2021.03.08. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Lengyeltanár  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 SZAKIRODALMI KALAUZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Lengyeltanári szakirodalom


TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001

ELTE BTK

 

 


Szakirodalmi kalauz a lengyeltanári szakhozLengyel nyelvű

 

Achtelik, Aleksandra 2005: Nauczanie kultury polskiej wobec problematyki aksjologicznej. In: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, UW, Warszawa, 213-218.

 

Arabski, Janusz 1985: O przyswajaniu języka drugiego (obcego). WSiP, Warszawa.

 

Arabski, Janusz 1997: Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 

Arends, Richard 1994: Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa.

 

Bandura, Ewa 2002: Ewaluacja kompetencji interkulturowej. In: Ewaluacja w nauczaniu języka obcego, Komorowska Hanna (red.), Białystok.

 

Bańczerowski Janusz 1976: Językoznawstwo kontrastywne a metodyka nauczania języków obcych (na materiale języka polskiego i węgierskiego). In: Neofilologia, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań, 84-100.

 

Bańczerowski, Janusz 1995: Niektóre zagadnienia z nauczania z zakresu metodyki nauczania języka polskiego Węgrów. In: Przegląd Glottodydaktyczny, Warszawa, Vol. 14, 87-93.

 

Bańczerowski, Janusz 2001: Język polski na Węgrzech (Badania naukowe. Metodyka nauczania). In: Język polski w kraju i za granicą, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Vol. II, 17/24.

 

Bańczerowski, Janusz 2001: Podstawy polsko-węgierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

 

Bańczerowski, Janusz 2004: Z zagadnień polsko/węgierskiej semantyki kontrastywnej. Studia Slavica Savariensia. 1-2, Syombathely.

 

Bańczerowski Janusz 2007: Gramatyka komunikacyjna jako model kompetencji komunikacyjnej człowieka. Zarys problematyki. In: Proces glottodydaktyczny w szkole, Figarski W., Skrzypek J. (red.), UW, Warszawa, 15-25.

 

Bartnicka Barbara, Satkiewicz, Halina 1990: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Wiedza Powszechna, Warszawa.

 

Brzeziński, Jerzy 1987: Podstawy glottodydaktyczne nauczania języka polskiego dzieci polonijnych. UMCS, Lublin.

 

Buttler, Danuta 1980: Z zagadnień metodycznych początkowego kursu języka polskiego jako obcego. In: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Lewandowski Jan (red.), PWN, Warszawa, 189-216.

 

Burzyńska, Anna 2001: Kognitywna teoria metafory w nauczaniu języka polskiego jako obcego. In: Inne optyki, Cudak R., Tambor J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 109-118.

 

Burzyńska, Anna 2002: Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji języka a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Wrocław.

 

Chomicz-Jung, Krystyna 1989: Treści realioznawcze a modele przyswajania języka obcego. In: Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 177-189.

 

Cygal-Kurpa, Zofia 1986: Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym.  UJ, Kraków.

 

Czarnecka, Urszula 1991: Nauczanie języka polskiego jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. UMCS, Lublin.

 

Dakowska, Maria 2001: Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. PWN, Warszawa.

 

Dąbrowska, Anna 1998: Język polski. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

 

Dąbrowska Anna, Pasieka Małgorzata 2005: Metody pracy z tekstem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. In: Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, Wrocław.

 

Dąbrowska, Anna 2004: Najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego. In: Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, Seretny A., Martyniuk W., Lipińska E. (red.) Universitas, Kraków, 105 – 136.

 

Dąbrowska Anna, Pasieka Małgorzata 2004: Szyk wyrazów i jego zaburzenia spowodowane błędami cudzoziemców. Wybrane zagadnienia. In: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, WTN, Wrocław, 229 – 241.

 

Dębski, Robert 1996: Komputer w nauczaniu języka polskiego. UJ, Kraków.

 

Dobesz, Urszula 2000: Kanon wiedzy o Polsce na poziomie progowym. In: Nauczanie języków obcych na lektoratach w dobie reformy szkolnictwa i integracji ze Wspólnotą Europejską, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

 

Dubisz, Stanisław (red.) 1997: Nauka o języku dla polonistów. Książka i Wiedza, Warszawa.

 

Dziewońska-Kiss, Dorota 2010: Dialog kultur w nauczaniu języka polskiego jako obcego. In: Kanon  kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Garncarek P., Kajak P., Zieniewicz A. (red.), UW, Warszawa, 285-292.

 

Fabisiak, Joanna 1992: Koncepcja kompendium wiedzy o kulturze polskiej dla cudzoziemców. In: Język, kultura – kompetencja kulturowa, Franciszek Grucza (red.), UW, Warszawa, 201-208.

 

Garncarek, Piotr 1997: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców. DIG, Warszawa.

 

Garncarek, Piotr 2005: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego – próba definicji. In: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Garncarek P., Nicgorska M. (red.), UW, Warszawa, 17-23.

 

Grucza, Franciszek 1989: Język a kultura, bilingwizm a bikulturalizm: lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz zbieżności. In: Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 9-49.

 

Grucza, Franciszek 1992: Kulturowe determinanty języka oraz komuniacji językowej. In: Język, kultura – kompetencja kulturowa, Franciszek Grucza (red.), UW, Warszawa, 9-70.

 

Janowska, Barbara 2006: Czy łatwo być grzecznym po polsku? In: Kwartalnik Polonicum. Nr. 1. Ryszard Kulesza (red.), UW Wydział Polonistyki, Warszawa, 45-46.

 

Janowska, Barbara 2006: „Dokąd idziemy” i „gdzie jesteśmy”, czyli „do”, „na” oraz „w”, sprawiające wiele trudności cudzoziecom uczącym się języka polskiego. In: Kwartalnik Polonicum. Nr. 1. Ryszard Kulesza (red.), UW Wydział Polonistyki, Warszawa, 47-48.

 

Janowska, Barbara 2007/a: Omletu czy omleta - trudny wybór końcówki -u lub -a w dopełniaczu liczby Uő: pojedynczej rodzaju męskiego. In: Kwartalnik Polonicum. Nr. 3. Ryszard Kulesza (red.), UW Wydział Polonistyki, Warszawa, 58-59.

 

Janowska, Barbara 2007/b: Święto Trzech Króli - Poczet królów polskich. In: Kwartalnik Polonicum. Nr. 4. Ryszard Kulesza (red.), UW Wydział Polonistyki, Warszawa, 68.

 

Janowska-Wierzchoń, Barbara 2005: Grzeczność rzeczywista i pozorna w sposobach zwracania się do innych. Między gramatyką a pragmatyką. In: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Garncarek P., Nicgorska M. (red.), UW, Warszawa, 121-126.

 

Janowska, Iwona 2010: Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków.

Janus-Sitarz, Anna 2001: Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego. In: Inne optyki, Cudak R., Tambor J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 317-324.

 

Jekiel, Wojciech 1992: Wiedza o kulturze polskiej na praktycznych zajęciach z języka. Część pierwsza – kurs dla początkujących. In: Vademecum lektora języka polskiego, Bartnicka B., Kacprzak L., Rohozińska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 

Jelonkiewicz, Mirosław 2000: Nauczanie języka a nauczanie kultury na przykładzie języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla cudzoziemców. In: Nauczanie języków obcych na lektoratach w dobie reformy szkolnictwa i integracji ze Wspólnotą Europejską, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wroclaw.

 

Kaczorowska, Henryka - Ruszkowski, Marek 1994: Składnia języka polskiego w praktyce szkolnej. Poradnik dla nauczycieli. Oficyna Wydawnicza Marka, Kielce.

 

Kaleta, Zofia 1995: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

 

Karolczuk, Agnieszka 2005: Szyk wyrazów w języku polskim: jak go opisywać i jak go uczyć.

In: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Garncarek P., Nicgorska M. (red.), UW, Warszawa, 142-148.

 

Kielar, Barbara 1989: Sposoby interpretacji zjawisk kulturowych przy nauczaniu języka obcego oraz tłumaczenia. In: Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 51-63.

 

Kołak, Katarzyna 2010: „Polak, Węgier dwa bratanki...” O kanonie kultury polskiej w programie studiów polonistycznych na Węgrzech. In: Kanon  kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Garncarek P., Kajak P., Zieniewicz A. (red), UW, Warszawa, 293-300.

 

Komorowska, Hanna 1978: Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. WSiP, Warszawa.

 

Komorowska, Hanna 1993: Podstawy metodyki nauczania języków obcych. EDE-Poland, Warszawa.

 

Komorowska, Hanna 2002: Metodyka nauczania języków obcych. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

 

Kość, Józef 2003: Interferencje gramatyczne w wypowiedzeniach studentów węgierskich uczących się języka polskiego. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 3. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ  „Lengyel Kultúra”, Budapest, 207-221.

 

Kozłowski, Aleksander 1996: Metodyka nauczania języków obcych w szkolnictwie średnim i wyższym. Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego Kieleckiej WSP, Piotrków Trybunalski.

 

Kurcz, Ida 1992: Język a psychologia. WSiP, Warszawa.

 

Lewandowski, Jan 1982: Projekt polsko-węgierskich badań nad nauczaniem języka polskiego na Węgrzech. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 3. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ „Lengyel Kultúra”,Budapest, 54-58.

 

Lewiński, Piotr 1997: Między przemytnikiem a lingwistą, czyli o problemach metodycznych w pracy ze studentami poziomu zerowego. In: Nauczanie języka polskiego jako obcego, Kraków, 115 – 127.

 

Lewiński, Piotr 1993: Aspekt czasownikowy w glottodydaktyce języka polskiego. In: Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin.

 

Lipińska, Ewa 1997: Techniki nauczania pisania na kursie ogólnym języka polskiego jako obcego. In: Przegląd Polonijny, z. 4, 119-128.

 

Lipińska, Ewa 2003: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 

Majkiewicz, Anna 2001: Różne odmiany tekstów na lekcji języka polskiego jako obcego, czyli o potrzebie zachowania autentyczności językowej. In: Inne optyki, Cudak R., Tambor J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 125-135.

 

Marcjanik, Małgorzata 2002: Polska grzeczność językowa. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

 

Markowski Andrzej, Puzynina Jadwiga 2001: Kultura języka. In: Współczesny język polski, Bartmiński Jerzy (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 49-73.

 

Mikulska, Anna 2004: Zastosowanie alternatywnych metod nauczania na lekcjach języka obcego – metoda Community Language Learning. In: Języki Obce w Szkole, z.3, 17-22.

 

Miodunka, Władysław 1980: Lingwistyczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego. In: Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych, Lublin.

 

Miodunka, Władysław 1980: Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych. In: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Lewandowski Jan (red.), PWN, Warszawa, 46-67.

 

Miodunka, Władysław 1992: Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, UJ, Kraków.

 

Miodunka, Władysław 1994: Mistrzowie, nauczyciele i uczniowie. Szkolnictwo polskie za granicą. In: Masters, Teachers and pupils: Polish Education Abroad, School of Slavonic and East European Studies, University of London, London, 29-41.

 

Miodunka, Władysław (red.) 2001: O normie językowej. In: Współczesny język polski, Bartmiński Jerzy (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 73-84.

 

Miodunka, Władysław (red.) 2004: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Universitas,  Kraków.

Morawska, Iwona 2009: Dialog kultur jako wyzwanie edukacyjne. In: Dialog kultur w edukacji, Myrdzik B., Karwatowska M. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 93-102.

 

Morvay, Károly 1983: Z zagadnień frazeologii - "Stereotypizmy" i frazeologizmy. In: Hungaro-Slavica, Akadémiai Kiadó, Budapest, 201-210.

 

Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna 1995: Możliwości zastosowania pojęcia językowego obrazu świata w glottodydaktyce. In: Polono-Hungarica 7. Bańczerowski Janusz (szerk.), ELTE,

Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, 93-97.

 

Nagórko, Alicja 1993: Czy słowotwórstwo jest potrzebne w programie języka polskiego dla cudzoziemców? In: Poradnik Językowy nr 3.

 

Nicgorska, Marta 2007/a: Kłopotliwe przymiotniki. In: Kwartalnik Polonicum. Nr. 4. Ryszard Kulesza (red.), UW Wydział Polonistyki, Warszawa, 69.

 

Nicgorska, Marta 2007/b: Mam pytanko, czyli o infantylizacji polszczyzny. In: Kwartalnik Polonicum. Nr. 5. Ryszard Kulesza (red.), UW Wydział Polonistyki, Warszawa, 64-65.

 

Nowakowska, Alicja 1999: Problemy ortograficzne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego. In: Poradnik Językowy nr 7, 45-50.

 

Nowakowska, Alicja 2004: Rola frazeologii w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego. In: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Dąbrowska Anna (red.), Wrocław, 295- 298.

 

Nowakowska, Alicja 1999: Problemy ortograficzne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego. In: Poradnik Językowy nr 7, 45-50.

 

Oberlan, Edmund 2004: Aspekt czasownika w nauczaniu dla początkujących. In: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Dąbrowska Anna (red.), Wrocław, 212-214.

 

Ostaszewska Danuta, Tambor Jolanta 1993: Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 

Pátrovics, Péter 2001/a: Aspekt polskiego czasownika w świetle glottodydaktyki. In: Studia Slavica Savariensia 1-2. Gadányi Károly (szerk.) Szombathely, 57-64.

 

Pátrovics, Péter 2000: Problemy badania aspektu polskiego i węgierskiego. In: Polono-Hungarica 8, Bańczerowski  Janusz (szerk.) Budapest, 306-314.

 

Pawłowska, Regina 2001: Metodyka ćwiczeń w czytaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 

Pelczar, Wojciech 2009: Dialog tradycji i współczesnych zjawisk kultury popularnej na lekcjach języka polskiego. In: Dialog kultur w edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

 

Pfeiffer, Waldemar 1978: Ogólnometodologiczna baza dydaktyki języka polskiego jako obcego. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 93-103.

 

Paździo, Joanna 2005: Kanon kultury „zakrzepły w języku”. In: Kanon  kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, UW, Warszawa, 163-173.

 

Polański, Edward 1987: Dydaktyka ortografii i interpunkcji. WSiP, Warszawa.

 

Rabiej Agnieszka, Marczyńska Hanna, Zaręba Beata (red.) 2011: 40 koncepcji dobrych lekcji. Kraków.

 

Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych.  Mazur Jan (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2000.

 

Rebeta, Tomasz 1995: O relacji student – nauczyciel. In: Biuletyn Glottodydaktyczny Nr 1, Kraków 19-23.

 

Rocławski, Bronisław 1990: Komputer mówiący jako pomoc w nauczaniu języka polskiego jako obcego. In: Tradycja i nowoczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego, Nowacka-Rybicka H., Rocławski B. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 

Ronowicz, Edmund 1979: Pomoce audialne w nauczaniu języków obcych. WSiP, Warszawa.

 

Rónyainé, Ewa Słaba 1992: Metodyka nauczania monologu pod kątem nowych wymogów egzaminu państwowego. In: Polono-Hungarica 6. Bańczerowski Janusz (szerk.), ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 77-81.

 

Satkiewicz, Hanna 1992: Fleksja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (uwagi metodyczne). In: Vademecum lektora języka polskiego, Bartnicka B., Kacprzak L.,

Rohozińska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawaskiego. Warszawa, 45-52.

 

Seretny, Anna 1995: Słowniki pedagogiczne do nauki języka polskiego jako obcego (próba analizy). In: Polono-hungarica 7, ELTE Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, 123-138.

 

Seretny, Anna 1998: Definicje i definiowanie. Zakład Wyd. „Nomos”, Kraków.

 

Seretny Anna, Lipińska Ewa 2005: ABC Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Universitas, Kraków.

 

Seretny Anna, Lipińska Ewa 2005: Przewodnik po egzaminach certyfikowanych języka polskiego jako obcego (wraz z bibliografią prac). Universitas, Kraków.

 

Seretny Anna, Lipińska Ewa 2006: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Universitas, Kraków.

 

Seretny Anna, Lipińska Ewa 2008:   Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Universitas, Kraków.

 

Słaby-Góral, Teresa 2001: Między językoznawstwem integracyjnym a językoznawstwem filologiczno-semiotycznym. Gramatyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. In: Inne optyki, Cudak R., Tambor J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 425-437.

 

Stefańczyk, Wiesław Tomasz 1995: Formy aglutynacyjne w języku polskim a ich odpowiedniki w języku węgierskim i polszczyźnie węgierskiej. In: Polono-hungarica 7, ELTE Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, 139-144.

 

Studenska, Anna 2005: Strategie uczenia się, a opanowanie języka niemacierzystego. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

 

Tambor, Jolanta 2001: Nauczanie wymowy języka polskiego jako obcego. In: Inne optyki, Cudak R., Tambor J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 79-85.

 

Trębska-Kerntopf, Anna 2005: „Kto czyta nie błądzi” – o różnych stylach czytania ze zrozumieniem tekstu autentycznego w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie aforyzmu). In: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Garncarek P., Nicgorska M. (red.), UW, Warszawa, 430-439.

 

Wierzbicka, Anna 1990: Podwójne życie człowieka dwujęzycznego. In: Język polski na świecie, Miodunka Władysław (red.), Warszawa-Kraków, 71-104.

 

Wilczyńska, Weronika 1999: Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego. PWN, Warszawa.

 

Wójtowicz, Janina 1980: Wymowa polska a nauczanie cudzoziemców. In: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Lewandowski Jan (red.), PWN, Warszawa.

 

Wróblewski, Krzysztof 2005: Wybrane problemy nauczania języka polskiego jako obcego w grupach dla początkujących. In: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Garncarek P., Nicgorska M. (red.), UW, Warszawa, 456-463.17-23.

 

Zapała, Teresa 1997: Dysleksja – przyczyny, rodzaje, sposoby postępowania. In: Biuletyn Glottodydaktyczny Nr 4, Kraków, 171-183.

 

Zarzycka, Grażyna 2000: Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

 

Zawadzka, Ewa 2000: Glottodydaktyczne aspekty interkulturowości. In: Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka-translatoryka-glottodydaktyka, Kielar Z., Krzeszowski T.P., Lukszyna J., Namowicz T. (red.), Warszawa.

 

Zgółkowa, Halina 1992: Dobór słownictwa do nauczania języka polskiego jako obcego. In: Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, Miodunka Władysław (red.).

 

Zgółkowa, Halina 2000: Najnowsze tendencje w rozwoju współczesnej polszczyzny a nauczanie języka polskiego jako obcego. In: Polono-Hungarica 8. Bańczerowski Janusz (szerk.), ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 379-386.

 

Zych, Justyna 2008: Tańcząc polkę w japonkach z finką u boku, czyli nazwy narodowości i mieszkańców           miast jako nazwy pospolite. In: Kwartalnik Polonicum. Nr. 6. Ryszard Kulesza (red.), UW Wydział Polonistyki, Warszawa, 71-73.

Magyar nyelvű

 

Ádámné Porcsalmy Éva 1982: A fordítás szerepe a nyelvi készségek fejlesztésében. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 3. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ “Lengyel Kultúra”, Budapest 167-179.

 

Ádámné Porcsalmy, Éva 1986: Gondolatok a lengyel igeszemléletről és magyar megfelelőiről. A lengyel nyelv és irodalom magyarországi kutatásairól. 4. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ “Lengyel Kultúra”, Budapest 159-170.

 

Bakonyi, Istvánné 1978: Országismereti elemek motivációs szerepe a lengyel nyelvoktatásban. In:         A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 55-65.

 

 

Bakonyi, Istvánné 1982: Országismereti elemek a lengyel nyelvkönyvben: Bańczerowski - Szabó - Bakonyi, “lengyel nyelvkönyv”, Tankönyvkiadó, Budapest 1980. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 3. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ “Lengyel Kultúra”, Budapest 147-154.

 

Bańczerowski, Janusz 1970: Az audio-vizuális idegennyelv-oktatás elméletének néhány kérdése. In: Modern Nyelvoktatás, TIT, Budapest, 129-149.

 

Bańczerowski, Janusz 1972: A nyelvtanulás kontrasztív modelljének néhány kérdése. In: Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. Tankönyvkiadó, Budapest, 55-63.

 

Bańczerowski, Janusz 1974: A lengyel-magyar kontrasztív vizsgálatok kérdéseihez. In: Nyk 76, 1-2 szám, 396-411.

 

Bańczerowski, Janusz 1976: A lengyel-magyar kontrasztív vizsgálatok és hibaelemzés néhány kérdése (a magyar anyanyelvűek néhány hibája alapján). In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon, “Lengyel Kultúra”, Budapest, 95-124.

 

Bańczerowski, Janusz 1978: A lengyel és a magyar magánhangzók. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon. “Lengyel Kultúra”, Budapest, Vol. II, 203-220.

 

Bańczerowski, Janusz 1982: A kommunikácios kompetencia szerepe a nyelvhasználat folyamatában. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon. “Lengyel Kultúra”, Budapest, Vol. III, 114-131.

 

Bańczerowski, Janusz 1992: A lengyel-magyar kontrasztív fonológia néhány kérdése. In: Polono-Hungarica, ELTE,  Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, Vol. 6, 7-13.

 

Bańczerowski, Janusz 1995: A lengyel nyelvoktatás módszertana magyar közegben. In: Hungaro-Polonica, ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, Vol. 7, 43-50.

 

Bańczerowski, Janusz 2000: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. ELTE, BTK, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, 362-383.

Bańczerowski, Janusz 2001: A lengyel-magyar kontrasztív szemantika kérdéseihez. In: Kontrasztív szemantikai kutatások, Gecső Tamás (szerk.), Tinta Könyvkiadó, Budapest, 45-52.

 

Bańczerowski, Janusz 2002: Szaknyelvek és szakmai gondolkodás – nyelvészeti, glottodidaktikai és transzlatorikai implikáciok. Nyr 1. 127-129.

 

Bańczerowski, Janusz 2004: A nyelv, a nyelvtudás és a világ nyelvi képe mint a lingvodidaktika alapfogalmai. In: Modern Nyelvoktatás. Alakalmazott nyelvészeti szakfolyóirat, Budapest, Corvina Kiadó Kft. X. évfolyam 2-3 szám, 4-15.

 

Bańczerowski Janusz, Oćwieja Anna, Pátrovics Péter, Ráduly Zsuzsanna, Várnai Dorota 2004:             Általános ismeretek a lengyel nyelvről. Studia Philologica in Hungaria. Bańczerowski Janusz, Várnai Dorota (szerk.), Tinta Kiadó, Budapest.

 

Bárdos Jenő 2000: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (Nyelvpedagógia).

 

Bárkányi, Zoltánné 1978: A lengyel nyelv tanításának feladatai a lengyel nyelv- és irodalom szakon az idegennyelv-oktatás általános feladatainak fényében. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 191-202.

 

Bárkányi, Zoltánné 1982: Az igei szerkezetek néhány problémája a lengyel és a magyar nyelvben. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 3. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ “Lengyel Kultúra”, Budapest 132-146.

 

Bárkányi, Zoltánné 1986: A lengyel igeaspektusok használatának néhány kérdése magyar anyanyelvűeknél. In: A lengyel nyelv és irodalom magyarországi kutatásairól. 4. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ "lengyel Kultúra", Budapest 144-158.

 

Bartha Csilla 1999: A kétnyelvúség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Czifra Éva 2004: Három hónap alatt középfokú! Páros Print Bt. Budapest.

 

Dabi, István 1995: A nyelvekről - nyelvtanulásról ...és még valami. Magánkiadás (Szocio-produkt Kft.), Budapest.

 

Dávid, M. 2003: Magyar - lengyel simulások és koccanások (Pragmatikai problémák) In: Hungarológiai évkönyv IV. évf./ 1. 153-159.

 

Falus, Iván 2003: Didaktika: elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Gedeon Éva, Lengyel Zsuzsa, Rádai Péter 1998: Még 135 ötlet: módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára. Helikon Kiadó, Budapest.

 

Gedeon Éva, N. Tóth Zsuzsa, Rádai Péter 1993: 165 ötlet: módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára. Tankönyvkiadó Kiadó, Budapest.

 

Gereben Ferenc 1998: Az anyanyelv és identitástudat szerkezetében. In: Regio. 9/2, 95-112.

 

Hárságyi, Margit 1978: A lengyel nyelvkönyvek lingvisztikai és metodikai értékelése a magyar tanulók szemszögéből. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 171-174.

 

Hevesi, Mihály 2004: A nyelvtanulás művészetéről. Szépnap, Budapest.

 

Holló, Dorottya 1996: Kontráné Hegybíró Edit, Tímár Eszter, A krétától a videóig. Nyelvtanárok kézikönyve. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

 

Holló, Dorottya 2008. Értsünk szót! Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

H. Stephanides, Éva 1978: A melléknévi jelző szórendi kérdései a lengyelben és a magyarban. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 42-54.

 

Hunyady Györgyné 2004: M. Nádasi Mária, Pedagógiai tervezés. Comenius Bt. Pécs.

 

Hunyady Györgyné 1996: M. Nádasi Mária, A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig. BTF, Budapest.

 

Hunyady Györgyné (szerk.) 2003: Lépésről lépésre Iskolai Program. Lépésről lépésre Országos Szakmai Egyesület. ELTE TÓFK, Student Kft., Budapest.

 

Janszczyn-Kiefer, Julia - Kiefer, Ferenc 1986: Lengyel magyar kétnyelvűség (néhány megjegyzés lengyel-magyar kétnyelvű gyermekek nyelvtanulásáról) In: A lengyel nyelv és irodalom magyarországi kutatásairól. 4. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ “Lengyel Kultúra”, Budapest 5-21.

 

Kerényi, Grácia 1978. Néhány szó a lengyel nyelvhasználat bizonyos különbségeiről. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 220-228.

 

Koutny, Ilona 2000: Magyar és lengyel udvariassági fordulatok összevetése a lexikográfus szempontjából. In: Polono-Hungarica 8. Bańczerowski Janusz (szerk.), ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 268-279.

 

Kovács, Csaba 1978: Célok, módszerek, eredmények az egyetemi fakultatív lengyel nyelvtanfolyamon. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 159-         161.

 

Kovács, Csaba 1982: A nyelvtani ismeretek sorrendje és elosztása újabb lengyel nyelvkönyveinkben. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 3. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ “Lengyel Kultúra”, Budapest 156-166.

 

Lomb, Kató 1990: Így tanulok nyelveket. 3. átdolgozott és bővített kiadás, Littera, Budapest.

 

Medgyes Péter 1995: A kommunikatív nyelvoktatás. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

 

M. Nádasi Mária 2001: Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs.

 

M. Nádasi Mária 1986: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest.

 

M. Nádasi Mária 1996: Az oktatás szervezési módjai és munkaformái. In: Didaktika, Falus Iván szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 368-391.

 

M. Nádasi Mária 1999: Az oktatás módszerei. OKI kézirat.

 

Molnár Andrea 2001: Idegen-nyelv tanítás − másképpen (?). Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból. Eötvös József Könyviadó, Budapest.

 

Morvay, Károly 1978: A frazeológia szerepe a lengyel nyelv egyetemi oktatásában. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 105-119.

 

Papp, Andrea 1986: Lengyel nyelvkönyvek 1945 előtt. In: A lengyel nyelv és irodalom magyarországi kutatásairól. 4. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ “Lengyel Kultúra”, Budapest 108-130.

 

Pátrovics, Péter 2001/b: Aspektuspárhuzamok és akcióminőségek a lengyel és a magyar nyelvben. In: Lengyelek és magyarok Európában, Tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére. Nagy László Kálmán (szerk.), Debreceni Egyetem, Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék Debrecen. 74-82.

 

Pátrovics, Péter 2003: Az aspektus a lengyel és a magyar nyelvben: harmónia - diszharmónia. In: Magyar Nyelv XCIX. évf. 1. sz., Argumentum Kiadó, Budapest, 56-65.

 

Reiman, Judit 1982: Egy kreatív nyelvi hiba. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 3. Bańczerowski Janusz (szerk.), Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ “Lengyel Kultúra”, Budapest 222-231.

 

Szekérné Pajtás, Anikó 1978: A lengyel nyelv programozott oktatása a középiskolában. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 78-92.

 

Vámos Ágnes 1993b. Amikor a tanítás két nyelven folyik… In: Új Pedagógiai Szemle. 1993/11, 11-16.

 

Varsányi, István 1978: A felnőttek iskolán kívüli nyelvtanulása. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon 2. A Lengyel Népköztársaság budapesti Nagykövetsége, Bańczerowski Janusz (szerk.), Budapest, 121-136.

 

Zachensky, Józsefné (szerk.) 1976: Nyelvoktatás felsőfokon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Tankönyvek, segédkönyvek a lengyel mint idegen nyelv oktatásához

 

Bajor Ewa, Madej, Eliza 2006: Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów. PWN, Warszawa.

 

Bańczerowski Janusz , Szabó Dénes, Bakonyi Istvánné 1980: Lengyel nyelvkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Bartnicka Barbara, Satkiewicz Ewa 2000: Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców. Wiedza Powszechna, Warszawa.

 

Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka 2005: Hurra!!! Po polsku 2. Zeszyt ćwiczeń. Prolog, Kraków.

 

Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka 2007: Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta. Prolog, Kraków.

 

Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka 2008: Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik nauczyciela. Prolog, Kraków.

 

Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka, Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta 2008: Hurra!!! Po polsku. Test kwalifikacyjny. Prolog, Kraków.

 

Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka, Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta 2009: Hurra!!! Po polsku 3. Podręcznik studenta. Prolog, Kraków.

 

Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka, Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta 2009: Hurra!!! Po polsku 3. Zeszyt ćwiczeń. Prolog, Kraków.

 

Butcher Anna, Guziuk-Świca Barbara, Laskowska-Mańko Alina 2003: Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze. Cz. I, UMCS, Lublin.

 

Butcher Anna, Maliszewski Bartłomiej, Przechodzka Grażyna, Rzeszutko-Iwan Małgorzata, Trębska-Kerntopf Anna 2009: Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego jako obcego. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany. UMCS, Lublin.

 

Butcher Anna, Janowska Iwona, Przechodzka Grażyna, Zarzycka Grażyna 2009: Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2. Universitas, Kraków.

 

Cudak Romuald, Tambor Jolanta 2002: Kultura polska. Silva rerum. Wydawnictwo Naukowe ”Śląsk”, Katowice.

 

Dąbrowska Anna, Łobodzińska Romana 1995, 1998 (wyd. 2 popr. i uzup.): Polski dla cudzoziemców. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.

 

Dąbrowska Anna, Burzyńska-Kamieniecka Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata 2008: Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

 

Dobesz, Urszula 2004: Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

 

Foland-Kugler, Magdalena 1997: Trudne małe wyrazy. Materiały do nauki języka polskiego jako obcego. Wiedza Powszechna, Warszawa.

 

Garncarek Piotr, 2002: Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Universitas, Kraków.

 

Garncarek, Piotr2009: Nie licz na liczebnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 

Gębal, Przemysław 2009: Od słowa do słowa toczy sie rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Universitas, Kraków.

 

Janowska Aleksandra, Pastuchowa Magdalena 2003: Dzień dobry. Podręczniki do nauki języka polskiego dla początkujących. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice-Warszawa.

 

Janowska Aleksandra, Pastuchowa Magdalena 2003: Dzień dobry. Klucz do ćwiczeń. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice-Warszawa.

 

Kerényi Grácia,  Szabó Dénes ,Varsányi István 1968: Lengyel nyelvkönyv. 5. kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Kita, Małgorzata 1998: Wybieram gramatykę. Cz. I i II, Uniwersytet Śląski, Katowice.

 

Kita Małgorzata, Skudrzykowa Aldona 2002: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Uniwersytet Śląski, Katowice.

 

Klebanowska, Barbara 1995: Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców. Wyd. II, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

 

Kubiak, Bogusław 2009: Na łamach prasy cz. I, Universitas, Kraków.

 

Kubiak, Bogusław 2009: Na łamach prasy cz. II, Universitas, Kraków.

 

Kucharczyk, Janusz 1992: Zaczynam mówić po polsku. Agencja Wing, Łódź.

 

Kucharczyk, Janusz 1994: Już mówię po polsku. Agencja Wing, Łódź.

 

Kurzowa, Zofia 1997:  Tackling Polish Verbs , Kraków.

 

Lechowicz Jolanta, Podsiadły Joanna 2001: Ten, ta, to: ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Wydawnictwo Wing, Łódź.

 

Lewiński, Piotr 2001: Oto polska mowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

 

Lipińska Ewa, Dąmbska Elżbieta G. 2003: , Kiedyś wrócisz tu... Cz. I: Gdzie nadwiślański brzeg. Universitas, Kraków.

 

Lipińska, Ewa 2004: Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu. Na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego (z płytą CD). Universitas, Kraków.

 

Lipińska, Ewa 2009: Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym B2, Universitas, Kraków.

 

Lipińska, Ewa 2009:  Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1, B2), Universitas, Kraków.

 

Madeja Agnieszka, Morcinek Barbara 2007: Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.

 

Madeja Agnieszka, Morcinek Barbara 2007: Polski mniej obcy. Klucz do ćwiczeń. Transkrypty. Test certyfikowany. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.

 

Madelska Liliana, Warchoł-Schlottmann Małgorzata 2008: Hurra!!! Odkrywamy język polski. Prolog, Kraków.

 

Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta 2006: Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta. Prolog, Kraków.

 

Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta 2007: Hurra!!! Po polsku 1. Zeszyt ćwiczeń. Prolog, Kraków.

 

Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta 2008: Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik nauczyciela. Prolog, Kraków.

 

Mędak, Stanisław 2001: Słownik odmiany rzeczowników polskich. Universitas, Kraków.

 

Mędak, Stanisław 2001: Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych. Universitas, Kraków.

 

Mędak, Stanisław 2002: Co z czym? Universitas, Kraków.

 

Mędak, Stanisław 2004: Liczebnik też się liczy. Universitas, Kraków.

 

Mędak, Stanisław 2005: Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich. Universitas, Kraków.

 

Mędak, Stanisław 2007: W świecie polszczyzny. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

 

Miodunka, Władysłwa 2001: Cześć, jak się masz? Universitas, Kraków.

 

Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2001: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. FELBERG SJA, Warszawa.

 

Pięcińska, Anna 2006: Co raz do głowy wejdzie, już z niej nie wyleci, Universitas, Kraków.

 

Pyzik, Józef 1989: Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. UJ, Kraków.

 

Pyzik, Józef 2000: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Universitas, Kraków.

 

Rudzka Brygida, Goczołowa Zofia 1988: Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Cz. II, Lublin.

 

Saloni, Zygmunt 2001: Czasownik polski. Wiedza Powszechna, Warszawa.

 

Serafin Barbara, Achtelik Aleksandra 2005: Miło mi panią poznać, Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 

Seretny, Anna 2007: Kto czyta – nie błądzi, Universitas, Kraków.

 

Seretny, Anna 2008, Per aspera ad astra, Universitas, Kraków.

 

Szelc-Mays, Magdalena 1999: Coś wam powiem, Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Universitas, Kraków.

 

Stempek Iwona, Stelmach Anna, Dawidek Sylwia, Szymkiewicz Aneta 2010: Polski krok po kroku. Wydawca, Polish-courses.com.

 

Varsányi, István 1978: Kis lengyel nyelvkönyv. k.n. (sokszorosított), Varsó.

 

Zaśko-Zielińska Monika, Majewska-Tworek Anna, Piekot Tomasz 2008: Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 

 


.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2011.04.11.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Március
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!