metodika.btk.elte.hu


OTDK kari forduló

TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTEHCNOLÓGIAI SZEKCIÓ KARI TDK-FORDULÓJA

  PROGRAM

 

16–16.15:       Megnyitó

                        Dr. Major Éva, a Szakmódszertani Központ vezetője köszönti a rendezvény résztvevőit

 

16.15–19.00:  Hallgatói előadások két tagozatban

 

Tagozat: Idegen nyelvek tantárgy-pedagógiája

Helyszín: Szakmódszertani Központ, Ifjúsági épület II/4.

A zsűri elnöke: Dr. Major Éva, egyetemi docens

 

1.      Bartha Regina: Lesekompetenz. Eine Studie zur Untersuchung der Entwicklung der Lesekompetenz ungarischer Deutschlernender

2.      Révész Adrienn Ildikó: Becoming a Science in English Teacher

3.      Szőke Máté Tibor: Auf den Spuren des Erzählers – Eine erzähltechnische Ermittlung im Deutschunterricht

4.      Farkas Márta Brigitta: Az egyetemről a katedrára – Az ELTE angol tanárképző programjainak szerepe a tanári pályára való felkészülésben gyakorló angoltanárok visszajelzéseinek tükrében

5.      Hegedüs Renáta: Tanárnő, mikor beszélgetünk a robottal? – Szorongásoldás kiskamasz korban idegennyelv órán a mesterséges intelligencia segítségével

6.      Bertók Fruzsina: Sprachbewusstsein – Eine Studie zur Untersuchung der Förderung der Schreibkompetenz im DaF-Unterricht

 

Tagozat: Humán- és társadalomtudományok tantárgy-pedagógiája

Helyszín: Szakmódszertani Központ, Ifjúsági épület II/1.

A zsűri elnöke: Dr. Raátz Judit, főiskolai docens

 

1.      Szabó Anna Krisztina: Konstruktivista, probléma-alapú történelem oktatás a mai történelemórákon

2.      Tóth Noémi Dalma: A történelmi gondolkodás fejlesztésének lehetőségei összefüggésrendszerek vizuális ábrázolásán keresztül a középiskolai oktatásban

3.      Adamis Bence: A boldogság szerepe a bhutáni és a magyar oktatásban

4.      Könnyü Laura: Mozduljunk! – Mozgásos gyakorlatok az anyanyelvi órán

5.      Bartha Blanka – Gyenei Kornélia: Grammatikatanítás a felsőoktatásban: módszerek és feladattípusok a gyakorlókönyvtől a tankörig

6.      Egri Dorottya: Lányregények és irodalomoktatás

7.      Tóth Tamara: Az online tutorálás vizsgálata diskurzuselemzési és módszertani szempontból

 

19.15–19.45: Eredményhirdetés

Program, kari fordulóMEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk az ELTE BTK Szakmódszertani Központjában működő tantárgy-pedagógiai tudományos diákkör találkozójára.

Időpont: 2018. december 6. (csütörtök) 16 h
Hely:      ELTE BTK Szakmódszertani Központ
                Múzeum körút 6-8., Ifjúsági épület II/1.
                (Megközelíthető a Gólyavár melletti átjárón keresztül)

A találkozó programja

     Következő találkozónk a Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai TDK-szekció kari fordulója lesz. A TDK-pályamunkáját minden hallgató 15 perces minielőadásban mutathatja be, melynek javasolt pontjai a következők:

  • 1. dia: problémafelvetés, a kutatás témája, céljai
  • 2. dia: a kutatás tudományelméleti háttere
  • 3. dia: a kutatás kérdései, hipotézisei
  • 4. dia: a kutatás módszertana
  • 5-6. dia: részlet az eredményekből
  • 7. dia: szakirodalom

     A TDK-pályamunkát bemutató hallgatónak kitöltött jelentkezési lappal és a témavezető hozzájárulási nyilatkozatával együtt kell leadnia nevezését november 26-ig metodika@btk.elte.hu címen vagy személyesen a Szakmódszertani Központban (Ifjúsági épület II/2.). Amennyiben a hallgató ímélben adja le a jelentkezését, a tárgy mezőbe írja be a "jelentkezés a kari TDK-fordulóra" kulcsszavakat. A jelentkezési lapot és a témavezetői hozzájárulás sablonját mellékelve küldjük. Kérjük a TDK-pályamunkát bemutató hallgatókat, hogy a témavezetői hozzájárulást írassák alá témavezetőjükkel.

Szeretettel várunk minden hallgatót és érdeklődőt, a témavezetők megjelenésére különösen számítunk.

Budapest, 2018. november 12.

Könnyü Laura, a TPTDK elnöke


Jelentkezési lap  | Témavezetői hozzájárulás  | Meghívó