciát a középiskolai tanárok számára.
 • Szakmai honlap működtetése a tanárképzés minden résztvevője számára.
 • Szakmai kiadványok szerkesztése, a Bölcsész Tanári Tanulmányok című, digitális sorozat indítása.
 • A tehetséggondozás szolgálata: a tehetséges tanár szakos hallgatók szakpedagógiai kutatásainak ösztönzése; a tantárgy-pedagógiai diákkör és a bölcsész tanári szakos gyakornoki műhely munkájának szakmai támogatása.
 • Bölcsészeti multimédiatár kialakítása, bölcsész szakos órafelvételek gyűjtése, készítése és feldolgozása, multimédiás tananyagok összeállítása.
 • Szakirányú tanártovábbképzések szervezése a humán műveltségi területeken tanító pedagógusok számára.
 • Tanulmányi versenyek szervezése, közreműködés a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny szervezésében, továbbá tanítási versenyek, valamint az Eötvös József országos középiskolai szónokverseny meghirdetése és megrendezése.
 • Képzések szervezése, valamint állandó szolgálat biztosítása az e-learning alkalmazására az oktatók és a hallgatók számára.
 • Egyéni és csoportos képzések szervezése, valamint állandó szolgálat biztosítása az IKT alkalmazására az oktatók és a hallgatók számára, továbbá interaktív táblás tananyagok fejlesztése.
 • Kapcsolatépítés és -ápolás a középiskolás diákokkal szakmai programok és tudományos diákműhelyek szervezésével; együttműködés e cél megvalósítása érdekében az Eötvös Collegiummal.

Az ELTE Bölcsészettudomány Kara a bölcsésztanár-képzés központja

 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara a bölcsésztanár-képzés országosan elismert központja. Az egyetemen az országban egyedülállóan gazdag a bölcsész tanári szakok, a szakirányú továbbképzések, valamint a bölcsészeti és a szakpedagógiai doktori programok kínálata. A nagyhírű oktatók és a tehetséges hallgatói képviselők mindent megtesznek azért, hogy mind elméleti felkészültségben, mind gyakorlati képességekben is kiváló, tudós bölcsész tanárok végezzenek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

 

 


.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2011.08.24.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Október
H K Sz Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!