2021.03.08. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Magyartanár  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 SZAKIRODALMI KALAUZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Magyartanári szakirodalom


TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001

ELTE BTKSzakirodalmi kalauz a magyartanári szakhozSzakirodalmi kalauz a magyartanári szakhoz A-J


Szakirodalmi kalauz a magyartanári szakhoz K-Z

 

"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny (Sátoraljaújhely, 2007. október 19–21.). 2008. Magyartanítás 1: 28.

"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny. Magyartanítás 1: 25.

"Égi boldogsággal fűszerezted azt". Magyartanítás 1: 14.

A 2006. október 20–22-én Sátoraljaújhelyen 34. alkalommal megrendezett  Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntője megnyitóján elhangzott ünnepi beszéd. 2007. Magyartanítás 1: 8–9.

A főiskolai és egyetemi hallgatók 2007. évi egri helyesírási versenyének tesztlapjai. Magyartanítás 1: 31–34.

A kilencedik Kossuth-szónokverseny és retorikai konferencia krónikája. Magyartanítás 1: 29–30.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozatának állásfoglalása a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgákról. Magyartanítás 2: 17–18.

A Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2003. évi anyanyelvi pályázata. Magyartanítás 2. 28–29.

A szónokversenyek hírei. Magyartanítás 3: 33.

A. Herbszt Mária 2005. Adamikné Jászó Anna: 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére. (könyvszemle). Modern Nyelvoktatás 4: 75–78.

A. Jászó Anna 2003.Tasnádi Gábor – Fejér Zoltán "Örök művek világa": tisztelgés Illyésnek. Magyartanítás 3. 35.

A. Jászó Anna 2007. Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Magyartanítás 4: 36–38.

A. Jászó Anna 2007. Nagy Gáspár: Symphonia Ungarorum. Szent István és Szent Gellért emlékezete (Elemzés). Magyartanítás 2: 22–25.

A. Jászó Anna 2007. Sütő András: Perzsák. Magyartanítás 4: 7–11.

A. Jászó Anna 2009. Mesekönyvek gyerekeknek, felnőtteknek. Magyartanítás 2: 38–39.

A. Molnár Ferenc 2003. Néhány megjegyzés az egri vár kultuszához. Magyartanítás 4. 30–33.

A. Molnár Ferenc 2009. A Biblia és anyanyelvünk. Magyartanítás 1: 3–7.

Aczél Petra 1999. Gyakorló retorika-retorikai gyakorlat. Magyartanítás 3: 16−23.

Aczél Petra 2000. A feladat: A feladat. A tanári instrukció. Magyartanítás 5: 32−35.

Aczél Petra 2003. A gondolat és szó között, félúton. Magyartanítás 3. 27–31.

Aczél Petra 2005. Tótfalusi István: Idegenszó-tár. Magyartanítás 2: 40.

Aczél, Richard 2000. Hogyan írjunk esszét? Osiris Kiadó, Budapest.

Ádám Tünde 2003. Németh László Univerzuma. Magyartanítás 2. 38–39.

Adamik Tamás 1993. A retorika történetének tanulságai a mai iskola számára. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 63−69.

Adamik Tamás 2005. József Attila Medáliák című ciklusának szerkezete. Magyartanítás 2: 3–9.

Adamik Tamás 2006. A Zalán futása szerkezete és üzenete 2. Magyartanítás 5: 5–11.

Adamik Tamás 2006. A Zalán futása szerkezete és üzenete I. Magyartanítás 4: 6–12.

Adamik Tamás 2009. Quintilianus etikája és pedagógiája. Magyartanítás 2: 3–8.

Adamikné Jászó Anna 1990. Az olvasástanítás aktuális problémái, történeti áttekintéssel. Magyar Nyelvőr 3−4: 205−219.

Adamikné Jászó Anna 1993. A helyesírás és az olvasástanítási módszerek összefüggései. Magyar Nyelvőr 117: 534−536.

Adamikné Jászó Anna 1993. Nyelvi tudatosság − olvasástanítás − helyesírás. Magyar Nyelvőr 117: 320−331.

Adamikné Jászó Anna 1995. A grammatika a felsőbb osztályok tankönyveiben 10–18 éves korig. Magyar Nyelvőr 119: 3803−92.

Adamikné Jászó Anna 1995. A grammatika az alsó tagozatos tankönyvekben. Magyar Nyelvőr 119: 142−164.

Adamikné Jászó Anna 1995. Új, érettségire felkészítő könyv magyar nyelvből. Magyar Nyelvőr 119: 283−4.

Adamikné Jászó Anna 1997. Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program. Magyar Nyelvőr 120: 42−3425.

Adamikné Jászó Anna 1998. Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program. Magyar Nyelvőr 3: 284−91.

Adamikné Jászó Anna 2000. Minden mindennel összefügg – Az integrációról avagy az integrált tanításról. Módszertani Lapok. Magyar 2: 121−7.

Adamikné Jászó Anna 2001. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest.

Adamikné Jászó Anna 2001. Édes anyanyelvünk és az iskola. Magyartanítás 5: 17−21.

Adamikné Jászó Anna 2001. Új hangsúlyok az anyanyelvi nevelésben. Magyartanítás 1: 16−19.

Adamikné Jászó Anna 2002. A szövegértő olvasásról. Magyartanítás 4.                 

Adamikné Jászó Anna 2003. A retorika fogalma, helye és feladata. Magyartanítás 1: 21–25.

Adamikné Jászó Anna 2004. Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. Magyartanítás 1. 26–27.

Adamikné Jászó Anna 2004. Retorika és esszéírás. Magyartanítás 3: 20–28.

Adamikné Jászó Anna 2005. Beszámoló a 6. Országos Kossuth Lajos Szónokversenyről. Magyartanítás 1: 38.

Adamikné Jászó Anna 2005. Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy tanulmányozásához. Magyartanítás 4: 37.

Adamikné Jászó Anna 2006. A nyelvi tudatosság fejlődése az anyanyelv elsajátítása során. Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 5–25.

Adamikné Jászó Anna 2006. Kossuth-szónokverseny és retorika konferencia krónikája. Magyartanítás 1: 35–36.

Adamikné Jászó Anna 2006. Nemcsak hanem...is. Magyartanítás 4: 24–26.

Adamikné Jászó Anna 2008. Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Magyartanítás 1: 37.

Adamikné Jászó Anna 2008. Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Magyartanítás 1: 35–36.

Adamikné Jászó Anna 2009. A magyar nyelv Kárpátalján. Magyartanítás 4: 15–16.

Adamikné Jászó Anna 2009. A tizedik Kossuth-szónokverseny és retorikai konferencia

Adamikné Jászó Anna−Fercsik Erzsébet 1999. Édes anyanyelvünk. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 709−712.

Ágoston György 1985. Tézisek a tehetségnevelésről. Pedagógiai Szemle, 2. 137─143.

Ágoston Mihály 1999. Anyanyelvünk életképességéért. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 27−38.

Ágoston Mihály 2002. Együtt, de ugye másképpen is? Magyartanítás 2: 12–15.

Albertné Herbszt Mária – Dóra Zoltán – Holczer József – Benczik Vilmos – Suhajda Edit 2004. Silling István: Vajdasági népi imádságok és nyelvezetük. Magyartanítás 2: 31.

Albertné Herbszt Mária 1987. Modern nyelvészet – anyanyelvi oktatás. Tankönyvkiadó, Budapest.

Albertné Herbszt Mária 1993. Szövegszemléletű anyanyelvoktatásunk és a dialógusok tanítása. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 100−107.

Albertné Herbszt Mária 1994. A szövegértelmezés néhány pragmatikai vonatkozása. Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 7. Budapest.

Albertné Herbszt Mária 1995. A szemiotika helye és alkalmazásának lehetőségei a tanításban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 109−114.

Albertné Herbszt Mária 1996. Kisiskolások kommunikációs képességének fejlesztése. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 385−390.

Albertné Herbszt Mária 1999. A tanítási óra mint a társalgás speciális típusa. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 195−202.

Albertné Herbszt Mária 2006. Benczik Vilmos: Jel, hang, írás. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez. Magyartanítás 4: 28–31.

Ambrus Ágnes 2009. "Nyelvéből kiesve: létének céljából is kiesik az ember" – beszélgetés Gazda József nyugalmazott tanárral, íróval. Magyartanítás 5: 31–32.

Ambrus Ágnes 2009. „Nyelvéből kiesve: létének céljából is kiesik az ember” – beszélgetés Gazda József nyugalmazott tanárral, íróval. Magyartanítás 5: 31–32

Angyal László 2009. Nyelvtörténeti tanulságok helységnevek elemzésével (Losinci járás, Szlovákia). Magyartanítás 2: 28–30.

Anna Galinszkaja 1999. Észrevételek a magyar üzleti nyelvről. Magyartanítás 4: 22−24.

Antal Attila 2006. Vallomás egy versről (Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn). Magyartanítás 5: 12–13.

Antalné Szabó Ágnes 1989. Hétköznapi gondolatok a magyar nyelv ünnepén. A Tanító 4: 3.

Antalné Szabó Ágnes 1992. A földrajzi nevek helyesírásáról. I. Magyartanítás 4: 24–26.

Antalné Szabó Ágnes 1992. A földrajzi nevek helyesírásáról. II. Magyartanítás 5: 25–27.

Antalné Szabó Ágnes 1994. Szövegjátékok I. Magyartanítás 3: 13−16.

Antalné Szabó Ágnes 1994. Szövegjátékok II. Magyartanítás 4: 16−17.

Antalné Szabó Ágnes 1994. Szövegjátékok III. Magyartanítás 5: 17−18.

Antalné Szabó Ágnes 1995. A szövegszemléletű grammatikatanításról. Magyar Nyelvőr 119: 34−44.

Antalné Szabó Ágnes 1995. Szemléletek és módszerek a helyesírás-tanításban. In Bozsik Gabriella−Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből. Eger, 96−116.

Antalné Szabó Ágnes 1995. Szövegjátékok. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 333−338.

Antalné Szabó Ágnes 1996. Helyesírási tudáspróbák a középiskolában. Módszertani Lapok. Magyar. 4: 3−5.

Antalné Szabó Ágnes 1996. Szövegvilág. Magyar Nyelvőr 1: 48−63.

Antalné Szabó Ágnes 1996. Utak és tévutak a helyesírás-tanításban. Magyartanítás 2: 33−36.

Antalné Szabó Ágnes 1997. Új utakon az anyanyelvi nevelésben. Módszertani Lapok. Magyar 2: 24−31.

Antalné Szabó Ágnes 1999. A különírás és az egybeírás tanításának grammatikai alapjai. In Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. ELTE, Budapest, 19−26.

Antalné Szabó Ágnes 1999. Új utak az anyanyelvi nevelésben. Melyiket válasszam? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 679−688.

Antalné Szabó Ágnes 2000. A fogalmazástanítás alapjai. In Vox humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. ELTE, Budapest, 35−41.

Antalné Szabó Ágnes 2001. A helyesírás-tanítás módszertana. In Írás─kultúra – felelősség. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 12−34.

Antalné Szabó Ágnes 2002. A grammatikatanítás pedagógiája. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 148−152.

Antalné Szabó Ágnes 2002. A szó hatalma. In Keszler Borbála−Kiss Róbert Richárd (szerk.): Harmincéves a Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest, ELTE, 65−75.

Antalné Szabó Ágnes 2002. Nyelvművelés − emberművelés. In Éltető anyanyelvünk. Tinta Könyvkiadó, 42−46.

Antalné Szabó Ágnes 2003. A szociolingvisztika mint szemlélet, mint tudás, mint pedagógia az iskolában. In Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE, Budapest, 293−297.

Antalné Szabó Ágnes−Raátz Judit 1999. Magyar nyelv és kommunikáció 6–18 éveseknek. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 705−708.

Anyanyelvi tudástérkép. Országos Közoktatási Intézet 111−217.

Apáti Lajos 2003. "Csak az a "szövegformálás" – csak azt tudnám feledni!". Magyartanítás 1: 26–28.

Apáti Lajos 2003. Babits Mihály ars poeticái. Magyartanítás 4. 12–15.

Apáti Lajos 2003. Néhány gondolat Radnóti utolsó verseiről. Magyartanítás 2. 11–13.

Apáti Lajos 2004. Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel. Magyartanítás 2: 15–18.

Apáti Lajos 2004. Közéleti költészetünk 1953 és '56 között. Magyartanítás 3: 7–11.

Apáti Lajos 2005. Hiszek hihetetlenül Istenben. Magyartanítás 3: 4–5.

Apáti Lajos 2008. A liberalizmus és a romantika. Magyartanítás 3: 3–7.

Apáti Lajos 2008. Petőfi Sándor: A puszta, télen. Magyartanítás 1: 3–4.

Apáti Lajosné 2000. Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. In A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó−ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 305−308.

Apáti Mariann 2000. Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. Módszertani Lapok. Magyar 7.

Árpás Károly 1995. A retorikai versenyek tapasztalatai. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 319−321.

Aszódi Gabriella 2006. Kutas Ferenc: Az elbeszéléstől a kétszintű érettségi dolgozatig. Magyartanítás 4: 34–35.

Az "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos döntője: Szakonyi Károly megnyitó beszéde. 2004. Magyartanítás 1. 19–22.
Versenyfeladatok. 2004. Magyartanítás 1. 22–24.

Az anyanyelvtanítás jelene és jövője (Eger). Magyartanítás 2: 37.

Az Áprily Lajos Alapítvány IX. Országos Református Középiskolai Vers- és Prózamondó Versenye. Magyartanítás 3. 34.

Az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntője. Magyartanítás 5: 33–35.

B. Farkas Mária – Cs. Nagy Lajos 2003. Közkinccsé tétetett Márton Gyula szilágysági gyűjtése – Hallható irodalom az általános iskolák 5. osztálya számára. Magyartanítás 1: 37–38.

B. Nagy Ágnes, Farkas Judit 2005. Hogyan érdemes generatív mondattant tanítani középiskolákban?. Modern Nyelvoktatás 1: 14–28.

B. Nagy Ágnes, Szépe György (szerk.) 2005. Anyanyelvi nevelési tanulmányok I. Iskolakultúra könyvek 29. Pécs.

Babits Mihály 1978. Irodalmi nevelés. In: Babits Mihály: Esszék, tanulmányok I. Szépirodalmi Kiadó. Budapest.

Babits Mihály 1978. Irodalmi nevelés. In: Babits Mihály: Esszék, tanulmányok I. Szépirodalmi Kiadó. Budapest.

Babits Mihály 1987. Irodalmi nevelés. Egy tantárgy filozófiája tanulók számára. In: Esszék, tanulmányok I. 87−99.

Bábosik István─Nádasi Mária 1975. A közvetett ráhatás a csoportmunkában. Tankönyvkiadó, Budapest.

Bábosik István─Rácz Sándor szerk.: 1998: Reformpedagógiai tanulmányok. Dunaújváros Kiadó, Dunaújváros

Bachát László 1986. Az ifjúsági nyelv és a köznyelv. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 343−352.

Bachát László 1993. A tanulói élőszöveg. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 145−149.

Bachát László 1995. Az ifjúsági nyelvhasználat helye a társadalomban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 176−178.

Bachát László 1996. Szaknyelvek és csoportnyelvek a századfordulón. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 103−107.

Bachát László−Fülöp Lajos−Szathmári István (szerk.) 1984. Az új tantervek bevezetésének félidejében. Az 1980. július 7−10. között megtartott nyíregyházi anyanyelv-oktatási napok anyaga. OPI.

Bachát László−Fülöp Lajos−Szathmári István (szerk.) 1984. Az új tantervek alapjai és tendenciái. Az 1982. július 4−6. között megrendezett nyíregyházi anyanyelv-oktatási napok anyaga. OPI.

Bachát László−Fülöp Lajos−Szathmári István (szerk.) 1985. A folyamatos korszerűsítés áramában. Az 1984. június 30– július 2. között megrendezett nyíregyházi anyanyelv-oktatási napok anyaga. OPI.

Bachát László−Szathmári István (szerk.) 1980. Az új tantervek bevezetésének küszöbén. Az 1978. június 25–27. között megrendezett anyanyelv-oktatási napok anyaga. OPI.

Bácsi János 1996. A szószemantika tanításának néhány lehetősége a Toldi kapcsán. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 277−280.

Bácsi János 2003. Szövegértés. In: Mit? Kinek? Hogyan? Bába Kiadó, Szeged.

Bagaméry Gáspárné 1994. Mi is megpróbáltuk! (Töprengés a Bánréti-program tanításának tapasztalatairól) Magyar Nyelvőr 4: 412−5.

Bajtai Mária 2003. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság hírei. Magyartanítás 3. 33–34.

Bajtai Mária 2004. Kötelezően innen és túl (Móra Ferenc a mai iskolai oktatásban). Magyartanítás 4: 8–10.

Bajtai Mária 2005. Hírek. Magyartanítás 1: 31.

Bajtai Mária 2005. Szabadszállás – József Attila-emlékhely. Magyartanítás 5: 14.

Bajtai Mária 2005. Szabadszállástól Balatonszárszóig. Élet/mű-emlékek-hatások. Magyartanítás 4: 12–14.

Bajtai Mária 2006. Irodalmi emlékek nyomában Tiszakécskén. Magyartanítás 2: 37–38.

Bajtai Mária 2008. Aranypor száll a Békés megyei tájra. Magyartanítás 3: 34–35.

Bakonyiné Kovács Bea 2004. Miért nem eredményes a központozás-tanításunk? Magyartanítás 4: 21–25.

Bakonyiné Kovács Bea 2005. Az írásjelek (Bevezető). Magyartanítás 5: 36–37.

Bakonyiné Kovács Bea 2006. Az írásjelek I. A pont. Magyartanítás 1: 31–34.

Bakonyiné Kovács Bea 2006. Az írásjelek II.: a kérdőjel. Magyartanítás 2: 32–34.

Bakonyiné Kovács Bea 2006. Az írásjelek III. A felkiáltójel. Magyartanítás 3: 28–32.

Balásné Szalai Edit 1999. A határozottság kifejezése a magyar és a mordvin nyelvben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 381−387.

Balassa László 1974. Fogalmazástanításunk hatékonyabbá tételéről. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 158−161.

Balatoni Teréz 1999. A megszólalás esélyei az iskolában. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 602−615.

Balázs Géza 1996. Egy lehetséges magyar nyelvstratégia körvonalai. Magyar Nyelvőr 119: 250−263.

Balázs Géza 1999. Nyelvpolitika, nyelvstratégia – az iskolában. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 411−421.

Balázs Géza 2007. Mercurius Veridicus országos középiskolai retorikai verseny. Magyartanítás 4: 33–34.

Balázs Géza 2008. Mercurius Veridicus országos középiskolai szónokverseny 2008. Magyartanítás 5: 31–32.

Balázs Géza 2008. Őrizzük meg! Fábián Pál (1922–2008). Magyartanítás 5: 3.

Balázs Ildikó 2004. A versíró Wass Albert három zsengéje. Magyartanítás 2: 8–14.

Balázs János 1986. Az általános és az alkalmazott nyelvészet helye és szerepe az anyanyelvi oktatás korszerűsítésében. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 65−84.

Balázs Nikolett 2008. Bencédy József: Retorika. Magyartanítás 2: 38–39.

Bálint Margit 1974. Nevelőotthoni gyermekek tanításáról. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 125−127.

Balkovitzné Cynolter Magda 2002. A házi feladatok didaktikai problémái I. Magyartanítás 4: 32−36.

Balkovitzné Cynolter Magda 2002. A házi feladatok didaktikai problémái II. Magyartanítás 5: 18−21.

Balkovitzné Cynolter Magda 2003. IV. Házi feladatok a gyakorlatban. Magyartanítás 3. 13–17.

Balkovitzné Cynolter Magda 2003. IV. házi feladatok a gyakorlatban. Magyartanítás 3: 13−18.

Balkovitzné Cynolter Magda 2003. IV. Házi feladatok a gyakorlatban. Magyartanítás 3. 13–17.

Balkovitzné Cynolter Magda 2003. V. Házi feladatok a gyakorlatban. Magyartanítás 4. 22–24.

Balkovitzné Cynolter Magda 2003. V. Házi feladatok a gyakorlatban. Magyartanítás 4: 22.

Balkovitzné Cynolter Magda 2003. V. Házi feladatok a gyakorlatban. Magyartanítás 4. 22–24.

Ballér Endre 1990. Tantervfejlesztés az iskolában. Módszertani füzetek pedagógiai vezetőknek 7. Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém

Ballér Endre 1996. Tantervelméletek Magyarországon a XIX─XX. században. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Ballér Endre: A NAT koncepciója. In A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig. BTF Továbbképző füzetek 2. Budapest, 77─89.

Ballér Endre─Gyraki F. Frigyes 2002. Tantervelméletek III. (PhD-füzetek) BMGE Szakképzés-pedagógiai multidiszciplináris doktori iskola, Budapest.

Balogh Gézáné 1982. Páros munka a tanítási órán. Szakdolgozat, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék

Balogh Gyuláné 1974. A nyelvtan- és helyesírástanításról. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 114−116.

Balogh Judit 1999. A kötőszók néhány problémája. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 305−311.

Balogh Judit 2002. A szóelemek tanítása a középiskolában. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 128−137.

Balogh László 1975. Irodalom és kommunikáció. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Budapest.

Balogh László 1975. Irodalom és kommunikáció. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Budapest.

Balogh László 1987. Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés. (Kísérlet a gimnáziumi nyelvtanításban.) Tankönyvkiadó, Budapest.

Balogh László 1994. Iskolai tehetségfejlesztés: programok, eredmények. In: Balogh László─Herskovits Mária─Tóth László (összeáll. és szerk.) A tehetségfejlesztés pszichológiája. KLTE, Debrecen, 181─198.

Baloghné Zsoldos Julianna 1987.  A nyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelési program tantárgypedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Baloghné Zsoldos Julianna 1997. A nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés tantárgypedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Baltovitzné Cynolter Magda 2003. A házi feladatok didaktikai problémái IV. Magyartanítás 1: 29–32.

Baltovitzné Cynolter Magda 2003. A házi feladatok didaktikai problémái IV. Magyartanítás 1: 29–32.

Bán Ervin 1999. Megjegyzések a gyors beszédről. Magyartanítás 5: 22−24.

Bán Ervin 2001. Nincs többé névszói állítmány. Magyartanítás 5: 31−33.

Bán Ervin 2003. A harcos és a békés. 120 éve született Juhász Gyula. Magyartanítás 3. 3.

Bán Ervin 2003. Egy rokonszenves irodalomtörténész emlékére. Magyartanítás 4. 29.

Bán Ervin 2004. A százhuszonötödik "születésnapra". Magyartanítás 5: 3.

Bán Ervin 2005. Félbe tört műfordítói munka: (Radnóti Miklós, a verstolmács). Magyartanítás 1: 5–6.

Bán Ervin 2005. Szerb Antal sorsa – életében és halála után. Magyartanítás 3: 3.

Bańczerowski Janusz 2004. A nyelv, a nyelvtudás és a világ nyelvi képe mint a lingvodidaktika alapfogalmai. Modern Nyelvoktatás 2–3: 4–15.

Bánffy György 1995. Az anyanyelv ápolásának jelentősége. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 14−16.

Bánffy György 1996. Az anyanyelv ápolásának megújuló gondjai. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 57−61.

Bánffy György 2006. A II. egri kiejtési konferencia megnyitó beszéde. Magyartanítás 3: 7–9.

Bánréti Zoltán 1974. Az anyanyelvi képzés korszerűsítése és a modern strukturális nyelvészet. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 238−241.

Bánréti Zoltán 1994. Programleírás. Nyelvtan – kommunikáció – irodalom tizenéveseknek. Alternatív képességfejlesztő program az általános iskolák felső tagozata számára. NODUS Kiadó, Veszprém.

Bánréti Zoltán: Kamasz és anyanyelv. Tankönyvkiadó, 1981.

Baranyai Erzsébet, dr. – Lénárt Edit, dr. 1959. Az írásbeli közlés gondolkodáslélektani vonásai. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Bárczi Géza 1951b. A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Bárdos Jenő 2003. Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Bárdos Jenő 2005. Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Bárdos József 2004. Megjegyzések egy Kaffka Margit-jegyzethez: Bankos Józsika emlékének. Magyartanítás 1. 8–13.

Bárdos József 2005. Egy mese titkaiból (Hófehérke és a hét törpe). Magyartanítás 3: 6–8.

Bárdossy Idikó 1998. A curriculumfejlesztés alapjai. Távoktatásos jegyzet és CD-rom. Távoktatási Közport, JPTE. Pécs.

Bárdossy Ildikó 1999. A produktív tanulás főbb összetevői és feltételei. In Vastagh Zoltán (szerk.): Kooperatív stratégiák az iskolában. ITI, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék, Pécs.

Bárdossy Ildikó 2002. A curriculumfejlesztés alapkérdései. UNESCO Tanárképző Portál, ELTE, Budapest.

Bárdossy Ildikó−Dudás Margit−Pethőné Nagy Csilla−Priskinné Rizner Erika 2001. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei a pedagógusképzésben I−IV. Magyar Felsőoktatás 7−10.

Bárdossy Ildikó−Dudás Margit−Pethőné Nagy Csilla−Priskinné Rizner Erika 2002. A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs–Budapest.

Bárdossy Ildikó−Gocsál Ákos−Szauder Ilona (szerk.) 1994. Pedagógiai Szemlélő 1. Projektek az oktatásban speciálkollégium periodikája. JPTE Pedagógia Tanszék, Pécs.

Barla Gyula 1987. Nyelvtan, stílus, iskola. Tankönyvkiadó, Budapest.

Bartha Csilla 1996. A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. Magyar Nyelvőr 119: 263−282.

Bedő Iván, J. 1983. Észforgató. Ságvári Endre Könyvszerkesztőség.

Békési Imre 1974. A magyar nyelvtan tantárgyi sajátságairól. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 173−175.

Békési Imre 1993. A szövegtani kutatások eredményeinek alkalmazhatósága az anyanyelvi nevelésben. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 40−49.

Békési Imre 1995. A nyelvtanórai példamondatok néhány elméleti-módszertani kérdése. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés − embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 86−92.

Békési Imre 1996. Az irodalmi szöveg egész voltáról. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 242−245.

Békési Imre 1999. A többszörösen összetett mondat kérdésköre. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 275−283.

Bencédy József 1995. Az évenként rendezett nyelvművelő versenyek szerepe a fiatalság nyelvi tudatának fejlődésében. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés − embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 296−303.

Bencédy József 1986. Az iskolai anyanyelvi nevelés rövid és hosszabb távú továbbfejlesztése. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 39−44.

Bencédy József 1986. Nyelvhelyesség, nyelvművelés az iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 184−192.

Bencédy József 1996. A középiskolai tanulmányi verseny dolgozatainak szövegtani jellemzői. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 440−444.

Bencédy József 1996. Megtanulható, megtanítható-e a helyesírás? In Bozsik Gabriella−V. Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből. Eger, 87−95.

Bencédy József 1999. Töprengések a mai nyelvhasználatról és a nyelvművelésről. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 566−571.

Bencédy József 2002. A nyelvi, nyelvhasználati változások belső hatóerőiről. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 31−38.

Bencédy József 2003. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás – felsőfokon. Magyartanítás 3. 38.

Bencédy József 2003. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás – felsőfokon. Magyartanítás 3. 38.

Bencze Imre 2009. Az anyanyelv (megőrzésének lehetősége) a magyar emberek életében – Anyád nyelve (A magyar nyelv szimfóniája – tíz tételben). Magyartanítás 4: 9–15

Bencze Imre 2009. Az anyanyelv (megőrzésének lehetősége) a magyar emberek életében – Anyád nyelve (A magyar nyelv szimfóniája – tíz tételben). Magyartanítás 4: 9–15.

Bencze Lóránt 1996. Makay Ida "Mit jelent nekem ez a nyelv"című írásának retorikai-szövegstilisztikai elemzése. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 227−233.

Bencze Lóránt 1999. Arany János a legmagyarabb, a legeurópaibb költőnk (Babits nyomán).  In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 66−73.

Bencze Lóránt 2005. Rendhagyó könyvajánló: (Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika). Magyartanítás 1: 26–28.

Bencze Lóránt 2008. Quintilianus Szónoklattana. Magyartanítás 2: 32–35.

Benczik Vilmos 1999. Néhány általános iskolai házi olvasmány szövegsajátosságok szerinti elemzése. Magyartanítás 2: 41−53.

Benczik Vilmos 2000. Tapadjon-e a nagykötőjel? Magyartanítás 1: 24.

Benczik Vilmos 2003. G. Cavallo – R. Chartier: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Magyartanítás 3. 38.

Benczik Vilmos 2003. G. Cavallo – R. Chartier: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Magyartanítás 3. 38.

Benczik Vilmos 2004. Kemény Gábor: Bevezetés a szóképek stilisztikájába. Magyartanítás 4: 35–38.

Benczik Vilmos 2007. Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Magyartanítás 4: 37–38.

Benda József 1985. A kiscsoportos tanítás szerepe az iskolában. Pedagógiai Szemle. 3: 260-268.

Benda József 1985. A kiscsoportos tanítás szerepe az iskolában. Pedagógiai Szemle. 3: 260-268.

Benda József 2002. A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon I−II. Új Pedagógiai Szemle 9−10.

Bene Annamária 2005. A főnévi kifejezés rögzülése a magyart anyanyelvként tanuló gyermekeknél. Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 71–89.

Bene Kálmán 1993. Kalauz a versértelmezéshez. Bevezetés a lírai művek elemzésébe. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Bene Kálmán 1994. A "versolvasóvá" nevelés érdekében. Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 7. Budapest.

Benkes Réka−Vass László 1999. Kogníció és hipermediális kommunikáció. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 645−658.

Benkes Zsuzsa 1993. Versek kreatív megközelítése szövegtani keretben. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 31−39.

Benkes Zsuzsa 1994. CLOZE típusú kreatív-produktív gyakorlatok az anyanyelv- és irodalomtanításban. Magyartanítás 5: 12−6.

Benkes Zsuzsa 1999. "Nyelvünkben élünk". A 10−14 éves korú tanulók magyar nyelvi kommunikációs versenye. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 573−575.

Benkes Zsuzsa 1999. Anyanyelvoktatásunk stratégiája a NAT-ban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 599−602.

Benkes Zsuzsa 1999. Kreatív gyakorlatok a koreferenciarelációk és a lineáris elrendezés analitikus elemzésének előkészítéséhez. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 232−241.

Benkes Zsuzsa 2002. Kreatív gyakorlatok multimediális szövegek elemzéséhez. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 199−206.

Benkes Zsuzsa, E. 1995. A szemiotikai textológiára mint elméleti keretre épülő kreatív-produktív szövegmegközelítés. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 93−100.

Benkes Zsuzsa−Petőfi S. János−Vass László 1996. Mondatgrammatika, szövegnyelvészet, szövegtan. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 207−227.

Benkő Loránd 1986. Anyanyelvi nevelésünk néhány kérdéséről. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 27−38.

Benkő Loránd 1993. Anyanyelv és irodalmi hagyomány. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 8−16. Berencsi Margit, D. 1993. Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének tanítása az általános iskolában. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 216−221.

Benkő Loránd 1995. Sznobság a nyelvhasználatban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 6−13.

Benkő Loránd 1996. Anyanyelvünk és a honfoglalás. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 7−13.

Benkő Loránd 1999. Anyanyelvi örökségünk. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 9−18.

Benkő Loránd−Deme László−Fábián Pál−Fülöp Lajos−Szathmári István−Szende Aladár 1986. Pedagógus-továbbképző tanfolyam tervezete magyar nyelvből. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 519−527.

Bérces Emese 2009. Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk): Nem kívánt gyermek? Külföldi gyerekek magyar iskolában (könyvszemle). Modern Nyelvoktatás 1–2: 110–114.

Berencsi Margit, D. 1995. Egyéb szóalkotási módok: a rövidülés, rövidülés képzéssel és továbbképzéssel. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 197−200.

Berencsi Margit, D. 1996. Morfológia és anyanyelvoktatás. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 188−192.

Berencsi Margit, D. 2002. Tamási Áron: Ábel a rengetegben (A házi olvasmány nyelvi-stilisztikai feldolgozásához). In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 273−278.

Berencsi Margit, D.−Fekete Péter−O. Bozsik Gabriella−Pásztor Emil−Raisz Rózsa−Varga Gyula 1986. Ötödik osztályos tanulók szókincsének vizsgálata. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 413−430.

Bertha Zoltán 2004. A határon túli magyar irodalom (Vázlat diákok számára). Magyartanítás 2: 3–7.

Bertha Zoltán 2004. Magyar sors- és hitköltészet. Magyartanítás 3: 3–6.

Bertha Zoltán 2008. A bölcselő Wass Albert. Magyartanítás 2: 3–5.

Bicskeiné Zsulán Julianna 1999. Az anyanyelvi tantárgy-pedagógia vázlata. Szeged.

Birinszki Annamária 2003. Adamikné Jászó Anna: A klasszikus retorikai bizonyítás. Magyartanítás 3. 36.

Birinszki Annamária 2003. Gósy Mária: A hallástól a tanulásig. Magyartanítás 3. 36–37.

Birinszki Annamária: Tisztelet Illyésnek – Babits Mihály: Timár Virgil fia –

Birkenbihl, Vera F. 1998. Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, Budapest.

Bíró Ferenc 1996. Egri szakmunkástanulók megszólításformái. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 133−141.

Bíró Ferenc 1999. Névvel (is) nevel(het)ünk(?). In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 443−456.

Bocsák Istvánné 1996. A felolvasás tanítása. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 403−405

Boda I. Károly−Porkoláb Judit 1999. Radnóti-szinesztéziák. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 93−100.

Bódi Zoltán 2004. Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Magyartanítás 4: 30–31.

Bodor Loránd 2009. Gyimesi csángók az édes anyanyelv tükrében. Magyartanítás 4: 16–20.

Bók Szilvia 2004. Új audio-vizuális segédeszköz a beszéddiagnosztikában és a beszédtanításban. Modern Nyelvoktatás 1: 44–50.

Bokor József 1995. A muravidéki kétnyelvű oktatásról. Magyar Nyelvőr 119: 393–397.

Bokor József 1996. Gondolatok a muravidéki kétnyelvű oktatásról. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 416−420.

Bolla Kálmán 1996. A magyar hangtan az ezredfordulón. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 193−197.

Bolla Kálmán 1999. . Mit tettünk és mit tehetünk/tehetnénk a magyar beszédkultúráért és helyesbeszédért? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 459−472.

Bóna Judit 2008. Szép magyar beszéd verseny az ELTE-n. Magyartanítás 2: 36.

Boronkai Dóra 2004. A süllő és a kétszintű érettségi: ajánlás Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra Retorika c. könyvéhez. Magyartanítás 4: 31–32.

Boronkai Dóra 2005. A szövegértő olvasás szintjei és lehetséges feladattípusai. Magyartanítás 4: 15–25.

Boronkai Dóra 2006. Antóni Judit: Kreatív nyelvtantanítás. Kompetenciaközpontú érettségi feladatgyűjtemény magyar nyelvből I–II. Magyartanítás 5: 36–37.

Borosné Jakab Edit−Schlettné Jakab Edit 1996. A fogalmazás technikája. Corvina Kiadó, Budapest.

Bozsik Gabriella 1996. Szófaji határkérdések helyesírási vetülete. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 310−315.

Bozsik Gabriella 1999. Az új keletű intézménynevek és alapítványnevek nyelvi jellemzői és helyesírási kérdései. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 669−676.

Bozsik Gabriella 2000. Gondolatok a földrajzinév-írás tanításáról egy akadémiai kiadvány kapcsán. Magyartanítás 4: 32−35.

Bozsik Gabriella 2002. Grammatika a helyesírás-tanításban. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 163−169.

Bozsik Gabriella 2002. Kárpát-medencei találkozó Gyula városában. Magyartanítás 3: 32−37.

Bozsik Gabriella 2003. Tanárjelöltek az egri döntőben. Magyartanítás 2: 30–33.

Bozsik Gabriella 2003. Tanárjelöltek az egri döntőben. Magyartanítás 2. 30–32.

Bozsik Gabriella 2004. A 17. országos helyesírási döntő az egri főiskolán. Magyartanítás 2: 25–27.

Bozsik Gabriella 2004. Pásztor Emil (1925–2004). Magyartanítás 4: 3.

Bozsik Gabriella 2005. Egyetemisták, főiskolások országos döntője Egerben. Magyartanítás 4: 32–36.

Bozsik Gabriella 2007. Országos anyanyelv-tanítási verseny az egri főiskolán. Magyartanítás 4: 35.

Bozsik Gabriella 2007. Országos helyesírási döntő Egerben. Magyartanítás 3: 38.

Bozsik Gabriella 2008. Egyetemi és főiskolai hallgatók országos helyesírási döntője az egri főiskolán. Magyartanítás 5: 33–36.

Bozsik Gabriella 2009. A Nagy J. Béla helyesírási verseny feladatlapjai. Magyartanítás 5: 24–30.

Bozsik Gabriella 2009. Ismét országos döntő Egerben. Magyartanítás 4: 31–32.

Braun Anna 1991. A házi olvasmányok segítése. Módszertani Közlemények 31. 1.

Bruner, J. 1980. A kommunikációtól a nyelvig. In Pléh Csaba (szerk.): Szöveggyűjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Tankönyvkiadó, Budapest, 455−486.

Búcsú Szende Aladártól. Magyartanítás 1. 3.

Buda Béla 1994. A közvetlen emberi kommunikáció sajátosságai. Animula Kiadó, Budapest.

Buda Béla−László János 1981. Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest.

Budai Júlia−Fábiánné Páger Anna−Páger Margit−Piskoltiné Tóth Andrea 1999. A kritikai gondolkodás tanításáról. Módszertani Közlemények 4.

Budai László 2002. Az anyanyelv- és az idegennyelv-oktatás mint egymást erősítő nevelési tényező. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 60−72.

Budaváriné Béres Erzsébet−Kelecsényi László Zoltán 1999. Szövegértés, szövegalkotás. Szövegtípusok. Corvina Kiadó, Budapest.

Bures Ferencné 1974. A szaktanár szerepe. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 250−251.

Bús Imre 2002. Játékelméletek, IPF Kiskönyvtár, 10. Szekszárd

Buzás László 1980. A csoportmunka. Tankönyvkiadó, Budapest

Buzás László 1980. A csoportmunka. Tankönyvkiadó. Budapest. http://www.hkt2000.hu/kpm/buzasl/bl.html (2010.03.10.)

Büky B.−Egyed, A.−Pléh, Cs. 1984. Nyelvi képességek -  fogalomkincs- megértés. Tankönyvkiadó, Budapest.

Büky László 1974. A tanulók és a köznyelvi norma. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 183−184.

Büky László 1994. A nyelvi minták követésének hátrányáról. Magyar Nyelvőr 118: 159−170

Büky László 2005. É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Magyartanítás 5: 38–39.

Caligaris Ágnes 2008. Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok (1962) (Óravázlat). Magyartanítás 5: 23–27.

Chikán Zoltánné, Dr. 1974. A helyes kiejtési technika és az ének tanításának összehangolása. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 136−138.

Czachesz Erzsébet, Cs. 1998. Olvasás és pedagógia. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Czachesz Erzsébet, Cs. 1999. Az olvasásmegértés és tanítása. Iskolakultúra 2: 3−14.

Czachesz Erzsébet, Cs. 2001. Ki tud olvasni? Iskolakultúra 5.

Czeizel Endre 1997. Sors és tehetség FITT IMAGE és Minerva Kiadó, Budapest

Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2009. Német-magyar kontrasztív terminológiai vizsgálatok matematikai tankönyvek korpuszán. Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 5–17.

Czetter Ibolya 1999. Ékesszólás az "Eszpresszóban". In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 108−117.

Czibula Katalin 2009. Szemelvények Kazinczy drámafordítói működéséről. Magyartanítás 5: 7–9.

Czímer Györgyi 2005. Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Magyartanítás 5: 17–22.

Czimer Györgyi 2009. Összehasonlító verselemzés (Halotti beszédek: Czóbel Minka: Microcosmos, Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd). Magyartanítás 5: 15–19.

Cs. Jónás Erzsébet 2009. Alakzatlexikon. Magyartanítás 1: 29–32.

Cs. Nagy István 1979. A jövő olvasói. Tankönyvkiadó. Budapest.

Cs. Nagy István 1979. A jövő olvasói. Tankönyvkiadó. Budapest.

Cs. Varga István 2009. "Jézus tanítványa voltam..." Benedek Elekről. Magyartanítás 4: 21–25.

Csáfordi Magdolna 2003. "Mennyei hintafa ágain" (Az álom: drámajátékok Weöres Sándor Robogó szekerek című versének elemzéséhez). Magyartanítás 3. 4–7.

Csáfordi Magdolna 2003. Hivatalos viszonyok, hivatalos helyzetek. Magyartanítás 5. 11–12.

Csákvári József 1981. A műelemzés állomásai a középiskolában. Köznevelés 12.

Csányi Yvonne 1993. Együttnevelés. Az integrált fejlesztés lehetőségei. ALTERN füzetek 5. OKI, Iskolafejlesztési Központ, Budapest

Csapó Benő 1999. Képességfejlesztés az iskolában - problémák és lehetőségek. Új Pedagógiai Szemle 12. Császi Ildikó, N. 1991. Példaszövegek a magyar nyelvtan tanításához. Trezor Kiadó, Budapest.

Csatlós Ágnes 2006. Az irodalomtanítás műhelyében. Petri György: Elégia. Magyartanítás 4: 13–16.

Cserhalmi Zsuzsa 2000. Amit az irodalomtanításról tudni kellene... Korona Kiadó, Budapest.

Csiszár Rita 2003. Az ausztriai magyartanítás jelene és jövője (2003.10.9 – 10.) (konferencia beszámoló). Alkalmazott Nyelvtudomány 2: 142–144.

Csörsz Rumen István 2004. Énekelt Balassi-versek. Magyartanítás 5: 39.

Csősz József 1999. Anyanyelv, nyelvtan és helyesírás. Egy felmérés tanulságai. Magyartanítás 2: 28−34.

D. Mátai Mária 2005. Nyelvhasználat és nyelvi változás. Magyartanítás 1: 16–24.

Dávid András 1980. Nyelv és varázs. Tankönyvkiadó, Budapest.

Deme László 1984. A hatodik anyanyelv-oktatási tanácskozás tanulságai. Köznevelés 12−14.

Deme László 1986. A szövegtan, a szövegismeret és a szövegszemlélet az anyanyelvi nevelés rendszerében. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 158−170.

Deme László 1986. Anyanyelvi tanterveink alapja és tendenciái. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 45−61.

Deme László 1993. Megjegyzések a szövegről és a szövegtanról. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 54−58.

Deme László 1995. Az anyanyelvnek és művelésének szerepe az ifjúság nevelésében. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 21−30.

Deme László 1999. Anyanyelvi mozgalmaink morális hozama. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 19−27.

Deme László 2001. Az anyanyelvű és az anyanyelvi nevelés (legyen) felkészítés az életre. Magyartanítás 5: 6−10. Deme László 2002. Az anyanyelvű és az anyanyelvi nevelés (legyen) felkészítés az életre! In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 9−14.

Demeter Júlia 2005. A 2005. év két "évfordulós" költője: Csokonai Vitéz Mihály és József Attila. Magyartanítás 2: 10–12.

Demeter Katalin 1989. Az olvasási képesség fejlődési iránya és színvonala. Pedagógiai Szemle 12: 1131−1141

Déry Tibor emlékezése József Attilára. Magyartanítás 2: 18–20.

Di Pietro, Robert J. 1994. Szerepjátékok a nyelvórán. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Dobóné Berencsi Margit 1982. A kifejezőképesség fejlesztésének egyik lehetséges módja. Módszertani Közlemények 3: 163−7.

Dobóné Berencsi Margit 1985. A személyiségformálás lehetőségei az anyanyelvi órákon (5–8. osztály). Tankönyvkiadó, Budapest.

Dobóné Berencsi Margit 1999. A Biblia és a magyar irodalmi nyelv. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 123−129.

Dobóné Berencsi Margit 2009. Lőrincz Julianna: Kultúrák párbeszéde. Magyartanítás 2: 38.

Dobóné Berencsi Margit−Zimányi Árpád 2000. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. EKF Líceum Kiadó, Eger.

Dobóné Berencsi Mária 2007. A II. egri kiejtési konferencia. Magyartanítás 2: 34–35.

Dobozi Eszter 2006.Az érettségizett diákok József Attila-képe egy művészeti középiskolában. Magyartanítás 2: 7–11.

Dombi Erzsébet, P. 1991. A műalkotás befogadása és az irodalmi nevelés. Közoktatás 2: 11.

Dombi Erzsébet, P. 1991. Irodalmi szemlélet és irodalmi nevelés. Közoktatás2: 10.

Domokos Péter 2002. Még egyszer az őstörténeti csodabogarakról. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 39−43.

Domokos Zsuzsa 2001. Mit ér az ember, ha magyartanár? Iskolakultúra 5.

Domonkosi Ágnes 1998. Gondolatok a képszerűség kifejezőeszközeinek tanításáról. Magyartanítás. 3: 20−23.

Domonkosi Ágnes 2002. Megszólítási és kapcsolattartási formák a nyelvi szocializációban. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 318−326.

Doncsesz Etelka 2008. Az irodalomtanítás műhelyében. Az álom mint szerzői megoldás Cicerónál és Dosztojevszkijnél. Magyartanítás 3: 17–21.

Dóra Zoltán 1994. Diákjaink nyelvhasználata. Magyar Nyelvőr, 118: 54−57.

Dóra Zoltán 2000. "Hiátus" vagy hijátus? Magyartanítás 1: 25.

Dóra Zoltán 2000. Kultúra, de kulturális. Magyartanítás 2: 27.

Dóra Zoltán 2001. Amikor hiányzik egy "t". Magyartanítás 1: 23.

Dóra Zoltán 2002. Egyre több a be. Magyartanítás 2: 18.

Dóra Zoltán 2002. Kinek van baja a nyelvműveléssel? Magyartanítás 4: 26.

Dóra Zoltán 2002. Magasat ugrik-e a magasugró?! Magyartanítás 5: 27.

Dóra Zoltán 2003. Háttérben a létige. Magyartanítás 1: 18–19.

Dóra Zoltán 2003. Hogy nevezik az asszonyokat? Magyartanítás 3. 23–26.

Dóra Zoltán 2003. Hogy nevezik az asszonyokat? Magyartanítás 3: 23−27.

Dóra Zoltán 2003. Zsepi. Magyartanítás 5. 16.

Dóra Zoltán 2004. Holczer József: Emberítő. Magyartanítás 1. 28.

Dóra Zoltán 2004. Ki lesz a vőlegény? Magyartanítás 2: 24.

Dóra Zoltán 2004. Közösség és közönség. Magyartanítás 3: 19.

Dóra Zoltán 2004. Nem a mindent tudásé a Mindentudás Egyeteme. Magyartanítás 4: 26–27.

Dóra Zoltán 2005. 950 éves a Tihanyi alapítólevél. Magyartanítás 4: 26.

Dóra Zoltán 2005. A fél mondat nem mondat. Magyartanítás 1: 14.

Dóra Zoltán 2005. Fesztivál (A rendezvénynevekről). Magyartanítás 5: 27.

Dóra Zoltán 2005. Isten nevét hiába ne vedd. Magyartanítás 3: 27–33.

Dóra Zoltán 2005. Nagycsoportos óvodások játéknevei. Magyartanítás 2: 30–36.

Dóra Zoltán 2006. A 'q' betűről. Magyartanítás 1: 24.

Dóra Zoltán 2006. Fonetikusan. Magyartanítás 2: 19.

Dóra Zoltán 2006. Fonetikusan. Magyartanítás 3: 27.

Dóra Zoltán 2006. Serkenti vagy elősegíti? (A nyelvi szőrszálhasogatásról). Magyartanítás 4: 18.

Dóra Zoltán 2007. Be van idva. Magyartanítás 3: 25.

Dóra Zoltán 2007. Élhető város. Magyartanítás 4: 34–35.

Dóra Zoltán 2007. Műveleti terület. Magyartanítás 1: 27.

Dóra Zoltán 2007. Nem mindig ejtjük, de mindig írjuk. Magyartanítás 4: 26–27.

Dóra Zoltán 2007. Patrónus és patróna. Magyartanítás 2: 32.

Dóra Zoltán 2007. Túró. Magyartanítás 4: 27.

Dóra Zoltán 2008. Csakis famulus! Ballagás és billegés. Magyartanítás 5: 28–29.

Dóra Zoltán 2008. Felnézek vagy fölnézek a Felvidékre. Magyartanítás 2: 23–24.

Dóra Zoltán 2008. Lévén, létére, révén. Magyartanítás 3: 31.

Dóra Zoltán 2008. Nulla, nulladik. Magyartanítás 1: 23.

Dóra Zoltán 2009. "Várj reám, s én megjövök". Magyartanítás 2: 26–27.

Dóra Zoltán 2009. Szül. Magyartanítás 1: 27–28.

Dóra Zoltán 2009. Zuschlagos bűnbánók. Magyartanítás 5: 20.

Dornbach Mária, F. 1999. A kapcsolatteremtés mint kódváltás a pedagógiai szituációban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 202−210.

Dörnyei László 1995. Beszámoló a Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi versenyről. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 313−318.

Dörnyei László 2002. " ...magyar nyelv katedrális..." (Anyanyelvi verseny a celldömölki könyvtárban). Magyartanítás 4: 38−40

Dr. Bán Ervin (1923–2005) 2005. Magyartanítás 5: 3.

Durkó Mátyás 1979. Olvasás, megértés. Gondolat Kiadó. Budapest.

Eck Júlia 2000. Drámajáték a középiskolai irodalomórán. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest.

Éder Zoltán 1993. A magyar mint idegen nyelv a felsőoktatásban. Magyar Nyelvőr 117: 311−320.

Éder Zoltán 1996. Sajnovics és Demonstratiója új megvilágításban. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 77−82.

Egy évtizede az irodalom érettségi szolgálatában. Magyartanítás 1: 22–23.

Elekfi László 1974. Általános iskolai nyelvtankönyveink. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 221−223.

Elekfi László 1994. Mindennapi nyelvművelés – és még néhány gondolat. Magyar Nyelvőr 118: 15−26.

Elekfi László 2005. Visszatekintés egy kiváló nevelő és nyelvművelő életpályára. Magyartanítás 4: 3.

Eőry Vilma 1996. A szöveg- és stílustípusok a gimnáziumi anyanyelvi órán. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 336−340.

Eőry Vilma 1999. A szöveg makrostruktúrája. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 172−179.

Eőry Vilma 2002. Alakzatok a stilisztikában és a szövegtanban. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 219−228.

Erdélyi Erzsébet 2003. Egy rideg világ szülötte – Rideg Sándor (1903–1966). Magyartanítás 2. 14–15.

Erdélyi Erzsébet 2004. A tanítás: szakma, mesterség vagy művészet? Magyartanítás 5: 35–37.

Esztergályos Jenő 1992. Oktatójátékok kisiskolásoknak. Zalaegerszeg.

Fábián Berta 2003. A mozgókép kettős természete, utalás, a tér-idő szervezése a filmben: A Bagdad Café című filmről. Magyartanítás 2. 19–21.

Fábián Berta 2003. Perspektívák a filmben és az irodalomban. Magyartanítás 5. 9–10.

Fábián Berta 2004. Plánváltások és montázstechnika. Magyartanítás 2: 19–20.

Fábián Ilona 2000. A kritikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei az 1. osztályban. In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 495−501.

Fábián Pál 1976. A helyesírás a nyelvi nevelés szolgálatában. Magyartanítás 19: 13-19.

Fábián Pál 1976. A helyesírás a nyelvi nevelés szolgálatában. Magyartanítás 19: 13-19.

Fábián Pál 1986. A helyesírás iskoláinkban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 171−183.

Fábián Pál 1986. Az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztéséért. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 10−24.

Fábián Pál 1995. Helyesírási rendszerünk lehetőségei a mondanivaló árnyalásában. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 201−208.

Fábián Pál 1996. A magyar helyesírás sorsfordulói. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 301−309.

Fábián Pál 1997. A nyelvművelés feladatai. Magyar Nyelvőr, 120: 384−389.

Fábián Pál 1997. Az informatikai forradalom és anyanyelvünk. Magyar Nyelvőr 120: 365−367.

Fábián Zoltán 1967. A csoportfoglalkozások pedagógiai értékei. Pedagógiai Szemle, 6.

Fábián Zoltán 1967. Önálló munkaformák az alsó tagozati órákon. Pedagógiai Szemle, 6.

Fábián Zoltán−Gledura Lajos−Nagy J. József−Zsolnai József 1987. Anyanyelvi tantárgypedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fábiánné Kovács Edit 2001. A népmese jelentősége az anyanyelvi nevelésben. Módszertani Lapok. Magyar 1: 18−25.

Fabricius–Kovács Ferenc 1980. Kommunikáció és anyanyelvi nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fajcsek Magda 1974. Kísérleti fogalmazási munkafüzet az általános iskola 7. osztály számára. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 178−180.

Faludi Szilárd 1983. A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapja az általánosan művelő iskolában. (A tantervelmélet forrásai I.) OPI, Budapest

Falus Iván 2001. Az oktatási módszerek kiválasztására és alkalmazására vonatkozó nézetek. In: Golnhofer Erzsébet─Nahalka István szerk.: A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 232─260.

Falvay Károly 1990. Ritmikus mozgás – énekes játék (óvodásoknak, kisiskolásoknak). OPI, Budapest, 1990.

Farkas Veronika 2009. Orbán Ottó: Melyben Balassi módján fohászkodik – a régi magyar irodalom továbbélése a kortárs lírában. Magyartanítás 2: 21–24.

Fehér Erzsébet 1995. A klasszikus avantgárd stíluskérdései az oktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 122−130.

Fehér Erzsébet 1996. Hasonlat és versszerkezet a 30-as évek lírájában. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 250−256.

Fehér Erzsébet 1999. A "nézőpont" a szövegben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 165−172.

Fehér Katalin 1997. Házi feladat. In: Báthory Zoltán─Falus Iván szerk.: Pedagógiai Lexikon, I. kötet. Keraban, Budapest

Fejes Katalin 1981. Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fejes Katalin, B. 1986. Életkor – szöveg – szintaxis. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 390−401.

Fejes Katalin, B. 1996. A szószerkezetbokor elemzése. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 153−157.

Fejes Katalin, B. 1999. Tematikai koreferencianyalábok egy Illyés-naplójegyzetben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 241−247.

Fejes Katalin, B. 2002. Kreatív gyakorlatok illusztrált szövegekkel egy magyar–olasz összehasonlító vizsgálat alapján. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 191−198.

Fekete László 1993. Beszédművelési gyakorlatok irányítása. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 273−277.

Fekete Pál 1974. Egységes anyanyelvi képzést! In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 242−245.

Fekete Péter 1995. Köszönésformák a Nógrád megyei Mátranovákon. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 188−196.

Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.) 1993. A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Felde Györgyi 1984. Nyelvi játékok az anyanyelvi ismeretterjesztés szolgálatában. TIT, Budapest.

Felépült a Magyar Nyelv Múzeuma Széphalomban. 2008. Magyartanítás 3: 2.

Felhívás a 9. Országos Kossuth-szónokversenyre. Magyartanítás 4: 35.

Felhívás a Népmese Napjai megrendezésére. Magyartanítás 3: 35.

Fercsik Erzsébet−Raátz Judit (szerk.) 1992. Irka (Hallgatói munkákból összeállított módszertani segédanyag). ELTE TFK Gödöllői Képzési Hely.

Fercsik Erzsébet 1993. A pedagógusjelöltek és a helyesírás. Magyar Nyelvőr 117: 529−531.

Fercsik Erzsébet 1993. Ki szavatol a helyesírás biztonságáért ? Korona Kiadó, Budapest.

Fercsik Erzsébet −Raátz Judit 1994. A nem verbális jelek az írásban. Iskolakultúra 6: 60−64.

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit 1995. Névtani foglalkozások I. Magyartanítás. 1995/5. 41–7. p. (társszerző: Fercsik Erzsébet)

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit 1996. Névtani foglalkozások II. Magyartanítás. 1996/1. 34–9. p. (társszerző: Fercsik Erzsébet)

Fercsik Erzsébet 1996. Milyen tan a névtan? – A névtan oktatásának elméleti alapjairól. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 345−349.

Fercsik Erzsébet− T. Somogyi Magda (szerk.) 1997. Oktatási tapasztalatok – kutatási eredmények. Tanulmányok az anyanyelv használatának és oktatásának kérdéseiről. Korona Nova Kiadó, Budapest.

Fercsik Erzsébet 1998. Néhány gondolat a nyelvi magatartásformák vizsgálatához. In Kiss Jenő−Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 311−317.

Fercsik Erzsébet−Raátz Judit 1999. Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó, Budapest.

Fercsik Erzsébet 1999. A kommunikáció főiskolai oktatásáról. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 664−669.

Fercsik Erzsébet 2000. A márkanevekről – a helyesírás szempontjából. Magyartanítás 5: 24−28.

Fercsik Erzsébet 2000. Tegezés vagy magázás? – Kapcsolatteremtés a tankönyvekben.  Könyv és Nevelés 2: 60−64.

Fercsik Erzsébet 2001. A rövidítésekről és a mozaikszókról a helyesírás szempontjából. Magyartanítás 1: 24−28.

Fercsik Erzsébet 2001. Kommunikációs ismeretek: elmélet és gyakorlat az integrált anyanyelvi programban. Módszertani Lapok. Magyar 2: 11−20.

Fercsik Erzsébet 2001. Tanácsok a feladatlapok szerkesztéséhez a nem nyelvi kommunikáció szempontjából. Magyartanítás 3: 24−30.

Fercsik Erzsébet 2002. Áll a bál. A bál utótagú szerkezetek helyesírásáról. Magyartanítás 2: 21.

Fercsik Erzsébet 2002. Az írásbeli kommunikáció nem nyelvi elemeiről. In Katona András (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 162−72.

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit 2004. Névtani foglalkozások I-II. ‑ (másodközlés) In: Zimányi Árpád szerk.) Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó, Eger.

Ferdics Erzsébet 2003. A magyar dialektológia az új évezred küszöbén. Magyartanítás 2. 36–37.

Fónagy Erzsébet 1984. Fakultáció az általános iskolában. Köznevelés 10: 6.

Forgács Anna 2001. Az anyanyelvi képességek mérése a 10. évfolyam végén. Budapesti Nevelő 4: 22−30.

Forgács Anna−Györke Ildikó 1994. A 10 és 14 éves korosztály olvasási kultúrájáról (egy budapesti kerületi felmérés tükrében). Módszertani Lapok. Magyar 1–2: 44−48.

Forgács Anna−Szabóné Fricska Anna 2000. Az anyanyelvi képességek mérése a 9. osztály kezdetén – 1999. október. Budapesti Nevelő 1: 62−70.

Forgács Erzsébet 2004. Etimológiai játékok a nyelvtanításban. Modern Nyelvoktatás 2–3: 62–86.

Forgács Erzsébet 2008. A nyelvi kreativitás fejlesztése. Modern Nyelvoktatás 1–2: 30–52.

Fóris–Ferenczi Rita 1996. A romániai oktatási reform csapdái. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 407−410.

Forray R. Katalin 1998. A cigányság oktatásának egyes kérdései Európában. Magyar Pedagógia, 1.3─15.

Földi Éva−Markó Alexandra 1999. A beszédkultúrára, helyesbeszédre nevelés helyzete, feltételei és lehetőségei az oktatásban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 472−478.

Fuchs, W. R. 1971. Az új tanulási módszerek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Fülöp Lajos (szerk.) 1980. Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában. OPI, Budapest.

Fülöp Lajos (szerk.) 1981. A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Magyar nyelvi fakultatív tanterv. Budapest.

Fülöp Lajos (szerk.) 1986. Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Tankönyvkiadó. Budapest.

Fülőp Lajos 1980. Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában. OPI kiadvány.

Fülőp Lajos 1980. Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában. OPI kiadvány.

Fülöp Lajos 1986. A fakultatív anyanyelvi nevelés helyzete és fejlesztésének lehetőségei. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 463−474.

Fülöp Lajos 1986. Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Tankönyvkiadó. Budapest.

Fülöp Lajos 1986. Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Tankönyvkiadó. Budapest.

Fülöp Lajos 1993. Középiskola és nyelvművelés. Magyar Nyelvőr, 117: 458−462.

Fülöpné Erdő Mária 2003. Az osztályfőnök feladatai az olvasóvá nevelésben. Magyartanítás 2. 22–26.

G. Gődény Andrea 2003. Terry Eagleton: A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Magyartanítás 4. 36–38.

G. Gődény Andrea 2004. Kamarás István: Olvasó a határon. Magyartanítás 1. 30–38.

G. Gődény Andrea 2007. Mécs László Watson Kirkconnel tollán. Magyartanítás 3: 13–18.

G. Gődény Endre 2008. A Hübrisz zsoltárai. Kiáltva, Patak. Magyartanítás 5: 9–13.

Gabnai Katalin 1987. Drámajátékok (Gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek). Tankönyvkiadó, Budapest.

Gabnai Katalin 1987. Drámajátékok gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó. Budapest.

Gabnai Katalin 1987. Drámajátékok gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó. Budapest.

Gál Elemér 2005. Rokonföldön testvérek találkoznak. Cs. Varga István: Rokonföldön. Szellemi utazás Erdélyben és Csángóföldön. Magyartanítás 2: 38–40.

Gál Gyöngyi 2004. A Lúdas Matyi tanítása projektmódszerrel. Magyartanítás 3: 34–36.

Gál Gyöngyi 2005. Kedvenceim a Neten. Magyartanítás 1: 29–30.

Gál Gyula 2003. Az értéktelítettség és értékvesztés, harmónia és diszharmónia, teremtés és antiteremtés megjelenése Vörösmarty Mihály Előszó című versében. Magyartanítás 4. 8–11.

Gál Gyula2003. Ady Endre színszimbolikája: a fehér. Magyartanítás 1: 6–11.

Galgóczi László (szerk.) 1999. Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Alkalmazott nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában. A pedagógus-továbbképzés kiskönyvtára 2. JGYF Kiadó, Szeged.

Galgóczi László (szerk.) 1999. Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Alkalmazott nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában. A pedagógus-továbbképzés kiskönyvtára 2. JGYF Kiadó, Szeged.

Galgóczi László 1993. Szövegemlékeink megértéséhez. In Fekete Péter−Gabnai Katalin 1987. Drámajátékok (Gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek). Tankönyvkiadó, Budapest.

Galgóczi László 1993. Szövegemlékeink megértéséhez. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 108−112.

Galgóczi László 1998. Szövegelemzés, szövegértés, szövegalkotás 1. Áttekintés. Fogalmazástanítás 1: 18−21.

Galgóczi László 1998. Szövegelemzés, szövegértés, szövegalkotás 1. Áttekintés. Fogalmazástanítás 2: 15−22.

Galgóczi Lászlóné 1982. Fogalmazástanítás az egységes anyanyelvi nevelés rendszerében. A Tanító 20. 2: 13−15.

Galgóczi Lászlóné 1984. A szó- és írásbeli kifejezőképesség alapozása. A Tanító 22: 6−7.

Galgóczi Lászlóné 1987. A szó- és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése. A Tanító 25. 6−7: 5−17.

Galgóczi Lászlóné 1993. A kisiskolások és a szöveg. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 172−190.

Galgóczi Lászlóné 1998. Kommunikáció a kisiskolás korban. Fogalmazástanítás 1: 3−7.

Galgóczi Lászlóné 1999. Szövegalkotás és kommunikációs készségek kisiskolás korban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 621−627.

Galgóczi Lászlóné 2003. Anyanyelvi nevelés, szövegalkotás, kommunikáció a kisiskolás korban. In Bácsi János−dr. Zsigriné Sejtes Györgyi (szerk.): Hagyományok és újítások a pedagógiában. Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről. SZTE JGYTFK, Szeged, 69−82.

Galgóczy Lászlóné 1990. Így tanítom a nyelvtan- helyesírást 4. osztályban (3. oszt. ILK 1989.). Budapest.

Gallasy Magdolna 1999. Szöveg és hagyomány. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 179−187.

Gáspári László 1996. A szövegtelítettség mibenléte Pilinszky nyelvében "Egy arckép alá" című versének alapján. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 247−249.

Gáspári László 1999. Az (úgy), mint-tel szerkesztett grammatikai hasonlatforma. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 82−86.

Gáspári László 2002. A komplex alakzatok. A magány alakzata. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 229−234.

Gaszner Ferencné 1989. A műelemzés megújulásának szerepe a kisiskolások befogadói tevékenységének fejlesztésében. Módszertani Közlemények 29: 3.

Gaszner Ferencné 1992. A szöveghatáson alapuló műelemzés elve és gyakorlata. Módszertani Közlemények 32: 4.

Gaszner Ferencné−Vargáné Fehér Zsuzsa 1993. Mai gyermeklíránk alkotásainak fogadtatása és feldolgozása az alsó tagozaton. Magyartanítás 3.

Geffert Éva 1993. A képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulók. In: Balogh László─Herskovits Mária: A tehetségfejlesztés alapjai. KLTE Pedagógiai─Pszichológiai Tanszék, Debrecen, 187─206.

Gellénné Körözsi Eszter 2007. Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyartanítás 2: 36–37.

Gercsák Gábor 2007. Nyelvi játék a térrel és a képpel. Magyartanítás 4: 28–30.

Gerencsér Attila 1986. Nyelvhelyességi ismeretek a magyar nyelv tantervi anyagához. Veszprém.

Gergely Géza 1993. A tárgymodellek szerepe a mondattani-szófajtani elemzésben. Magyartanítás 2−3.

Gergely Géza 1999. Hétvégéje. Magyartanítás 5: 21−22.

Gergely Piroska, B. 1995. Szinkrón variációk történeti és mai összefüggései az oktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 259–262.

Gergely Piroska, B. 1996. Névkultúra és névízlésünk. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 124−132.

Gergely Piroska, B. 1999. Élőnyelv a nyelvemlékekben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 335−343.

Gledura Lajosné 1980. A szóbeli és írásos nyelvhasználat fejlesztésének új útjai. Szolnok.

Golnhofer Erzsébet─Nádasi Mária 1980. A pedagógusok tevékenysége a tanulók egyéni munkájának tervezésében és irányításában. OOK, Veszprém

Gósy Mária 1993. A kiegészítendő kérdések dallamváltozása. Magyar Nyelvőr 117.

Gósy Mária 1995. Anyanyelv és olvasási készség. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés─embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 59−65.

Gósy Mária 1996. Az olvasott szöveg és az elhangzott szöveg megértésnek összefüggései. Magyar Nyelvőr 2: 168−178.

Gósy Mária 1997. A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. Magyar Nyelvőr 120: 129−139.

Gósy Mária 1999. A beszédprodukció és a beszédmegértés a tanulási folyamatban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 484−492.

Gósy Mária 1999. Hibaüzenet kezelése olvasáskor. Magyar Nyelvőr 1999: 27−34.

Gődény Andrea 2005. A zsoltárműfaj alakváltozatai. Babits Mihály zsoltárai. Magyartanítás 5: 23–25.

Gömöri Árpád 1995. Fogalmazási problémák a szakmunkásképző iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 226−233.

Gömöri Árpád 2006. Kiejtésünk néhány kérdéséről. Magyartanítás 3: 9–10.

Göncz Lajos 2003. A metanyelvi képességek fejlődése egynyelvű és kétnyelvű gyermekeknél. Alkalmazott Nyelvtudomány 2: 5–21.

Görömbei András 2007. Nagy Gáspár égi megbízása. Magyartanítás 2: 6–7.

Görömbei András 2007. Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves. Magyartanítás 2: 15–19.

Graf Dezső 1993. A nyelvművelés lehetőségei a jövő gimnáziumában. Magyar Nyelvőr 117: 462−467.

Graf Rezső 1974. Nyelvművelő nyelvtantanításért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 176−177.

Graf Rezső 1986. A nem magyar szakos tanárjelöltek egységes anyanyelvi képzéséről. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 500−515.

Graf Rezső 1993. Az írásbeli szövegalkotás problémái a magyar nyelvi OKTV-dolgozatokban. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 158−162.

Graf Rezső 1995. Az irodalom mint a nyelvi nevelés forrásvidéke. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 137−141.

Graf Rezső 1996. A XIX. század első fele magyarságtudatának nyelvi tükröződése. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 331−335.

Graf Rezső 2000. Nyelvpolitika itthon és a határon túl. Magyartanítás 3: 33−35.

Grétsy László 1995. Nyelvünk mai állapota. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 165−175.

Grétsy László 2000. Nyelvi kreativitás, játékosság az anyanyelvi órán. Magyartanítás 5: 17−24.

Grétsy László 2002. Nemzetösszetartónk: az anyanyelv. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 15−21.

Grétsy Zsombor 2001. A mozgószabály félreértése. Magyartanítás 1: 21.

Grudl József 2002. "Hagyomány és megújulás korunk irodalmában". Magyartanítás 1: 33.

Gusztáv 1974. A tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőkészségének fejlesztése. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 204 −207.

Guttmann Miklós 1993. A nyelvi környezet szerepe az anyanyelvi tantárgypedagógia tartalmának gazdagításában. Magyar Nyelvőr, 117: 331−339.

Guttmann Miklós 1996. A nyelvi környezet és az anyanyelvoktatás. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 108−112.

Guttmann Miklós 1999. Az iskola és a regionális nyelviség. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 421−427.

Gyarmathy Éva 1999. Pszichológiai szempontok az iskolai képességfejlesztésben. Új Pedagógiai Szemle 12.

Gyimesi Éva, Cs. 1983. Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Kriterion Kiadó.

Gyimóthy Gábor 2008. Nyelvlecke. Magyartanítás 3: 33.

Győrffy Gabriella 2004. Gulácsy Lajos prózája. Magyartanítás 1. 4–7.

Győrffy Gabriella 2009. Dante-értelmezések Gulácsy Lajos művészetében. Magyartanítás 1: 8–13.

H. Tóth István – Vasvári Zoltán 2007. A tökéletesség pillanata – Szophoklész: olvasmányok a dráma és a színház történetéből. Magyartanítás 3: 5–8.

H. Tóth István – Vasvári Zoltán 2007. Egy drámaíró nemzedék előfutára: Christopher Marlowe. Magyartanítás 4: 10–11.

H. Tóth István – Vasvári Zoltán 2007. Utak a drámákhoz (olvasmányok a dráma és a színház történetéből) . Magyartanítás 1: 19–22.

H. Tóth István – Vasvári Zoltán 2008. A leglatinabb német költő – Friedrich Schiller. Magyartanítás 4: 7–30.

H. Tóth István – Vasvári Zoltán 2008. A modern polgári irodalom őse – Molière. Magyartanítás 1: 18–21.

H. Tóth István – Vasvári Zoltán 2008. Az olasz komédia megreformálója – Carlo Goldoni. Magyartanítás 2: 14–16.

H. Tóth István – Vasvári Zoltán 2008. Az utolérhetetlen – Goethe (Olvasmányok a dráma és a színház történetéből). Magyartanítás 5: 16–22.

H. Tóth István – Vasvári Zoltán 2009. Egy híres levél – három műfordításban (Tatjána levele Anyeginhez). Magyartanítás 2: 13–16.

H. Tóth István 2006. Mit tud a "Visszapillantó"? Magyartanítás 3: 38.

H. Tóth István 2006. Olvasmányok a dráma és a színház történetéből (Könyvelőzetes)    23–25

H. Tóth István 2007. Adj esélyt!: egy helyesírási verseny tényei, adatai néhány megjegyzéssel kísérve Magyartanítás 3: 28–37.

H. Tóth István 2007. Egy gondolat- és érzelemgazdag nyelvemlékünk az irodalomtanításban. (Ének László királyról). Magyartanítás 4: 7–9.

H. Tóth István 2008. A költő, politikus és hadvezér: Zrínyi Miklós. Magyartanítás 2: 12–14.

H. Tóth István 2008. A magyar barokk páratlan stíluskészségű alakja: Pázmány Péter. Magyartanítás 3: 8–10.

H. Tóth István 2008. A magyar nyelv szenvedélyes védelmezője: Bornemissza Péter. Magyartanítás 5: 14–15.

H. Tóth István 2008. A magyar rokokó széppróza legkiválóbb mestere: Mikes Kelemen. Magyartanítás 4: 8–21.

H. Tóth István 2008. A vérben és szegénységben kitartó énekmondó: Tinódi (Lantos) Sebestyén. Magyartanítás 1: 14–17.

H. Tóth István 2009. "Mint az sas az többi apró madarak előtt": Balassi Bálint. Magyartanítás 2: 17–20.

H. Tóth István 2009. A magányos lélekkel könyörgő Balassi Bálint. Magyartanítás 2: 18–21.

H. Tóth István 2009. Balassi Bálint, a magyar nyelvű egyéni líra megteremtője. Magyartanítás 2: 15–17.

Haader Lea 1999. A beszélt és írott nyelv határán: a mondatátszövődés. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 289−296.

Hajas Zsuzsa 1999. Magyar nyelv (a 9–12. osztály számára). In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 735−737.

Hajas Zsuzsa 2002. A négyosztályos középiskolák számára készült világbanki tankönyvcsalád átalakításáról. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 351−355.

Hajas Zsuzsa 2008. A matúrát nem megúszni kell, hanem abszolválni. Magyartanítás 5: 4–7.

Hajdú Mihály 1974. A nyelvtudományi kutatások lehetősége az általános iskolában. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 213−217.

Hajdú Mihály 1999. A tulajdonnevek az oktatásban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 436−442.

Halász László 1983. Az olvasás nyomozás és felfedezés. Gondolat Kiadó, Budapest.

Halász László 1996. Az irodalmi szöveg olvasása mint kétirányú folyamat. Új Pedagógiai Szemle 3: 70−74.

Hámoriné Váczi Zsuzsanna 1993. A nyelvművelő táborok szerepe. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 264−266.

Hangay Zoltán 1985. A szöveg szerepe és problémái az alsó tagozaton. Baja.

Hangay Zoltán 1986. A szöveg integráló szerepének érvényesítése az alsó tagozati magyartanításban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 381−389.

Hangay Zoltán 1993. A szöveg helye az iskolában. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 283−284.

Hangay Zoltán 1993. Iskola és anyanyelvi nevelés az ezredfordulón. Magyar Nyelvőr 117: 55−61.

Hangay Zoltán 1996. A kisiskolások nyelvi nevelésének jelentősége és programja. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 371−378.

Hangay Zoltán 1998. Amit a helyesírási hibák lepleznek. In O. Bozsik Gabriella−V. Raisz Rózsa–Zimányi Árpád (szerk.): Helyesírásunkról helyesírásunkért. Eger, 35−38.

Hangay Zoltán 1999. A tankönyvek kommunikációs kultúrája. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 693−698.

Hangay Zoltán 2003. A. Jászó Anna: Csak az ember olvas. Az olvasás tanítása és lélektana. Magyartanítás 5. 38–39.

Hangay Zoltán 2003. A. Jászó Anna: Csak az ember olvas. Az olvasás tanítása és lélektana. Magyartanítás 5. 38–39.

Hardi Judit 2006. Hibaüzenetek kezelése az idegen nyelvi olvasás folyamatában. Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 69–83.

Harsányi István 1989. Az iskolai tehetséggondozás történet Magyarországon. In: Ranschburg Jenő: Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 313─36.

Harsányi István 1994. Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest.

Hársing Lajos 1984. Irodalmi játékok. Tankönyvkiadó, Budapest.

Havril Andrásné 1980. Az iskolarádió adásai, műfaji sajátosságai és felhasználása az oktatásban. OOK, Veszprém.

Hegedűs Gábor 2001. A projektoktatás didaktikája. In: Hegedűs Gábor szerk.: Projektmódszer II. Kecskemét, 15─28.

Hegedűs Géza 2005. Rejtő Jenő (1905–1943). Magyartanítás 1: 7–8.

Hegedűs Géza 2007. Dsida Jenő (1907–1938). Magyartanítás 4: 5–6.

Hegedűs Géza 2008. Petrőczy Kata Szidónia (1662–1708). Magyartanítás 3: 11–12.

Hegedűs Istvánné 2000. Az anyanyelvi mérés eredményei. Budapesti Nevelő 4: 25−46.

Hegedűs T. András 1993: Motiválhatók-e a cigány gyerekek? Educatio, 1993. nyár, 211─220.

Hell György 1993. A szaknyelvoktatásunk egészében. Magyar Nyelvőr 117: 551−554.

Heltainé Nagy Erzsébet 1993. A megértés változatai (A kommunikációs szemléletű nyelvművelés lehetőségei a nyelvinorma-képzésben). Magyar Nyelvőr 117: 420−422.

Heltainé Nagy Erzsébet 1993. A nyelvésznek mint szülőnek véleménye a tankönyvi szövegekről. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 150−157.

Heltainé Nagy Erzsébet 1995. Írói nyelvművelés és anyanyelvi nevelés. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 147−152.

Heltainé Nagy Erzsébet 1996. Egy Sinka István-vers világa. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 257−259.

Heltainé Nagy Erzsébet 1999. ,,Az anyanyelv: maga a nép". Örökségünk Petőfitől Illyés Gyuláig. Magyartanítás 3: 4−7.

Heltainé Nagy Erzsébet 1999. Pragmatika, nyelv és stílus egy mai publicisztikai szövegben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 130−139.

Heltainé Nagy Erzsébet 2002. A ballada nyelvi-stiláris jegyei Sinka István balladái alapján. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 253−272.

Helyesírási verseny Egerben. 2006. Magyartanítás 4: 27.

Herbszt Mária 2006. Kérdezés – tanítás – tanulás. Modern Nyelvoktatás 2: 30–39.

Herczegi Károly 1993. Az iskolai nyelvművelő mozgalmak jelentősége és formái. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 238−243.

Herczegi Károly 1995. "Mozgalmak, versenyek." In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés –  embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 295−296.

Hernádi Sándor 1974. A helyesírás tanításának problémái. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 93−98.

Hernádi Sándor 1981. Szó-beszéd (Képzelt nyelvi folyóirat). Gondolat Kiadó, Budapest.

Hernádi Sándor 1986. Beszédművelés. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hernádi Sándor 1987. A helyesírási készség fejlesztése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hernádi Sándor 1989. Az olvasás bűvészete. Móra Kiadó, Budapest.

Hernádiné H. Zsuzsanna 1996. Helyesejtésre alapozott elemző-összetevő olvasás- és írástanítás. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 391−396.

Hexendorf Edit 1974. A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 231−237.

Híradás az Ordass Lajos-retorikaversenyről. Magyartanítás 3: 29–31.

Híradás retorikai versenyekről. Magyartanítás 4: 32–33.

Hoffmann István 1996. Névtörténet – nyelvtörténet – társadalomtörténet. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 113−123.

Hoffmann István 1999. Nyelvtörténet és számítógép. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 358−370.

Hoffmann Ottó 1974. A nyelvi tevékenység fejlesztésének néhány lehetősége és munkaformája a nyelvtanórán. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 145−152.

Hoffmann Ottó 1974. Anyanyelvi nevelésünk célja és tantárgy-pedagógiai alapelvei. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 47−58.

Hoffmann Ottó 1982. Mondatszerkesztés és szövegalkotás. Tankönyvkiadó, Budapest.  

Hoffmann Ottó 1983. Útkeresés a fogalmazástanításban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hoffmann Ottó 1984. Anyanyelvi szakkör az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hoffmann Ottó 1996. Szóalkotási módok 10–14 évesek ifjúsági nyelvében. Magyar Nyelvőr 119: 294−301.

Hoffmann Ottó 1997. Szóalkotási módok 10–14 évesek ifjúsági nyelvében II. Magyar Nyelvőr 120: 290−309.

Holczer József 1999. Az elválasztás humora. Magyartanítás 5: 21.

Holczer József 1999. Szószaporító ráduplázás. Magyartanítás 4: 18−19.

Holczer József 2000. Ha egy szóval több lenne. Magyartanítás 4: 31−32.

Holczer József 2000. Kitekert-kifacsart idegen szavak. A gyógyszer alternatívái. Magyartanítás 3:  25.

Holczer József 2000. Lenyelt névmások. Magyartanítás 1: 25.

Holczer József 2000. Sorkezdő írásjelek. Magyartanítás 2: 26.

Holczer József 2001. "Akkor örül a cipész". Magyartanítás 5: 30.

Holczer József 2001. "Gyámom" és "dédikém". Magyartanítás 4: 25.

Holczer József 2001. (Az) újra csodálkozni. Magyartanítás 1: 20.

Holczer József 2001. Eltekert latinságok. Magyartanítás 3: 23.

Holczer József 2001. Mihaszna "fő"-zés. Magyartanítás 4: 25.

Holczer József 2002. Mi (a) felelős?! Mi (a) ludas?! Magyartanítás 5: 25−27.

Holczer József 2002. Pogidéria, látványpékség. Magyartanítás 1: 15.

Holczer József 2002. Tikkelő gyermek, geggelő író. Magyartanítás 3: 18.

Holczer József 2002. Újra itt van. Magyartanítás 2: 18.

Holczer József 2002. Vessző/hiány /a "hogy" előtt. Magyartanítás 4: 27.

Holczer József 2003. "A vadászgépek oroszlánrésze?"; Egyeztetek, tehát vagyok. Magyartanítás 5. 16–17.

Holczer József 2003. "Eme út"? "Eme érzelmek"? Magyartanítás 4. 25.

Holczer József 2003. "Eme út?" "Eme érzelmek?" Magyartanítás 4: 22−26.

Holczer József 2003. A "legenda" legendájához. Magyartanítás 1: 18.

Holczer József 2003. Az (olykor) kettős arcú birtokviszony. Magyartanítás 3: 22.

Holczer József 2003. Az (olykor) kettős arcú birtokviszony. Magyartanítás 3. 22.

Holczer József 2003. Terézanyu, Terézapu... – Józsibácsi?! Magyartanítás 2: 27.

Holczer József 2003. Terézanyu, Terézapu... – Józsibácsi?! Magyartanítás 2. 27.

Holczer József 2004. ...-i lakosú? Magyartanítás 3: 18.

Holczer József 2004. A száztizenegyedik. Magyartanítás 4: 11.

Holczer József 2004. Az anakronizmus áldozatai. Magyartanítás 5: 14.

Holczer József 2004. Diák-definiciók – "Szótárt neki!" Magyartanítás 2: 23–24.

Holczer József 2004. Süvölvény. Magyartanítás 1. 17.

Holczer József 2005. "Egységes egészet jelent...". Magyartanítás 5: 26.

Holczer József 2005. A "paralel párhuzam" örökzöld jelentése. Magyartanítás 3: 27.

Holczer József 2005. A szóvegyítő igekötő. Magyartanítás 2: 21.

Holczer József 2005. Komatálküldést küldeni? Magyartanítás 4: 27.

Holczer József 2005. –nyi. Magyartanítás 1: 15.

Holczer József 2006. "Megfogadjuk kántornak!" Magyartanítás 3: 27.

Holczer József 2006. A súgás is nyelvi jelenség! Magyartanítás 4: 21.

Holczer József 2006. Bőr-lelemények. Magyartanítás 2: 19.

Holczer József 2006. Dóra Zoltán: Nyelvemben élek. Magyartanítás 5: 39–40.

Holczer József 2006. Uralkodócsaládok, -házak uralkodó hibája. Magyartanítás 1: 25.

Holczer József 2006. Vigyázzunk a "figurá"-ra! Magyartanítás 5: 26–27.

Holczer József 2007. "Nemszeretem" szó is van! Magyartanítás 4: 26–27.

Holczer József 2007. Háztáji szólások. Magyartanítás 2: 32.

Holczer József 2007. Képzavar? - Képaláírás-zavar! Magyartanítás 1: 27.

Holczer József 2007. Két új testvér-szó: testvérautó, tujatestvér Magyartanítás 3: 24–25.

Holczer József 2007. Más ikon! Magyartanítás 4: 33–34.

Holczer József 2008. Az örökzöld "-issim"-ezés. Magyartanítás 1: 22.

Holczer József 2008. Cigája toklyó – Azonos tőből másik szót! Magyartanítás 4: 31.

Holczer József 2008. Ismétlés? Lehet; csak ne a közelben! Magyartanítás 3: 30.

Holczer József 2008. Szálldosóigék. Magyartanítás 2: 23.

Holczer József 2008. Vonzatgazdák, ha veszekszenek. Magyartanítás 5: 28.

Holczer József 2009. "Keresem a szót..." – az illőbb szakszót! Magyartanítás 2: 25.

Holczer József 2009. Csuszekli és és szilvonya. Magyartanítás 2: 25–26.

Holczer József 2009. Dóra Zoltán: Anyanyelvünk tövisei és virágai. Magyartanítás 5: 37–39.

Holczer József 2009. Névváltoz/tat/ás? Magyartanítás 1: 27.

Holczer József 2009. Rikító tér-idő zavarok. Magyartanítás 5: 20–21.

Holvicz Ferencné 1989. A helyesírási képesség fejlesztése az alsó tagozatban. (33. Juhász András 1974. A nyelvtan- és helyesírástanításról. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 128−130.

Homa-Móra Éva 2007. Muhi Andrással a Paca cár ellen (Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses meseregénye az általános iskola 5. osztályában). Magyartanítás 4: 19–27.

Homa-Móra Éva 2007. Új szavakat eprészve – nyelvünk erdőzúgásáig. Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című műve az általános iskola felső tagozatos készségfejlesztő óráin. Magyartanítás 4: 14–20.

Homa-Móra Éva 2008. Nyugat-teadélután iskolánkban. Magyartanítás 5: 30–31.

Hompó Ferencné 1974. A programozott oktatás szerepe a kisiskolában. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 138−139.

Honffy Pál 1972. Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése a középiskolában. Tankönyvkiadó. Budapest.

Honti Mária 1974. Az anyanyelv humanizáltabb tanításáért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 131−132.

Honti Mária 1996. Anyanyelv és kultúra. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 14−22.

Hortobágyi Katalin 1991. Projekt kézikönyv. OKI, Budapest

Hortobágyi Katalin 1994. Projekt kézikönyv. OKI, Budapest.

Horváth Attila 1994. Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben. OKI, Budapest.

Horváth Attila 1994. Kooperatív technikák. OKI, Budapest

Horváth Gedeonné. 1973. Csoportmunka az általános iskolai irodalomórán. Tankönyvkiadó, Budapest

Horváth György 1972. A tananyag és a tankönyv struktúrája. Tankönyvkiadó, Budapest

Horváth Ildikó 2004. Az autonóm tanulás kognitív összetevői: egy kutatás várt és nem várt eredményei. Modern Nyelvoktatás 2–3: 40–47

Horváth Katalin 1999. A poétika funkció kifejezőeszközei versszövegekben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 153−161.

Horváth Tibor 1993. A nyelvi hibák kiküszöbölése a beszélt nyelvben. Magyar Nyelvőr 117: 442−443.

Horváth Tibor 1993. A személytelen fogalmazásról. Magyar Nyelvőr 117: 588−589.

Horváth Zsuzsanna 1994. Olvasás, szövegértés. Új Pedagógiai Szemle 7−8: 97−109.

Horváth Zsuzsanna 1996. A szövegértési képesség fejlődésének vizsgálata [Monitor 95 − vizsgálat] Új Pedagógiai Szemle 7−8: 74−90.

Horváth Zsuzsanna 1997. Szövegek és olvasók. Helyzetkép a tanulók szövegértéséről. In Vári Péter (szerk.): Monitor 95 Budapest, Országos Közoktatási Intézet.

Horváth Zsuzsanna 1998. Az érvelés mint érettségi feladat a szövegértésben és a

Horváth Zsuzsanna 1998. Középiskolai tantárgyi feladatbankok III. Anyanyelvi tudástérkép. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Horváth Zsuzsanna 2002. Az anyanyelvi képzés komplexitása. Iskolakultúra 6−7.

Horváthné Üveges Judit 2003. Kosztolányi Dezső: velencei kép. Komplex szövegtani elemzés. Magyartanítás 5. 25–28.

Hunya Márta 1998. A disputaprogram. Soros Alapítvány, Budapest.

Hunya Márta 2002. Vitakultúra a magyar oktatásban I─III. Új Pedagógiai Szemle, 9. 114─126.

Huszár Ágnes 1986. A mondat aktuális tagolása és tanítása. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 239−256.

Így beszélünk mi – Diáknyelvi pályázat. Magyartanítás 3: 34.

Ildikó, Hock 2003. Test construction and validation: Case description of constructing and validating a Test of English for Teaching Purpose. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Illényi András 2003. Beszédhatékonyság az oktatásban. Alkalmazott Nyelvtudomány 2: 61–77.

Ilyés Mária 2006. Beszámoló a Szép Magyar Beszéd Versenyről. Magyartanítás 3: 11–13.

Imre Angéla 2008. Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon. Magyartanítás 1: 38–39.

Imre Rubenné 2000. Az ifjúsági nyelv szavainak eredetéről egy felmérés alapján. Magyartanítás 1: 26 Imre Rubenné 2000. Az ifjúsági nyelv szavainak eredetéről egy felmérés alapján. Magyartanítás 1: 26−29.

Imre Rubenné 2002. Kopjáss István és a polgármester kapcsolatának nyelvi megnyilvánulásai Móricz Zsigmond Rokonok című regényében. Magyartanítás 3: 19−26.

Imre Rubenné 2003. Kopjáss István és a vezérigazgató kapcsolatának nyelvi vonzatai

Imre Rubenné 2003. Móricz Zsigmond és a Rokonok. Magyartanítás 3. 8–12.

Imre Rubenné 2005. Móricz Zsigmond Rokonok című regényének nyelvi sajátosságai. Magyartanítás 3: 17–26.

Imre Rubenné 2009. Jenei Teréz – Pethő József: Stíluselemzés. Magyartanítás 5: 35–37.

Inczefi Géza 1974. Néhány gondolat az általános iskolai anyanyelvi képzésről. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 107−108.

Ivánné Sodó Veronika−Kocsis Tiborné 2002. A hangalak és jelentés tanításának egymásra épülése alsó és felső tagozaton. Módszertani Közlemények 5.

Jancsó Miklós 2006. A beszédtechnika oktatásának története az erdélyi magyar felsőoktatásban. Magyartanítás 3: 18–21.

Jaskóné Gácsi Mária 2009. "Határon túl létező gyermekirodalom". Magyartanítás 5: 33–34.

Jászó Anna 2002. Még egyszer a sumerokról. Magyartanítás 2: 20.

Jászó Anna, A. 1989. Az eszköz- és társhatározó tanítása. A Tanító 2.

Jászó Anna, A. 1990. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig. In: Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei, Budapest.

Jászó Anna, A. 1991. A mondattani elv. Magyar Nyelvőr 115: 45−48.

Jászó Anna, A. 1992. A pragmatikáról. Magyartanítás 4.

Jászó Anna, A. 1993. Az új Magyartanításról. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 279−281.

Jászó Anna, A. 1995. Az anyanyelvi alapkészségek kialakítása és gondozása. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 51−58.

Jászó Anna, A. 1999. A grammatikáról. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 318−326.

Jászó Anna, A. 2002. A grammatika az Édes anyanyelvünk tankönyvekben. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 138−147.

Jászó Anna, A. 2002. A szövegértő olvasásról. Magyartanítás 4: 4−14.

Jekatyerina Nedzveckaja 1999. Egy-két gondolat a magyar és orosz ifjúság nyelvéről. Magyartanítás 4: 22−24.

Jelenits István 1993. Költői "szöveg" az iskolában. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 206−210.

Jelenits István 1995. Etikai és esztétikai szempontok az anyanyelvi nevelésben. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés  – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 31−40.

Jobbágyné András Katalin−Széplaki György−Törzsök Édua 1999. Magyar nyelv. In V. Raisz Rózsa–H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 729−731.

Jónás Erzsébet, Cs. 1995. Paralingvisztikai eszközök szerepe az olvasástanításban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 71−76.

Jónás Erzsébet, Cs. 1996. Spiró György drámai stílusa. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 285−290.

Jónás Erzsébet, Cs. 1999. Magyar számítógépes zsargon határon innen és túl. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 543−550.

Juhász András 1974. A nyelvtan- és helyesírástanításról. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 128−130.

Juhász Istvánné 2004. "Széphalom" Részletek a "Pedagógusok anyanyelvünkről – a gyakorlat tapasztalatai" nyertes pályázatból. Magyartanítás 4: 12–20.

Juhász Ivett 2007. Ismeri-e a "jó" és a "rossz" világát a János vitéz című műből? Magyartanítás 4: 17–18.

Juhász Kitti Enikő 2009. Parti Nagy Lajos: Szende (Óraterv). Magyartanítás 4: 26–31.

Juhász Valéria 2003. Az iskola kimondhatatlansága. Magyartanítás 5. 7–8.

Kabán Annamária 1995. A funkcionális stílusok szerepe a nyelvi nevelésben. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 142 −146.

Kabán Annamária 2007. Túl a formán. Dsida Jenő költészetéről. Magyartanítás 4: 4–5.

Kádárné Fülöp Judit −Takács Etel 1981. Ki tud olvasni? Köznevelés 3: 17 −19.

Kádárné Fülöp Judit 1983. Az olvasás mint kommunikációs képesség. Pedagógiai Szemle 2: 140 −150.

Kádárné Fülöp Judit 1985. Olvasás és kommunikáció. Tantervelméleti Füzetek 16. Országos Pedagógiai Intézet (OPI), Budapest.

Kádárné Fülöp Judit 1990. Hogyan írnak a tizenévesek? Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kagan Spencer 2001. Kooperatív tanulás. Ökonet, Budapest

Kalamár Hajnalka 1988. Kreativitás- és kommunikációfejlesztés serdülők önismereti csoportjában. ELTE, Budapest.

Kalapos László 2005. Két part közt. Üzenet a XX. század magyar költőitől. Magyartanítás 2: 38.

Kalcsó Gyula 2005. A Himnusz szövegváltozatainak helyesírása, hangjelölése és szóalaktana. Magyartanítás 3: 9–16.

Kállai Eszter 1993. "Szépen! Emberül!" In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 267 −272.

Kálmán Béla 1986. A nyelvjárástudomány eredményeinek felhasználása az iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 145 −157.

Kálmán Béla 1986. Rokon nyelvi alapismeretek a középiskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 85 −93.

Kálmánné Bors Irén 1996. Szövegfeldolgozás – olvasóvá nevelés. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 397 −402.

Kálmánné Bors Irén 1999. Kisiskolások szövegbefogadási nehézségei. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 615 −621.

Kaló Béla – Cs. Varga István – Kiss Kálmán – Amacziné Bíró Zsuzsa – Birinszki Annamária: Tisztelet Illyésnek – Babits Mihály: Timár Virgil fia – Pásztor Bertalan: Az idő mérlegén – Emlékkönyv Budenz Józsefről – Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Magyartanítás 1: 33–37.

Kaló Béla – Cs. Varga István – Kiss Kálmán – Amacziné Bíró Zsuzsa –

Kántor Julianna 2008. Kecskeméti Vég Mihály: LV. Zsoltár és Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus III. (Óratervek). Magyartanítás 2: 17–22.

Kapor Károlyné 2004. Hominem te esse memento. Sánta Ferenc Halálnak halála című elbeszélésének elemzése, értelmezése. Magyartanítás 5: 4–10.

Karácsony Sándor 1941. Az irodalmi nevelés. Exodus Kiadó. Erdőkertes.

Karácsony Sándor 1941. Az irodalmi nevelés. Exodus Kiadó. Erdőkertes.

Kardos Viktória 2001. A retorika jelene és jövője. Magyartanítás 1: 36 −38.

Kárpáti Andrea 1997. Vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer. Középiskolai tantárgyi feladatbankok II, Mérés – értékelés – vizsga 3. Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontjának sorozata. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Kassai Ilona −V. Kovács Emőke 1995. A beszédhallás épségének szerepe a kommunikációban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 66 −70.

Kassai Ilona 2004. Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében. Nyelvtudományi Közlemények 91–124.

Katona Krisztina – Kovácsné Újházi Julianna 2009. Az írás-olvasás megalapozásának lehetőségei az óvodáskorban. Magyartanítás 2: 12–14.

Katona Lászlóné 1991. Szövegelemzési módok, eljárások az általános iskola 3., 4. osztályában. MPI, Veszprém.

Kazareczki Darinka 1999. Dátumozási szokások kialakulása, változása a középkortól napjainkig. Magyartanítás 3: 28 −34.

Kecskés István 2000. A szakmunkástanulók közvetlen környezetének diáknyelvi szavai. Magyartanítás 1: 29 −31.

Kelecsényi László Zoltán −Budaváriné Béres Erzsébet 1999. Magyar nyelv. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 715 −718.

Kemény Gábor 1999. A stilisztikai szövegelemzéstől a komplex műelemzésig. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 74 −82.

Kerber Zoltán: A magyar nyelv és irodalom tantárgy problémái az ezredfordulón. In Új

Kerek Roland 2007. Lator László: Mikor kormozva csonkig égnek: tanóra vázlata. Magyartanítás 3: 19–24.

Kerekes Barnabás 1993. A "Beszélni nehéz!" körök munkájáról. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 244 −248.

Kerekes Barnabás 1995. Az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Szervezetéről és egy iskola nyelvművelő munkájáról. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 309 −312.

Kerekes Barnabás 1996. Nyelvművelő munka az ifjúság körében. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 34 −439.

Kerekes Barnabás 1999. Az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Tagozatáról. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 571 −573.

Kerékgyártó Imre – Lengyel Dénes 1954. A fogalmazás tanítása. Tankönyvkiadó. Budapest.

Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek. Magyartanítás 4: 37–40.

Kerettanterv 2000. Magyar nyelv és irodalom. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Kerettanterv 2000. Magyar nyelv és irodalom. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Kernya Róza (szerk.) 1995. Az anyanyelvi nevelés módszerei. Általános iskola 1 −4. osztály. Kaposvár.

Kernya Róza 1993. A fogalmazás alapkövetelményeinek érvényesítése. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 113 −118.

Kernya Róza 1993. Ki tanítja helyesen írni a kisiskolásokat? Magyar Nyelvőr 117: 526 −529.

Kernya Róza 1995. A fogalmazás stíluskövetelményei. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 81 −85.

Kernya Róza 1996. Az anyanyelvi nevelés módszerei. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 379 −384.

Keszler Borbála 1993. Helyesírásunk rendszerének szerepe a szöveg igényes kidolgozásában. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 124 −138.

Keszler Borbála 1995. A magyar írásjelhasználat történetéből. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 240 −258.

Keszler Borbála 1996. Babonák és buktatók a mondatelemzésben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 143 −152.

Keszler Borbála 1999. Az új egyetemi klasszikus leíró grammatika. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 259 −274.

Keszler Borbála 2002. A nyelvtanírás és a nyelvtani elemzés új szemlélete és eredményei. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 83 −101.

Király Anna 2009. Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves. Magyartanítás 2: 22–31.

Király Lajos 1986. A köznyelvi kiejtés tanítása és a regionális nyelvhasználat. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 452 −462.

Kiss Gáborné 1990. Versközelben. A tanítás problémái. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kiss Gyula 1980. Tematikus tervezés.  A Tanító. 8.

Kiss Gyula 1980. Tematikus tervezés.  A Tanító. 8.

Kiss Jenő 1993. Észrevételek nyelvjárási szövegekről. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 50 −53.

Kiss Jenő 1996. A magyar nyelv változatainak kialakulása és mai állapota. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 88 −92.

Kiss Jenő 1999. Nyelvhasználat, szociolingvisztika, iskola. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 395 −401.

Kiss Jenő 2001. A dialektológia és az anyanyelvoktatás. Magyartanítás 5: 15 −17.

Kiss Jenő 2007. Középiskolai anyanyelvi órák szokatlan megközelítésben Magyartanítás 3: 26–27.

Kiss Jenő 2009. Kárpát-medencei magyar diákok széphalmi tájnyelvi vetélkedőjéről. Magyartanítás 4: 33–34.

Kiss Katalin, É. 1996. Új eredmények és módszerek a magyar nyelv leírásában. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 157 −169.

Kiss Sándor, É. 1988. Értsd is a szót. Tankönyvkiadó, Budapest.  

Kiszely Zoltán 1999. The Write Way? Érvek és ellenérvek az eredmény- és folyamatközpontú írásoktatással kapcsolatban. Modern Nyelvoktatás 4 −5.

Kocsány Piroska 1999. A szinesztézia a nyelvtudományban és a műelemzésben. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 86 −92.

Kocsor András, Hégely Gábor 2004. A vizuális beszédértékelés alkalmazásának magyar vonatkozású történeti áttekintése a hallássérültek beszédoktatásában. Alkalmazott Nyelvtudomány 2: 5–21.

Kohn János, Wolff, Dieter 1994. New methodologies in foreign language learning and teaching/Neue Methoden in Fremdsprachenunterricht. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. Szombathely.

Koltay Tibor 2004. Két „hasznos” műfaj a szaknyelvoktatásban: a pályázat és a jelentés. Alkalmazott Nyelvtudomány 2: 21–33.

Koltói Ádám 1999. Sújtó sajtó. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 550 −559.

Koltói Ádám 2001. Felkészülten felkészíteni. Magyartanítás 4: 31 −35.

Koltói Tamás 2004. A helyesség, szépség kottakönyve. Szathmári István: Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve. Magyartanítás 4: 33–35.

Komár Pálné 1960. A hazai irodalomtanítás alakulásának vázlatos története a múlt század 60-as éveitől 1945.ig. In: Faludi Szilárd (szerk.) Tantárgytörténeti tanulmányok. Tankönyvkiadó. Budapest.

Komár Pálné 1960. A hazai irodalomtanítás alakulásának vázlatos története a múlt század 60-as éveitől 1945.ig. In: Faludi Szilárd (szerk.) Tantárgytörténeti tanulmányok. Tankönyvkiadó. Budapest.

Komjátszegi Zsófia 2005. Arany János: Ágnes asszony (Verselemzés). Magyartanítás 5: 15–16.

Kontráné Hegybíró Edit, Kormos Judit (szerk.) 2004. A nyelvtanuló. Sikerek–módszerek–stratégiák. Okker Kiadó, Budapest.

Koósz Margit 2004. Van-e különbség a kéttannyelvű érettségi és a felsőfokú állami nyelvvizsga között?. Modern Nyelvoktatás 1: 39–43.

Kormány Gyula 1980. Változatos feldolgozási lehetőségek frontális osztálymunkában. Pedagógiai Műhely 3: 41 −47.

Kosztolánczy Tibor 2008. Hosszú-e az út a villamossal? (Széplaki György köszöntése). Magyartanítás 1: 3.

Kovács József 1974. Nyelvtudomány és iskola. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 227 −228.

Kovács Mira 2005. Ajánló a Középszintű magyar írásbeli érettségi című kiadványhoz. Magyartanítás 1: 30.

Kovács Zsuzsa 2004. Veszélyes kölykök? – egy pályakezdő "emlékirataiból". Magyartanítás 4: 27–29.

Kovácsné Duró Andrea 2008. A média-agresszió hatása az ifjúságra. Magyartanítás 3: 22–29.

Kováts Dániel 1995. Az élőszóbeli szövegalkotás néhány kérdése a sátoraljaújhelyi anyanyelvi verseny tükrében. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 221 −225.

Kováts Dániel 2002. Anyanyelvi versenyek a beszédművelés szolgálatában. Magyartanítás 1: 28 −32.

Kováts Dániel 2002. Anyanyelvi versenyek a beszédművelés szolgálatában. Magyartanítás 1. 28 −32.

Kováts Dániel 2008. Embertől emberig. Beszéd az "Édes anyanyelvünk" verseny megnyitó ünnepségén. Magyartanítás 1: 24–27.

Kózel Zsuzsanna 2000. Nyelvérzék és normatudat egy általános iskolai tanulók körében végzett felmérés tükrében. Magyartanítás 5: 28 −32.

Ködöböcz Gábor 2007. "Amiről általában nem lehet beszélni, nagyon konkrétan csak arról érdemes...": ezredvégi beszélgetés Nagy Gáspárral. Magyartanítás 2: 8–10.

Kövesi Józsefné 1993. Anyanyelvközpontú nyelvtanítás a kéttannyelvű gimnázium előkészítő osztályában. Magyar Nyelvőr 117: 200 −207.

Kreutz Raymundné 1983. A magyar nyelv és irodalom oktatástechnológiája. In Wallner Tamás (szerk.): Oktatástechnológia. Budapest, 137 −159.

Kristó Nagy István 2004. Petrőczy Kata Szidónia: Kázírásos verseskönyve. Magyartanítás 1. 29.

Kristó Nagy István 2005. Kertész Imre filozófiája. Magyartanítás 1: 9–10.

Kristó Nagy István 2006. Benyhe János: Dohogó. Nyelv-őr-járat. Magyartanítás 4: 28.

Kriveczky Béláné 1982. Az olvasás-, helyesírás-gyengeség okai és megelőzésének lehetőségei. Nyíregyháza.

krónikája. Magyartanítás 1: 35–37.

Kugemann, Walter F. 1976. Megtanulok tanulni. Gondolat Kiadó. Budapest.

Kugemann, Walter F. 1976. Megtanulok tanulni. Gondolat Kiadó. Budapest.

Kugler Nóra 1999. Szintaktikailag szervetlen elemek a mondatban. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 296 −305.

Kugler Nóra 2002. A magyar nyelv tanításáról. Iskolakultúra 2: 99 −102.

Kun Erzsébet 1988. Tojástánc. Gondolat Kiadó, Budapest.          

Kurtán Zsuzsa 2001. Idegen nyelvi tantervek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Kutas Ferenc 2000. Egy felmérés tapasztalatai. Magyartanítás 3: 27.

Kutas Ferenc 2000. Egy felmérés tapasztalatai. Tollbamondás a gimnázium és szakközépiskolák első évfolyamai számára 1999. szeptember. Magyartanítás 3: 27 −28.

Kutas Ferenc Dr. 1998. Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Kuthy Erika 2007. Meg kell-e ijednünk a PISA teszt eredménye láttán?. Modern Nyelvoktatás 2–3: 81–90.

Lackfi János 2009. Variációk anyanyelvre – századok hangján II. Magyartanítás 5: 11–13

Lackfi János 2009. Variációk anyanyelvre – századok hangján II. Magyartanítás 5: 11–13.

Lackfi János 2009. Variációk anyanyelvre – századok hangján. Magyartanítás 4: 4–7.

Lackfi János 2009. Variációk az anyanyelvre – századok hangján. Magyartanítás 4: 4–7

Laczkó András 2003. Kétszer kettő – négy: Jókai Mór lengyel témájú elbeszélése. Magyartanítás 2. 16–18.

Laczkó András 2005. Az esszé védelmében. Magyartanítás 4: 4–7.

Laczkó András 2005. József Attila: Érik a fény. Magyartanítás 2: 13–17.

Laczkó Krisztina 1993. Helyesírás és társadalom ma. Magyar Nyelvőr 117: 506 −508.

Laczkó Krisztina 1997. Tipikus grammatikai hibák általános és középiskolás nyelvtankönyvekben. Magyar Nyelvőr 120: 30 −38.

Laczkó Krisztina 2002. A mondattan tanítása a középiskolában. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 111 −127.

Laczkó Mária 1997. Szótagolás és helyesírás. Magyar Nyelvőr 120: 309 −324.

Laczkó Mária 2001. Összefoglaló a 28. országos "Édes anyanyelvünk" versenyről. Magyartanítás 2: 39.

Laczkó Mária 2002. A többszörösen összetett mondatok elemzésének problémái. Magyartanítás 1: 21 −24.

Laczkó Mária 2002. A zöngésségi hasonulás a gyakorlatban és a pedagógiai következményei. Magyartanítás 5: 33 −37.

Laczkó Mária 2005. Jó, érdekes vagy elragadó, elbűvölő? Melléknevek gyakorisága és használata középiskolások spontán beszédprodukcióiban. Magyartanítás 5: 28–35.

Laczkó Mária 2006. A beszédprodukció és a szövegértés összefüggései az anyanyelvben. Magyartanítás 1: 13–21.

Laczkó Mária 2006. Az idegen szavak tizenévesek spontán beszédében. Magyartanítás 5: 14–22.

Laczkó Mária 2006. Beszédtervezési műveletek 15–18 évesek spontán beszédében. Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 43–69.

Laczkó Mária 2006. Gondolatok a 2006-os magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgáról. Magyartanítás 4: 17–18.

Laczkó Mária 2008. A szövegértési nehézségek hátterében meghúzódó részkészségekről egy vizsgálat tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 101–121.

Laczkó Mária 2009. Hangtani feladatsorok a magánhangzók és a mássalhangzók differenciálásához, valamint a magánhangzó- és mássalhangzótörvények alkalmazásához. Magyartanítás 2: 31–35

Laczkó Mária 2009. Hangtani feladatsorok a magánhangzók és a mássalhangzók differenciálásához, valamint a magánhangzó- és mássalhangzótörvények alkalmazásához. Magyartanítás 2: 31–35.

Lakatos Ilona, P. −Szabó G. Ferenc 1986. A Szabolcs-Szatmár megyei 10 −14 éves tanulók nyelvhasználata írásbeli munkáik tükrében. In Módszertani Füzetek. Nyíregyháza 66.

Lanstyák István 1993. Kétnyelvűség és nyelvművelés. Magyar Nyelvőr 117: 475–479.

Lappints Árpád 1997. Magyarázat. In: Báthory Zoltán─Falus Iván szerk.: Pedagógiai Lexikon, III. kötet. Keraban, Budapest

László Emese 2008. A retorika alapműve. Qvintilianus: Szónoklattan. Magyartanítás 4: 3–5.

Lavotháné Jáger Katalin 2005. József Attila megzenésített versei. Magyartanítás 5: 12–13.

Legyen vagy ne legyen vizsga? Magyartanítás 2. 33–34.

Legyen vagy ne legyen vizsga? Magyartanítás 2. 33–34.

Lehmann Magdolna 2004. Az idegen nyelvi szókincs elsajátításának és mérésének innovatív irányzatai. Alkalmazott Nyelvtudomány 1: 41–57.

Lengyel Klára 1999. Elméleti és gyakorlati kérdések a morfológiában. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 311 −317.

Lengyel Klára 2002. Elemzési kérdések a szófajok körében. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 102 −110.

Lengyel Zsolt – Navracsics Judit 2007. Second Language Lexical Processes: Applied Linguistic and Psycholinguistic Perspectives. Clevedon: Multilingual Matters.

Lengyel Zsolt 1993. Az írástanítás felelőssége. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 163 −171.

Lengyel Zsolt 1996. Nyelvelsajátítási és nyelvtanulási formák. Veszprémi Egyetemi Kiadó. Veszprém.

Lengyel Zsolt 1999. Az írás visszahatása a hangzó nyelvre. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 520 −526.

Lengyel Zsolt 2006. B. Nagy Ágnes, Szépe György (szerk.) 2005. Anyanyelvi nevelési tanulmányok I. (szemle). Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 215–219.

Lerchné Egri Zsuzsa 1999. A Nyelvtan −helyesírás −fogalmazás c. tankönyvcsalád. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 719 −724.

Lerchné Egri Zsuzsa 2002. A Mozaik Kiadó anyanyelvi tankönyvcsaládjai. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 340 −350.

Liszka Gábor 1997. A névtan a nyolcosztályos gimnáziumokban. In B. Gergely Piroska −Hajdú Mihály (szerk.): Az V. Magyar névtudományi konferencia előadási. MNyTK 209. Miskolc.

Loboczkyné Hársasi Ibolya 1995. A drámapedagógia lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 331 −332.

Losoncz Mihályné 1986. Anyanyelvi nevelés az óvodában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 355 −365.

Lőcsei Péter 2003. Inkvizíció, nyúzás, iskolabetegség: Weöres Sándor a középiskolák útvesztőiben. Magyartanítás 5. 3–6.

Lőkös István 2004. Átölelő szivárvány – Dóra Zoltán: Katedra nélkül – Kulcsár Szabó Ernő–Szirák Péter 2004. Történelem, kultúra, meditálás – Fercsik Erzsébet: A nevekről. Magyartanítás 2: 31–38.

Lőrincz Julianna 2003. Szikszainé Nagy Irma: Kossuth Lajos, a szó művésze. Magyartanítás 4. 34–35.

Lőrincz Julianna 2008. Ismétléses alakzatok Petőfi műveiben. Magyartanítás 4: 15–17.

Lőrincz Julianna, N. 1995. Petőfi-versek képi szintjének vizsgálata. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 131 −136.

Lőrincz Julianna, N. 1996. Példa egy vers képi szintjeinek nyelvi szerkesztettségére. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 291 −295.

Lőrincz Julianna, N. 1999. A verbális és nem verbális kommunikáció zavarai. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 513 −520.

Lőrinczné Szabó Margit 1979. Teljesítménymérés az olvasástanulás kezdetén. Módszertani Közlemények. Szeged.

Lőrinczné Szabó Margit 1979. Teljesítménymérés az olvasástanulás kezdetén. Módszertani Közlemények. Szeged.

Lukácsi András 1981. Kiment a ház az ablakon. Költészet és játék. Gondolat Kiadó, Budapest.

M. Dóra Zoltán 2006. Szempontok Pilinszky János Négysoros című költeményének értelmezéséhez. Magyartanítás 3: 4–6.

M. Nádasi Mária 1986. Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó. Budapest.

M. Nádasi Mária 1986. Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó. Budapest.

M. Nádasi Mária 1996. A helyi tantervre épülő képzési szintek. In A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig. BTF Továbbképző füzetek 2. Budapest, 102─113.

Maclean, Ian 1995. Olvasás és értelmezés. In Jefferson, Ann −Robey, David (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris Kiadó, Budapest.

Magassy László −Magassyné Horváth Katalin 1999. Százszorszép anyanyelv című tankönyvcsalád. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 732 −734.

Magassy László 1974. A beszédművelés feladatai az általános iskolai anyanyelvi nevelésben. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 167 −173.

Magassy László 1984. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Magassy László 1993. Gondolatok a lírai művek elemzéséről – elemeztetéséről. Magyartanítás 5.

Magassy László 1995. A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Magassy László 1999. Fogalmazástan 10 −16 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Magyar Erzsébet 2009. Hamlet az egész világ. Magyartanítás 2: 8–10.

Makay Gusztáv 1960. A magyar irodalomtanítás módszertana. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. Budapest.

Makay Gusztáv 1960. A magyar irodalomtanítás módszertana. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. Budapest.

Maleczki József 2004. Egy darwinista nyelvész tévedései. Magyartanítás 2: 28–30.

Málnási Ferenc 2004. 450 éve született és 410 éve áldozta életét hazájáért Balassi Bálint, "a viharban éneklő csalogány". Magyartanítás 4: 4–7.

Málnási Ferenc 2006. "Kép és ritmus együttes hatalma": (Emlékezés Faludy Györgyre)   3

Málnási Ferenc 2006. Adamikné Jászó Anna: 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére. Magyartanítás 5: 38–39.

Málnási Ferenc 2007. Nyelvi képek Sütő András Egy lócsíszár virágvasárnapja című drámájában. Magyartanítás 4: 12–13.

Málnási Ferenc 2007. Őrizni a stílust, őrizni a nyelvet...:Szabó Zoltán nyelvész professzor úr 80 éves Magyartanítás 3: 3–4.

Málnási Ferenc 2008. 140 éve kötelező az általános népoktatás. Magyartanítás 5: 32.

Málnási Ferenc 2008. Székely Ferenc (szerk.): Nyolcvan nyugtalan esztendő. Magyartanítás 5: 37–38.

Málnási Ferenc 2008. Tóth Krisztina – Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek. Tankönyv. Magyartanítás 3: 35–38.

Málnási Ferenc 2009. "Az ember mértéke az embersége" (Köszöntjük a 100 éves Anavi Ádámot). Magyartanítás 2: 27.

Málnási Ferenc 2009. Benő Attila: Kontaktológia. Magyartanítás 2: 33–34.

Márk Tamás 1974. Beszédhiba – pályaalkalmasság. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 181–182.

Markó Alexandra 2008. Segédkönyv a hangtan oktatásához. Magyartanítás 1: 37–38.

Maróti István 1996. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tevékenysége. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 429 −433.

Martinák Jánosné 2005. Finta Éva: Őrizetlenül (1982): (Nagy László emlékére). Magyartanítás 1: 3–5.

Martinák Jánosné 2007. A petrarcai és shakespeare-i szonettek Finta Éva költészetében. Magyartanítás 3: 9–12.

Martinák Jánosné 2007. József Attila és Radnóti Miklós naplója. Magyartanítás 4: 12–14.

Martinkó András 1983. Értjük, vagy félreértjük a költő szavát? RTV – Budapest.

Márton János 1990. A Biblia tanítása a gimnázium I. osztályában. In: Sipos Lajos (szerk.) Az irodalomtanítás gyakorlata I. Tankönyvkiadó. Budapest. 141-162.

Mátai Mária D. 1981. A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban. Magyar Nyelvőr 105: 75 −87.

Mátai Mária, D. 1986. A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 94 −111.

Mátai Mária, D. 1995. A nyelvtörténet mint a nyelvi tudat gazdagításának forrása. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 263 −269.

Mátai Mária, D. 1996. A régi és az új harca a nyelv életében. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 63 −66.

Mátai Mária, D. 1999. A Laskai Sorok, első verses imádságunk. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 344 −350.

Máté József 2009. Szövegtani elemzés. Magyartanítás 2: 31–32.

Mátyási Mária 2002. Tantervi szabályozás és alternativitás nyelvi-irodalmi kommunikációs kísérlet és program nézőpontjából. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 329 −331.

Menyhárt Krisztina 2003. Óvodás és iskolás gyermekek beszédhallásának vizsgálati eredményei. Alkalmazott Nyelvtudomány 1: 73–87.

Merényi Hajnalka 2009. Benedek Elek és a Cimbora. Magyartanítás 5: 2–6.

Mészáros István 1996. Az ezeréves iskola szerepe a magyar nyelvi művelődésben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 41 −56.

Mező András 1999. Ómagyar kori helységneveink. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 370 −376.

Mihalovics Natália 2003. Adalékok a magyarországi középiskolai francianyelv-oktatás történetéhez. Alkalmazott Nyelvtudomány 1: 103–111.

Mihály Ildikó 2002. OECD-szakértők a kulcskompetenciákról. Új Pedagógiai Szemle 6.

Miklós Gabriella 2001. Országos anyanyelv-tanítási verseny az ELTE-n. Magyartanítás 2: 39.

Minya Károly 1999. Mai magyar nyelvújítás. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 534 −542.

Minya Károly 2005. Helyesírásunk a 21. század kezdetén. Magyartanítás 1: 34–36.

Minya Károly 2005. Pethő József: A halmozás alakzata. Magyartanítás 4: 37–38.

Miskolczi Margit 1993. A "Beszélni nehéz!" körök feladatairól. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 249 −252.

Molnár A. Ferenc 2001. Vogul énekek hatásának nyomai Kodolányi János magyar történelmi regényeiben. Magyartanítás 4: 8 −12.

Molnár Csikós László 1993. Az iskolai anyanyelvápolás lehetőségei és korlátai. Magyar Nyelvőr 117: 52 −55.

Molnár Csikós László 1996. Vajdasági nyelvművelő mozgalmak. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 426 −428.

Molnár Edit Katalin 1996. A kognitív pszichológia három fogalmazásmodellje. Magyar Pedagógia 2.

Molnár Edit Katalin 2002. Az írásbeli szövegalkotás. In Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest, 193 −216.

Molnár Emma, R. 1993. Felkészítés a beszédversenyre. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 253 −258.

Molnár Emma, R. 1996. Pázmány Péter iránymutató nyelvhasználata. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 83 −87.

Molnár Emma, R. 1999. Vokális jelek verbalizálása szépirodalmi szövegben.

Molnár Emma, R. 2002. A hangzó beszéd feladatköre az oktatásban. In V. Raisz Rózsa–Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 289 −298.

Molnár Ildikó 1995. A felsőfokú képzésben részesülők beszédművelő versenyeinek jelentőségéről, problémáiról. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 304 −308.

Molnár Ildikó 1996. Szöveg, hangzás, látvány. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 360 −364.

Molnár Ildikó, A. 1974. Az anyanyelvi képzés és a középiskolai tanárok anyanyelvi műveltsége. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 218 −220.

Molnár László 2002. Karakteres magyarsággal Európában. Magyartanítás 2: 30 −33.

Molnár Rezsőné. 1982. A páros munka alkalmazása a tanítási órán. Szakdolgozat, ELTE BTK, Neveléstudományi Tanszék

Molnárné László Andrea 2007. Nyelvészeti kutatási lehetőségek a középiskolákban. Modern Nyelvoktatás 2–3: 100–103.

Montágh Imre 1985. Mondjam vagy mutassam: szó − hang − gesztus. Móra Könyvkiadó, Budapest.

Montágh Imre 1989. Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák, Budapest.

Móricz Zsigmond Rokonok című regényében. Magyartanítás 5. 20–24.

Mózes Huba 2007. Angyalok citeráján. Száz éve született Dsida Jenő. Magyartanítás 4: 3–4.

Mózes Huba 2009. Mesterek tanítványa. Magyartanítás 5: 10.

Murádin László 1993. Az erdélyi magyar nyelvművelés problémái. Magyar Nyelvőr 117: 485 −487.

Murvai Olga 1999. Én-rejtő és én-feltáró szövegtípusok az iskolai kommunikációban. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 188 −195.

Nagy Anna 2003. Pázmány Péter A nyelvnek vétkeirűl című prédikációjának stílusa. Magyartanítás 4. 16–21.

Nagy Anna 2004. A központozás szemantikai funkciójának megváltozása Ady Endrénél az Új versek után. Magyartanítás 1. 14–16.

Nagy Attila (szerk.) 2001. Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat, kritikus gondolkodás. OSZK −Osiris, Budapest, 2001.

Nagy Ferenc 1986. A kvantitatív nyelvészet oktatásáról. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 291 −301.

Nagy Ferenc 1986. A szaknyelv a szakközépiskolai anyanyelvi nevelésben. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 213 −218.

Nagy Gáspár 2007. Symphonia Ungarorum. Szent István és Szent Gellért emlékezete. Magyartanítás 2: 20–21.

Nagy J. József (szerk.) 1982. (átdolg. 1987.) Anyanyelvi tantárgypedagógia. Budapest.

Nagy J. József 1980. A nyelvi nevelés tantárgypedagógiájának főbb nyelvtudományi összefüggései. Tantárgyi és tantárgypedagógiai kutatások. Baja.

Nagy János 1971. Az irodalomóra. Módszertani tanulmányok az irodalomtanítás köréből. Tankönyvkiadó. Budapest.

Nagy János 1971. Az irodalomóra. Módszertani tanulmányok az irodalomtanítás köréből. Tankönyvkiadó. Budapest.

Nagy János 2006. Implom Verseny Implom díjjal. Magyartanítás 2: 35–36.

Nagy József, J. (szerk.) 1985. Tanítói kézikönyv. Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy Katalin 2009. Két évtized a helyesírásért. Magyartanítás 2: 34–38.

Nagy L. János 1993. A helyesírási verseny és a nyelvhasználat. Magyar Nyelvőr 117: 532 −533.

Nagy L. János 1993. A szerkezettől a versegész felé avagy a versegésztől a szerkezet felé? In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 227 −232.

Nagy L. János 1993. Implom József helyesírási verseny Gyulán. Magyar Nyelvőr 117: 391 −392.

Nagy L. János 1995. Helyesírással (is) a kreativitásért. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 322 −324.

Nagy L. János 1996. Egyféle vagy többféle az értelmezés? In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 296 −299.

Nagy L. János 1999. Weöres Sándor: Fairy Spring. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 139 −150.

Nagy L. János 2002. Hangzó tartalmak felé. Líránkat tanítva. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 279 −286.

Nagy L. János–Péntek János 2000. A kreatív nyelvhasználat és az iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy Lajos, Cs. 1999. Helyesírás-tanítás CD-ROM segítségével. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 641 −645.

NAT 2003. Nemzeti Alaptanterv Vitaanyag. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Navracsics Judit 1999. A kétnyelvű gyermek. Corvina. Budapest.

Nemes István 1963. Az irodalomtanítás módszere. Tankönyvkiadó. Budapest.

Nemes István 1963. Az irodalomtanítás módszere. Tankönyvkiadó. Budapest.

Nemesi Attila László 1997. Miként viselkedünk a szavakkal? Benyomáskeltés és nyelvhasználat. Magyar Nyelvőr 120: 490 −496.

Nemesi Attila László 2006. Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről (2000–2005). Magyartanítás 2: 39–40.

Némethné Hock Ildikó 1993. Idegen nyelvi mérés- és vizsgatechnika. Veszprém.

Nemzeti Alaptanterv 1995: NAT, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest

Nguyen Than Nikolett 2009. Karsainé Horváth Klára: Anyanyelvi feladatok. Magyartanítás 1: 39.

Nikolov Marianne 2004. Az életkor szerepe a nyelvtanulásban. Modern Nyelvoktatás 1: 3–26.

Novothny Edit 1995. Összefüggés az olvasástanítás és a helyesírás között. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 77 −80.

Nyirkos István 1996. Rokon népeink és nyelveink eredetének útvesztőiben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 67 −71.

Nyirkos István 1999. Nyelvünk rendszertani sajátosságai a közlő funkció szolgálatában. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 38 −47.

Nyitrai Tamás −Takács Etel összeáll. 1982. Tájékozódás az információk világában. OPI-kiadás, Budapest.

Óbert Dávid 2008. Blog oldalak diákoknak. Modern Nyelvoktatás 4: 91–93.

Orbán Józsefné (szerk.) 1999. HKT Fogalmazástervezetek gyűjteménye 2. Humanisztikus Iskolaprogram Kiadványai, JPTE 2. Számú Gyakorló Iskola, Pécs.

Ordass Lajos Országos Szónokverseny. Magyartanítás 3. 32–33.

Orosz Béla 1974. Az iskolatelevízió magyar nyelvtani adásai és az anyanyelvi oktatás. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 103 −106.

Orosz Sándor 1974. Adatok a helyesírás fejlődéséről és a tanulók nyelvtani ismereteiről. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 98 −101.

Oroszlány Péter (1949–2006). Magyartanítás 4: 3–4.

Oroszlány Péter 1999. A gondolkodás kultúrája X −XI. In Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. AKG Kiadó, Budapest, 224 −269.

Országos Anyanyelv-tanítási Verseny Nyíregyházán. Magyartanítás 4: 39.

Oskolák és katedrák. Magyartanítás 1: 39.

Oskolák és katedrák. Magyartanítás 1: 39.

Ördög Ferenc 1999. XVIII. századi családnevek írásmódjának helyesírás-történeti rétegei. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 377 −381.

Palástiné Varga Erzsébet 1984. Helyesírási és beszédművelési gyakorlatok. Kecskemét.

Pályázat az 1956-os forradalom emlékére. Magyartanítás 3: 35.

Pantóné dr. Naszályi Dóra 2000. SZÓjátékTÁR. Gyakorlatok és ötletek a sikeres szótárhasználat elsajátításához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Papp Ágnes 1992. Mit, kinek, hogyan? Polifon Kiadó, Budapest.

Papp Katalin, G. 1999. Szöveg és illusztráció. Magyartanítás 2: 8 −13.

Papp Tünde 1994. Az anyanyelvi tudás és az eredményes idegennyelv-tanulás összefüggésének néhány kérdéséről I., II. Magyar Nyelvőr 118: 323 −330., 415 −419.

Papp Tünde 1994. Az anyanyelvi tudás és az eredményes idegennyelv-tanulás összefüggésének néhány kérdéséről I −II. Magyar Nyelvőr 3. 323 −30., 4: 415 −21.

Papp Zsuzsanna 2007. Rendhagyó irodalomóra az ozorai várban. Magyartanítás 4: 21–25.

Pásztor Bertalan 1993. Szövegalkotás. Dunatáj Kiadói Kft.           

Pásztor Bertalan 1995. Az érettségi dolgozatok vizsgálatának tanulságai. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 234 −239.

Pásztor Bertalan 1996. A szövegtan a gyakorlatban. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 341−344.

Pásztor Bertalan 1999. "Fogalmazz pontosan, logikusan és szépen!" Magyartanítás 5: 10−14.

Pásztor Bertalan 2002. "Fogalmazz pontosan, logikusan és szépen!" Magyartanítás 5: 21−25.

Pásztor Bertalan 2003. "Fogalmazz pontosan, logikusan és szépen!" Magyartanítás 5.13–15.

Pásztor Bertalan 2003. A Sorstalanság értelmezése. Magyartanítás 1: 3–5.

Pásztor Bertalan 2003. Írásjelek és szövegelemzés. Magyartanítás 4: 26−28.

Pásztor Bertalan 2003. Írásjelek és szövegelemzés. Magyartanítás 4. 26–27.

Pásztor Bertalan 2005. Szűcsné Harkó Enikő: Wass Albert pályája. Magyartanítás 1: 36–38.

Pásztor Bertalan: Az idő mérlegén – Emlékkönyv Budenz Józsefről –

Pásztor Emil 1974. A magyar nyelv és irodalom egymásrautaltsága és együttműködése az iskolában. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 246−249.

Pásztor Emil 1974. Anyanyelvi nevelés – anyanyelvi képzés – nyelvtanítás. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 140−144.

Pásztor Emil 1993. Szövegvonatkozású helyesírási feladatok, gyakorlatok szerkesztése. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 139−144.

Pásztor Emil 1995. Hogyan használjuk és használtassuk a helyesírási szabályzatot? In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 209−212.

Pásztor Emil 1996. Helyesírásunk negyedik "alapelve": az egyszerűsítés. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 316−320.

Pásztor Emil 1998. Az ly betűt tartalmazó szavak eddigi és újabb rendszerezése. Magyar Nyelvőr 2: 172−82.

Pásztor Emil 1999. Használjuk az új Magyar helyesírási szótár 5: 30.

Pásztor Emil 2000. (Zárójel) és áthúzás. Magyartanítás 5: 16.

Pásztor Emil 2000. Fáradság és fáradtság. Magyartanítás 3: 26.

Pásztor Emil 2001. Érsemlyén vagy Érsemjén?. Magyartanítás 2: 25.

Pásztor Emil 2002. A magyar nyelv leggyakoribb szavai. Magyartanítás 1: 19.

Pásztor Emil 2002. Az -ály/-ély képzős főnevek és helyesírási szabályuk. Magyartanítás 5.

Pásztor Emil 2002. Értelemkeresés, értelemtükrözés. Magyartanítás 4: 28.

Pásztor Emil 2003. Az egy szó és családja helyesírásának története. Magyartanítás 5. 18–19.

Pásztor Emil 2003. Különleges - régies - igealakok Arany János Toldijában. Magyartanítás 4: 28–29.

Pásztor Emil 2003. Különleges – régies – igealakok Arany János Toldijában. Magyartanítás 4. 28–29.

Pásztor Emil 2004. "Este van, este van: kiki nyúgalomba!" Magyartanítás 1. 18.

Peel, Malcolm 1999. Kommunikációs készségek fejlesztése. Trivium Kiadó, Budapest.

Pelczer Katalin 2004. A műfordításban rejlő nyelvi lehetőségek vizsgálata–Johann Wolfgang Goethe: Vándor éji dala (Egy műfordítás-elemző óra gondolatmenete). Magyartanítás 3: 12–17.

Pelczer Katalin 2004. Anyanyelvi nevelés a 0. évfolyamon. Magyartanítás 5: 31–34.

Pelles Tamás 2004. A tartalom-alapú nyelvoktatás másik oldala. Alkalmazott Nyelvtudomány 2: 49–65.

Péntek János 1995. Anyanyelvű oktatás és az anyanyelv oktatása Erdélyben. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 41−50.

Péntek János 1996. Az oktatás hagyományai, lehetőségei és esélyei a határokon túl. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 33−40.

Péntek János 2001. Milyen magyar nyelvet tanítsunk? Magyartanítás 5: 10−15.

Péter Etelka 1995. Gyakorlati drámapedagógia (5−8. osztályig magyar nyelv és irodalomból). In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 325−330.

Pethő József 1999. A hezitálás 18−19 évesek beszédében. Magyartanítás 5: 24−30.

Pethő József 2000. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika? Főiskolások, egyetemisták szónokversenye. Magyartanítás 1: 3−7.

Pethő József 2001. Vagy (zárójel) vagy áthúzás. Magyartanítás 1: 22.

Pethő József 2002. Pragmatika és stilisztika. Magyartanítás 2: 26−30.

Pethő József 2002."Gondolkodni és beszélni tanítunk..." A stilisztika az anyanyelvi nevelésben. Magyartanítás 1: 24−28.

Pethő József 2003. A gordonka hangja (Krúdy stílusáról). Magyartanítás 4. 3–7.

Pethő József 2007. Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Magyartanítás 2: 37–38.

Pethő József 2007. Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből. Magyartanítás 4: 36–37.

Petneki Katalin2004. Kereszttantervi kompetenciák fejlesztési lehetőségei az idegennyelv-oktatásban. Modern Nyelvoktatás 1:

Petőfi S. János 1990. Szöveg, szövegtan, műelemzés. Országos Pedagógiai Intézet (OPI), Budapest.

Petőfi S. János 1993. "Milyen a magyar nyelvű szöveg?" In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 18−30.

Petőfi S. János 1999. A rendszermondattól a szövegmondatig. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 225−232.

Petőfi S. János 1999. Kreativitás az anyanyelvoktatásban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 593−599.

Petőfi S. János 2002. A szövegek relációs és lineáris szerkezetéről. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 173−185.

Petőfi S. János 2002. Szöveg, mentális kép, illusztráció. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 186−190.

Petőfi S. János−Bácsi János−Békési Imre−Benkes Zsuzsa−Vass László 1994. Szövegtan és prózaelemzés. Trezor Kiadó, Budapest.

Petőfi S. János−Benkes Zsuzsa 1992. Elkallódni megkerülni. Veszprém.

Petőfi S. János−Benkes Zsuzsa 1993. Versek kreatív-produktív megközelítése. Magyar Nyelvőr 117: 26–41.

Petőfi S. János−Benkes Zsuzsa 1994. Versek kreatív-produktív megközelítése II. Magyar Nyelvőr 118: 202−214.

Petriné Feyér Judit─Mészölyné Fehér Katalin 1982. Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Tankönyvkiadó, Budapest

Pintér Karolina 1999. Hol van az új Kazinczy?. Magyartanítás 3: 26−28.

Piskoltiné Tóth Andrea 1995. A kritikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei oktatási rendszerünkben. Csengőszó 5.

Piskoltiné Tóth Andrea 2000. Hogyan neveljünk gondolkodó olvasókat? Csengőszó 1.

Plaszkony László 1974. A mondatelemzés szerepe és lehetőségei az anyanyelvi oktatásban. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 109–113.

Poletto, Giampaolo 2007. A humor mint problémamegoldó stratégia interkulturális és didaktikai megközelítésben (olasz háttérrel). Modern Nyelvoktatás 1: 46–60.

Poletto, Gianpaolo 2006. A humor nyelvészeti és pedagógiai megközelítésben. Modern Nyelvoktatás 2: 57–63.

Pompor Zoltán 2006. Példázat a szeretetről. Közelítések Vacskamati virágjához. Magyartanítás 2: 3–6.

Poór Zoltán 2001. Nyelvpedagógiai technológia. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Porkoláb Judit, B. −Boda I. Károly 1996. Helyzet és válasz Radnóti Miklós: Ó fény, ragyogás, napszemü reggel! c. versében. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 260−266.

Porkoláb Judit, B. 1986. Tantárgyi kulcsfogalmak elsajátítási és rögzülési szintjének mérése egy gimnáziumban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 481−487.

Porkoláb Judit, B. 1993. Szöveggrammatika és szövegalkotás. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 95−99.

Porkoláb Judit−Boda I. Károly 1995. "Ha csontjaimat meg kelletik adni." In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 162−164.

Prohászka Lajos 1983. A tanterv elmélete 1948. In A tantervelmélet forrásai 2. Szerk.: Zibolen Endre. OPI, Budapest

Prószéky Gábor 1993. Nyelvművelés számítógéppel? Magyar Nyelvőr 117: 509−511.

Pusztai Ferenc 1993. Minta és érték nyelvhasználatunkban. Magyar Nyelvőr 117: 404−405.

Pusztai Ferenc 2002. Szótárhasználat és szótári kultúra. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 51−59.

R. Molnár Emma 2006. A beszédtechnika tanítása. Magyartanítás 3: 14–17.

Raátz Judit 1994. Az általános iskolai tanulók névtani ismeretei egy felmérés tükrében. Magyartanítás. 1994/5. 14−8.

Raátz Judit 2008. A kreatív írás gyakorlatai. Anyanyelv-pedagógiai.  2008. 3-4. szám. (http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128)

Raátz Judit 2009. A tér kifejezőeszközei általános iskolás diákok írásbeli szövegalkotásaiban. In: Keszler Borbála–Tátrai Szilárd (szerk.) diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2009:243–251.

Rácz Endre 1986. Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének grammatikai megalapozásáról. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 112 −129.

Rádi Veronika 2006. Az irodalomtanítás műhelyében. József Attila: Nem én kiáltok. Magyartanítás 2: 12–16.

Rados Péter 2009. Mit csinál a haszon? Magyartanítás 2: 20–21.

Ráhli Veronika 2004. Rövid szövegek hallás alapú feldolgozása – rádióhírek megértése. Alkalmazott Nyelvtudomány 2: 33–49.

Raisz Rózsa (szerk.) 1996. Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből. Eger.6.

Raisz Rózsa és H. Varga Gyula szerk. 1998. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában  

Raisz Rózsa, V. 1993. Szépirodalmi szövegek elemzésének szerepe a szövegalkotó képesség fejlesztésében. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 201 −205

Raisz Rózsa, V. 1995. Mondat- és szövegformálás a tanár beszédében. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 115 −121.

Raisz Rózsa, V. 1996. Állandóság és változás szólásainkban, közmondásainkban. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 198 −202.

Raisz Rózsa, V. 1999. Márai Sándor Egy polgár vallomásai című regénye részletének szövegstilisztikai elemzése. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 100 −107.

Raisz Rózsa, V. 2002. A szereplők megjelölései a Szent Péter esernyője néhány részletében. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 245 −252.

Raisz Rózsa: Szathmári István 2003. A stíluselemzés elmélete és gyakorlata. Magyartanítás 5. 36–38.

Réger Zita 1990. Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializácó-nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest

René Wellek – Austin Warren 1972. Az irodalom elmélete. Gondolat kiadó. Budapest.

René Wellek – Austin Warren 1972. Az irodalom elmélete. Gondolat kiadó. Budapest.

Rindó József 1974. A pedagógusok szemléletének megváltoztatásáért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 119 −121.

Roman Ingarden 1977. Az irodalmi műalkotás. Gondolat Kiadó. Budapest.

Rónai Béla 1974. Anyanyelvi nevelés és tanárképzés. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 162 −166.

Rónai Béla 1986. A beszédművelés oktatása és oktatói. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 367 −380.

Rónai Béla 2001. Babits Mihály nyelvhasználati verseny Pécsett. Magyartanítás 2: 40.

Rozgonyiné Molnár Emma 1995. A grammatikai terminus technicusok stiláris lehetőségei. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 157 −161.

Rozsos Gábor 2003. Egy közismert Petőfi-vers meglepő részlete. Magyartanítás 1: 16–17.

Rudnai Gábor 2004. Kafka: Kis mese. Magyartanítás 2: 21–22.

Rudnai Péterné 2004. Szükség van-e a poszternyelv tanítására?. Modern Nyelvoktatás 1: 51–55.

Rudolfné Galamb  Éva 1980. Helyzetteremtés az anyanyelvi órán (5−8. osztály). Tankönyvkiadó, Budapest.

Ruzsiczky Éva 1999. Szinonimaszótár diákok használatára. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 688 −692.

Ruzsiczky Éva 2002. Csak egy kicsit más. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 332 −335.

Rüdiger, Harnisch 2007. Herstellung von Konstruktionalität– eine Strategie im Erstspracherwerb. Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 5–17.

S. Takács Zsuzsanna 1990. Irodalomtanítás az alsó tagozatban – irodalomóra a könyvtárban. In: Sipos Lajos (szerk.) Az irodalomtanítás gyakorlata I. Tankönyvkiadó. Budapest. 9-19.

Sájter Laura 2006. Erdélyi Margit: A groteszk relációi drámákban. Magyartanítás 4: 35–37.

Sájter Laura 2006. Mózes Huba munkái. Magyartanítás 4: 31–32.

Schirm Anita 2005. Jelentés a mai magyar nyelvről. Magyartanítás 2: 22–29.

Schmidt Ferenc 1986. Tantárgyközi kapcsolatok kiépítése az általános iskola felső tagozatán. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 431 −440.

Sebestyén Árpád 1993. Szövegértés, stílusérzékelés. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 85 −94.

Sebestyén Árpád 1999. A nyelvi rétegek napjaink iskolájában. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 401 −411.

Sebestyén Árpádné 1986. Tantárgyi kulcsfogalmak elsajátítási és rögzülési szintjének mérése egy szakközépiskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 475 −480.

Sejtes Györgyi 1999. A kommunikáció tanítása a magyarórán. Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely.

Sejtes Györgyi 2003. Új lehetőségek a magyartanításban: a számítógép használata a tanítás-tanulás folyamatában. Mit? Kinek? Hogyan? Szeged.

Simon Ferenc −Schneider Júlia 1999. A beszédmegértés zavarai és az iskolai kudarcok összefüggései. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 492 −498.

Simon Orsolya 2004. Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek (szemle, ismertetések). Nyelvtudományi Közlemények 332–337.

Simon Orsolya 2006. A beszédpercepció, a lexikális hozzáférés és a beszédmegértés sajátosságai anyanyelvi és idegen nyelvi összevetésben. Modern Nyelvoktatás 3–4: 17–36.

Sipos Lajos 1990. Az irodalomtanítás gyakorlata I. Tankönyvkiadó. Budapest.

Sipos Lajos 1990. Az irodalomtanítás gyakorlata II. Tankönyvkiadó. Budapest.

Sipos Lászlóné 2009. Néhány szempont a literáció és a metanyelvi tudatosság kérdéséhez. Magyartanítás 2: 9–11

Sipos Lászlóné 2009. Néhány szempont a literáció és a metanyelvi tudatosság kérdéséhez. Magyartanítás 2: 9–11.

Somi Éva 2002. Magyartanárok VII. országos konferenciája. Magyartanítás 1: 34.

Somi Éva 2003. Az esszé és tanítása. Magyartanítás 2. 3–7.

Somi Éva 2003. Az esszé tanítása. Magyartanítás 2: 3 −8.

Somi Éva 2004. Magyartanárok Országos Konferenciája. Magyartanítás 1. 25.

Somi Éva 2004. Magyartanárok Országos Konferenciája. Magyartanítás 1. 25.

Somi Éva 2008. Nyolcadik osztályosok anyanyelvi kompetenciáiról. Magyartanítás 2: 24–26.

Somlai Attila 2006. A szónokverseny I. helyezettjének beszéde. Magyartanítás 1: 36–37.

Somló Katalin 2004. A hermeneutikai elv érvényesülése a modern idegennyelv-oktatásban. Modern Nyelvoktatás 1: 32–38.

Somogyi Magda, T. 1996. A toldalékok rendszere és tanítása. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 183 −188.

Soósné Molnár Helga 2003. Égő katedra: visszaemlékezések Szentkuthy Miklósra. Magyartanítás 2. 35–36.

Soósné Molnár Helga 2009. Koltói Ádám: Írások nyelvünkről, nyelvhasználatunkról. Magyartanítás 1: 38–39.

Sors Veronika 2008. Gyászmotívum Gergely Ágnes költészetében (Óravázlat, 12. osztály). Magyartanítás 4: 2–26.

Steklács János 2007. Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Magyartanítás 2: 38–39.

Subosits István 1999. A beszéd mint viselkedésforma az iskolában. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 479 −484.

Sugárné Kádár Júlia 1987. Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Suhajda Edit 1997. Fogalmazás és fogalmazástanítás. Fogalmazás, szókincs, jelentés. In Adamikné J. A. −Vargáné Raisz R. (szerk.): Oktatási tapasztalatok – kutatási eredmények. Korona Nova Kiadó, Budapest, 139 −154.

Suhajda Edit 2000. A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással. Módszertani Lapok. Magyar 7: 1

Suhajda Edit 2001. Kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással. In TANÁRI LÉTkérdések. Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek (37. kiegészítő kötet)  RAABE Kiadó, Budapest.

Suhajda Edit 2002. A kérdezés. In Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Suhajda Edit 2003. Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest. 335 −339.

Suhajda Edit 2004. Kollektív tanulás és tanítás. Magyartanítás 5: 37–39.

Suhajda Edit 2004. Kooperatív pedagógiai statégiák IV. Magyartanítás 3: 33–34.

Szabó Dénes ünnepi beszéde 2009. január 18-án Szatmárcsekén, a Magyar Kultúra napja alkalmából. Magyartanítás 2: 36–37.

Szabó Éva 2004. A tanári tervezésről. Modern Nyelvoktatás 2–3: 16–26.

Szabó Ferenc 1993. Szövegtípus, szerkezet és stílus. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 191 −197.

Szabó G. Ferenc 1986. A Szabolcs-Szatmár megyei 10 −14 éves tanulók szövegalkotásáról. In Bachát László −Fülöp Lajos −Szathmári István (szerk.): Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában. Budapest 257 −71.

Szabó G. Ferenc 1992. A nyelvi alkotóerő próbái. In Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 184−6.

Szabó G. Ferenc 2001. A nyelvtudomány új eredményeinek tükröződése az ezredforduló tankönyveiben. Magyartanítás 1: 30 −35.

Szabó G. Ferenc 2002. Tanulóink keresztnevei a rendszerváltás után. Magyartanítás 5: 27 −37.

Szabó G. Ferenc 2004. Halmazok és halmazábrák az anyanyelvi tankönyvekben. Magyartanítás 5: 28–30.

Szabó G. Ferenc 2006. Nyelvi forma – kommunikációs forma. Magyartanítás 2: 20–23.

Szabó G. Ferenc 2007. A grammatika szerepe a tanár látószögéből. Magyartanítás 1: 28–32.

Szabó Géza 1986. Nyelvi tudatosság és nyelvhasználat az általános iskolában Vas megyében. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 441 −451.

Szabó István 1973. Petőfi magyarórán. Veszprém megyei Pedagógiai Kisszótár. Veszprém.

Szabó István 2008. Példa és rávezetés. Hatáskeltés a retorikus költői szövegekben. Magyartanítás 2: 27–31.

Szabó István 2009. Miért szép, avagy hogyan válhatunk kompetenssé a versértelmezésben? Magyartanítás 1: 23–26.

Szabó István Pál 2006. Laczkó András: Versvilágok. Magyartanítás 4: 33–34.

Szabó Kálmán 1994. A többalakú szavak a szakmunkástanulók nyelvhasználatában. Magyar Nyelvőr 118: 57 −64.

Szabó László Tamás szerk. 2001: Tantervelmélet. DE BTK Neveléstudományi Tanszék, Debrecen

Szabó Rita 2007. Pilinszky János: Négysoros. Magyartanítás 2: 26–31.

Szabó Veronika 2008. Anyanyelvi nevelés és internetes kommunikáció. Modern Nyelvoktatás 4: 16–28.

Szabó Zoltán 2003. Az alakzatok világa (6–10). Magyartanítás 5. 32–36.

Szabó Zsuzsanna Katalin 2006. A névtan helye a magyar nyelv tanításában. Magyartanítás 5: 28–32.

Szabóné Kósdy Ilona 2006. Tapasztalatok Laczkó Mária: Hangtan – alaktan – szófajtan című feladatgyűjteménye kapcsán. Magyartanítás 3: 38–39.

Szakács Béla 1995. A szakmunkásképzők szaknyelvi szókészletének idegen lemeiről. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 283−288.

Szalacsek Margit 2004. Kárpáti Eszter – Szűcs Tibor: Nyelvpedagógia (könyvszemle). Modern Nyelvoktatás 2–3: 116–119

Szalai Edit, B. 1996. Nyelvrokonságunk és nyelvrokonaink a nyelvtankönyvekben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 72−76.

Szalai Zoltán 2009. A kötelező olvasmányok változása a magyar iskolarendszerben: (1920–1963). Magyartanítás 1: 14–22.

Szalki Bernáth Attila 2009. Istenkísértő csúcskísérlet Goethe Wanderers Nachtlied (II.) c. versének lefordítására. Magyartanítás 2: 11–12.

Szarvas Andrásné 1974. Az 5. osztályos nyelvtani munkafüzetről. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 118−119.

Szathmári István – Málnási József – Kovács Péter 2007. Egy új szólásgyűjteményről – Fóris-Ferenczi Rita: Anyanyelv-pedagógia. Kísérlet az elmélet(ek) és a gyakorlat egybehangolására – Piros a vér a pesti utcán. Magyartanítás 1: 35–37.

Szathmári István 1995. Mit végeztünk az 1994. évi egri anyanyelv-oktatási napokon? In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 339−345.

Szathmári István 1999. Mit végeztünk a XIII. anyanyelv-oktatási napokon? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 47−53.

Szathmári István 1999. Van-e szükség stíluselemzésre? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 57−66.

Szathmári István 2000. Czuczor Gergelyre emlékezve. Magyartanítás 4: 3−5.

Szathmári István 2000. Vörösmarty és a magyar nyelvtudomány. Magyartanítás 5: 9−11

Szathmári István 2006. Emlékezés Tinódi Lantos Sebestyénre. Magyartanítás 4: 5.

Szathmári István 2008. A szív szó gazdagsága. Magyartanítás 3: 32.

Szathmári István 2008. Ady: A Kalota partján. Magyartanítás 5: 8.

Szathmári István 2008. Az elferdített szólásokról és közmondásokról. Magyartanítás 4: 2–33.

Szathmári István 2008. Szenczi Molnár Albert zsoltároskönyve 400 éves. Magyartanítás 2: 11.

Szathmári István 2009. A nyelvújításról – mai szemmel. Magyartanítás 4: 34–36

Szathmári István 2009. A nyelvújításról – mai szemmel. Magyartanítás 4: 34–36.

Szathmári István 2009. A szójátékokról. Magyartanítás 5: 21–23.

Szathmári István 2009. Záróbeszéd az "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati versenyen. Magyartanítás 1: 33–34
Versenyeredmények. 2009. Magyartanítás 1: 34–35.

Szathmáry István 2006. Száz éve született Szabó T. Attila, Erdély nagy nyelvtudósa. Magyartanítás 3: 3.

Szatlóczkyné Gajdóczki Zsuzsanna 2003. A szeretet és az állhatatosság kötete. Magyartanítás 2. 39.

Szatmári Lajos 1974. Az anyanyelvtanítás helyzete Pest megyében. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 59−65.

Szebenyi Péter 1991. Tantervi szabályozás Európában. In Tanterv és vizsga külföldön. Szerk.: Mátrai Zsuzsa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 25─78.

Szebenyi Péterné 1986. Az anyanyelv mint személyiségformáló tényező. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 317−327.

Szebenyi Péterné 1986. Az anyanyelv mint társadalmi tényező. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 305−316.

Szécsényi Lászlóné 1985. Magnós órák: Magyar nyelv és irodalom. Nyelvtan 2. oszt. Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet, Kecskemét.

Szegfű Mária 1999. Anyanyelvi gondolkodó. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 724−729.

Szegfű Mária 2005. Napjaink nyelvhasználatának néhány jelensége. Magyartanítás 4: 28–31.

Szegfű Mária 2006. Napjaink nyelvhasználatának néhány kérdése és a kommunikáció II. Magyartanítás 1: 26–30.

Szende Aladár (szerk.) 1981. Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésének változatai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szende Aladár (szerk.) 1985. Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szende Aladár 1974. Koncentrált és intenzívebb anyanyelvi nevelésért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 85−88.

Szende Aladár 1986. Előterjesztés az anyanyelvi nevelést fejlesztő program megtervezésének elveiről. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 531−539.

Szende Aladár 1986. Kísérlet az anyanyelv és az irodalom integrált oktatására a szakmunkásképző iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 488−499.

Szende Aladár 1993. "Rejtett tanterv" és anyanyelvi nevelés. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 285−291.

Szende Aladár 1993. A szakszerűség nyelvi vetülete a közoktatás tankönyveiben. Magyar Nyelvőr 117: 586−587.

Szende Aladár 1993. Nyelvművelő mozgalmak az iskolákban. Magyar Nyelvőr, 117: 455−457.

Szende Aladár 1993. Verseghy Nyelvművelő Verseny (Szolnok, 1992. június 21–28.). Magyar Nyelvőr 117: 107−109.

Szende Aladár 1995. Lőrincze Lajos katedrája. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 17−20.

Szende Aladár 1996. Nyelvtanórák az "érzelmek iskolájában". In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 326−330.

Szende Aladár 1997. Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Magyar Nyelvőr 120: 25−254.

Szende Aladár 1999. A mozgalomteremtő Lőrincze Lajos időszerű öröksége. In V. Raisz Rózsa–H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 559−566.

Szende Aladár 2002. Anyanyelvi nevelés, nyelvművelés és környezet. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 22−30.

Szende Tamás 1986. A hangtani kutatások újabb eredményei és alkalmazási lehetőségeik a közoktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 219−235.

Szende Virág 1996. A lendvai kétnyelvű iskola példája. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 421−425.

Szende Virág 1999. Fogalmazástanítás a két tannyelvű iskolában. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 634−641.

Szende Virág 2007. Medve Anna – B. Nagy Ágnes – Szépe György: Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. (könyvszemle). Modern Nyelvoktatás 4: 73–76.

Szentkuti Károlyné 2007. Orbán Ottó A Holló című versének elemzése . Magyartanítás 4: 15–16.

Szentkuti Károlyné 2008. Nagy László költészetének értékőrző jellege. Két vers elemzése. Magyartanítás 3: 13–16.

Szép szóval szólj! Magyartanítás 3: 34–35.

Szépe György 1974. Nyelvtudomány és nyelvtantanítás. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 208−212.

Széplaki György 2003. Szóban – írásban. Magyartanítás 2. 2.

Széplaki György 2003. Történetéhség. Magyartanítás 4. 2.

Széplaki György 2003. Versek "apróban". Magyartanítás 3. 2.

Széplaki György 2004. A dolgok rendje. Magyartanítás 1. 2.

Széplaki György 2004. A művek stílusa. Magyartanítás 2: 2.

Széplaki György 2004. Gyakorlat(iasság). Magyartanítás 4: 2.

Széplaki György 2004. Kréta. Magyartanítás 3: 2.

Széplaki György 2005. Attila. Magyartanítás 3: 2.

Széplaki György 2005. Gyermekként. Magyartanítás 5: 2.

Széplaki György 2005. Jelentés – Világ. Magyartanítás 1: 2.

Széplaki György 2005. Keresem, válogatom. Magyartanítás 2: 2.

Széplaki György 2005. Színjáték. Magyartanítás 4: 2.

Széplaki György 2006. Az olvasás közös élménye. Magyartanítás 1: 2.

Széplaki György 2006. Mennyi(ség) – minő(ség)? Magyartanítás 2: 2.

Széplaki György 2006. Mi lesz a kötelezőkkel? Magyartanítás 4: 2.

Széplaki György 2006. Párhuzamos verselemzések. Magyartanítás 5: 2.

Széplaki György 2007. "Édes néném". Magyartanítás 4: 2.

Széplaki György 2007. A költő szava. Magyartanítás 2: 2.

Széplaki György 2007. Az írás igénye. Magyartanítás 1: 2.

Széplaki György 2007. Magyartanár. Magyartanítás 4: 2.

Széplaki György 2007. Magyartanár. Magyartanítás 4: 2.

Széplaki György 2007. Szöveg, értés. Magyartanítás 3: 2.

Széplaki György 2008.– Dialógus Balassi: Borivóknak való c. verséről. Magyartanítás 2: 2.

Széplaki György 2008. Dialógus József Attila Betlehemi királyok c. verséről. Magyartanítás 5: 2.

Széplaki György 2008. Dialógus Petőfi Sándor Szeptember végén c. verséről. Magyartanítás 4: 2.

Széplaki György 2008. Dialógus Petőfi: A puszta, télen c. tájleíró verséről. Magyartanítás 1: 2.

Széplaki György 2009. Dialógus Fazekas Mihály Nyári esti dal című verséről. Magyartanítás 1: 2.

Széplaki György 2009. Dialógus Pilinszky János Harmadnapon című költeményéről. Magyartanítás 2: 2.

Széplaki György levele 2004. Magyartanítás 5: 2.

Széplaki György levele 2006. Magyartanítás 3: 2.

Széplaki György: Szöveg, értés. Magyartanítás 3: 2.

Szerényi Mária 2003. Hozzászólás a Legyen vagy ne legyen vizsga? című cikkhez. Magyartanítás 5. 29–30.

Szerényi Mária 2003. Hozzászólás a Legyen vagy ne legyen vizsga? című cikkhez. Magyartanítás 5. 29–30.

Szigeti Anna 2007. Az irodalomtanítás műhelyében. Weöres Sándor 2007. Mária siralma. Magyartanítás 1: 23–26.

Szigetvári Csilla – Nemesi Attila László 2006. Társalgási maximák és nyelvi humor. Magyartanítás 2: 24–31.

Szikaszainé Nagy Irma 2001. Szövegértés – szövegelemzés – szövegalkotás. Osiris Kiadó, Budapest.

Szikoráné Kovács Eszter 1993. Példa a költői szöveg elemzésére. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 222−226

Szikoráné Kovács Eszter 1994. A "líra teremtett világa" – A költői szöveg értelmezésének, befogadásának kérdéseihez. Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 7.

Szikoráné Kovács Eszter 1995. Verselemzés és memoriter. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 153−156.

Szikoráné Kovács Eszter 1996. A költői szöveg interpretációjának elméleti kérdéseiről. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 281−284.

Szikoráné Kovács Eszter 1999. A nyelvi és irodalmi szempontok szerepe egy Weöres Sándor-versben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 150−153.

Szikszai Lajosné 1993. Stilisztika és retorika tanításának kísérlete a tanítóképző főiskolán. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 292−299.

Szikszai Lajosné 1994. Szövegértés, szövegértelmezés. Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 7. Budapest.

Szikszainé Nagy Irma 1994. Prózai alkotás stilisztikai elemzése. Magyartanítás 1.

Szikszainé Nagy Irma 1996. Az ikerítés a nyelvgazdagítás folyamatában. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 173−183.

Szikszainé Nagy Irma 1996. Néhány érdekesség a szóképzés világából. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 267−276.

Szikszainé Nagy Irma 1999. A Júlia szép lëány kezdetű népballada stilisztikai elemzése. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 117−123.

Szikszainé Nagy Irma 2001. Gondolatok anyanyelvünk tanításáról és tanítóiról. Magyartanítás 1: 38−40.

Szikszainé Nagy Irma 2002. Tóth Árpád Jó éjszakát! című versének multidiszciplináris elemzése. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 235−244.

Szikszainé Nagy Irma 2003. Gondolatok a szövegértő olvasásról Adamikné Jászó Anna cikke kapcsán. Magyar Nyelvőr 1: 57−64.

Szilágyi Imréné 2003. Egy diagnosztikus tantárgyi mérés tanulságai. Olvasás 

Szilassy Eszter 2002. Szóaktivizálási tesztek különféle korcsoportokban. Magyartanítás 3: 26−32.

Szirmay Endre 1985. Anyanyelvi ismeretek és a helyesírás tanítása. (A kaposvári komplex anyanyelvi kísérlet összegzése). Budapest.

Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Magyartanítás 1: 33–37.

Szokolay Sándor 2007. Nagy Gáspár művészi nagyságáról. Magyartanítás 2: 3–5.

Szolga Sándor 1986. A nem-verbális kommunikáció az oktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 276−290.

Szöllősné Szeszler Anna 1982. Közvetett ráhatás a páros munkában. In: Tóth Béla: Gyermekek, nevelők, intézmények. Tankönyvkiadó, Budapest

Szöllősy Éva: A. Jászó Anna 2006. Csak az ember olvas. Az olvasás tanítása és lélektana (könyvszemle). Modern Nyelvoktatás 3–4: 116–119

Szuprics Tamás 2003. Érettségi előtt, felvételi felé (Emlékeztető a novellák értelmezéséhez). Magyartanítás 3.18–19.

Szűcsné Harkó Enikő 2003. Ábel, Uz Bence és Tánczos Csuda Mózsi. Magyartanítás 1: 12–15.

Szűcsné Harkó Enikő 2005. "Fogalmazz pontosan logikusan és szépen...". Magyartanítás 1: 11.

Szűcsné Harkó Enikő 2008. Egy évezred története. Wass Albert Kard és kasza című regényének első kötetéről. Magyartanítás 4: 7–14.

Szűts László 1996. A diáknyelv új fejleményei. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 98−102.

T. Szabó Levente 2006. A magyartanárság születése, Gyulai Pál egyetemi tanársága és a magyar irodalomtörténeti képzés hivatásodása. Irodalomtörténeti Közlemények. 6: 677–702.

Takács Edit 1999. Hogyan válasszunk tankönyvet? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 698−701.

Takács Edit 1999. Könyvismertetések. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 701−705.

Takács Etel 1965. A házi feladatok didaktikai problémái. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Takács Etel 1974. Előszó a nyelvtani munkafüzethez. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 89−92.

Takács Géza 1999. Szabad diákfogalmazások az Interneten. Magyartanítás 2: 60−62.

Tamás Attila 2005. Az éltető erejű halott. Juhász Ferenc: Karácsonyi ének József Attila sírjánál (Verselemzés). Magyartanítás 5: 8–11.

Tamássyné Bíró Magda 2004. A szövegalkotási kompetencia értékelése. Modern Nyelvoktatás 4: 3–15

Tapodi Zsuzsa 1996. Anyanyelvápolás Erdélyben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 411−415.

Tarkó Klára 1999. Az olvasás és a metakogníció kapcsolata iskoláskorban. Magyar Pedagógia 2.

Tarnai Andor 1984. „A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkozás a középkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Tarnai Andor 1984. „A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkozás a középkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Tasnádi Jolán 1974. Anyanyelvi képzés, tananyag-felépítés. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 188−189.

Tatay Éva 1993. Felkészítés a vers- és prózamondásra. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 259−263.

Tatay Éva 1996. A versszöveg elemzése és megszólaltatása. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 365−369.

Tatay Éva 1999. A szöveg értelmi birtokbavevése. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 506−512.

Temesi Mihály 1980. A magyar nyelvtudomány. Irányok és eredmények a felszabadulás óta. Budapest, 280−291.

Thanh Nikolett Nguyen 2009. Az üveghegyen innen. Magyartanítás 5: 34–35.

Tihanyi Andor 1974. Tendenciák a kezdő oktatásban az anyanyelvi nevelés területén. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 82−84.

Tímár Zsuzsanna 2007. Ady Endre: Valaki útravált belőlünk. (Óraterv, 11. évfolyam). Magyartanítás 4: 28–31.

Tokaji Ildikó 2004. Térképhasználat a nyelvoktatásban. Modern Nyelvoktatás 2–3: 102–110.

Tolcsvai Nagy Gábor 1993. Lesz-e Magyarországon nyelvi tervezés? Magyar Nyelvőr 117: 423−425.

Tolcsvai Nagy Gábor 1996. Történeti szociolingvisztika az iskolában. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 93−97.

Tolcsvai Nagy Gábor 1999. Mondatelemzési, mondatszerkezet-reprezentálási módszerek összehasonlítása. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 283−288.

Tolcsvai Nagy Gábor 2002. A szöveg értelemszerkezete és a stílusstruktúra. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 209−218.

Toldi Éva 2007. Valaki ír a kezeddel. Magyartanítás 2: 11–14.

Topor István 2004. Szent Iván-éji ünnep Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében. Magyartanítás 5: 11–13.

Topscháll Józsefné 1974. A mindennapi gyakorlat problémái. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 66−72.

Tóth Beatrix (szerk.) 2003. A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése. Módszertani gyűjtemény. ELTE TÓFK, Budapest.

Tóth Beatrix 1994. "Beszélgessünk a beszédről!" Magyartanítás 4: 34−35.

Tóth Beatrix 1999. Olvasás és írás a kritikai gondolkodás fejlesztéséért. In: Nagy Attila (szerk.): Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. Városi Könyvtár, Sárospatak, 106−113.

Tóth Beatrix 2002. Konstruktivista megközelítésű szövegfeldolgozási eljárások. In: Petőcz Éva (szerk.): Kommunikáció –  nyelv – művészet. Az ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XX. Trezor Kiadó, Budapest, 91−102.

Tóth Beatrix 2003. Diszlexiások és diszgráfiások az iskolában. In: Ronkovicsné Faragó Eszter (szerk.): Hátrányok és stratégiák. Trezor Kiadó, Budapest, 39−73.

Tóth Beatrix 2003. Különböző olvasástanítási programok megismertetése kooperatív módszerek alkalmazásával. In Hunyady Györgyné (szerk.): Differenciált fejlesztés – kooperatív tanulás. ELTE TÓFK, Budapest, 72–82.

Tóth Béla 1967. Irodalmi érdeklődés az olvasástanítás kezdetén. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Tóth Béla 1967. Irodalmi érdeklődés az olvasástanítás kezdetén. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Tóth Etelka 1996. Helyesírás és számítógép. In: O. Bozsik G. −V. Raisz R.−Zimányi Á. (szerk.): Helyesírási kultúránk fejlesztéséért. Eger, 116−27.

Tóth Etelka 1999. Szókóstoló. Magyartanítás 5: 31−33.

Tóth Ildikó 2008. Az ige-igekötő szórend elsajátítási folyamata a gyerek-nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 218–243.

Tóth István, H. 1990. Differenciált képességfejlesztés az irodalomtanításban. Módszertani Közlemények 30: 2.

Tóth István, H. 1991. Olvasásfejlesztés – irodalomtanítás – könyvtárhasználat. Módszertani Közlemények 31: 2.

Tóth István, H. 1993. "Az olvasásfejlesztő irodalomtanítás" eredményességéért.  Magyartanítás 5: 20−22.

Tóth István, H. 1998. Az olvasásmegértés és a nyelvi ízlés fejlesztése. Magyartanítás 1: 29−31.

Tóth István, H. 1999. A kiejtés tanításának időszerű kérdései az elemi iskoláztatásban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 628−633.

Tóth István, H. 2005. A közmondásokról, a szólásokról és a szóláshasonlatokról, valamint alkalmazásukról az 5–6. évfolyamon. Magyartanítás 3: 34–40.

Tóth István, H. 2006. Egyéb tájékozódási lehetőségek a szépirodalmi stílus megismeréséhez. Magyartanítás 1: 9–12.

Tóth Istvánné 2003. Felfedezésre váró remekművek: Áprily Lajos: Álom a vár alatt: elemzés. Magyartanítás 2. 8–10.

Tóth László 1998. A tehetségek tanítása. KLTE, Debrecen

Tóth Vivien 2005. Kosztolányi Dezső: "Boldog, szomorú dal" című versének elemzése. Magyartanítás 1: 11–13.

Tőkés Erika 2007. Oh mondd, érzed-e ízét a szónak...? (Irodalmi műsor) . Magyartanítás 1: 10–19.

Török Ferenc 2008. Ady karácsonyai. Magyartanítás 1: 6–13.

Török Katalin 1999. Az erdélyi anyanyelvi mozgalomról. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 576−581.

Törzsök Édua 2002. Magyar nyelv. Nyolc évfolyamos tankönyvcsalád (10–18 éveseknek). Szerzők: Jobbágyné András Katalin−Schiller Mariann−Széplaki György−Törzsök Édua. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 336−339.

Trencsényi László 2002. Láttunk egy órát. Magyartanítás 1: 32.

Trencsényi László 2004. A pozitivizmus negatívumairól. Magyartanítás 3: 32.

Trencsényi László 2006. Sóderparti 1977 – Miskolcon. Magyartanítás 4: 19–21.

Trencsényi László 2007. "Én még őszinte ember voltam..." Magyartanítás 1: 33–34.

Tuba Márta−Uzonyi Kiss Judit 1996. Régi-új utak a mondatelemzésben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 169−173.

Uray Judit 1988. Hibákból tanulni. Tankönyvkiadó, Budapest.

Urbán Ilona, T. 2002. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny döntőjének feladatai 2001-ben. Magyartanítás 2: 22−26.

V. Raisz Rózsa 2008. Értelmező szótár. Magyartanítás 2: 37–38.

Varga Gyula 1999. A tanárok nyelvi és kommunikációs kultúrája. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 210−224.

Varga Gyula, H. 1993. Közlésfajták a Toldiban. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 211−215.

Varga Gyula, H. 1995. Hangsúlyeltolódások az anyanyelvoktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 289−294.

Varga Gyula, H. 1995. Létezik-e ifjúsági nyelv? In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 179−187.

Varga Gyula, H. 1996. A tanári beszéd kommunikációs közege. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 350−359.

Varga István, Cs. 2005. "Pünkösdi fehér ing!" Tasnádi Gábor és Toldi Éva könyvei Váci Mihályról. Magyartanítás 4: 8–11.

Varga István, Cs. 2005. Szatmárcsekétől Sződemeterig. Magyartanítás 5: 4–6.

Varga István, Cs. 2006. "A semmi ágán ülök". Magyartanítás 1: 3–8.

Varga Lajos 2005. Ricu bácsi ujja. Tar Sándor (1941–2005). Magyartanítás 2: 36.

Varga Mária 2006. Nemcsak-hanem...is. Néhány gondolat e páros kötőszó használatáról. Magyartanítás 4: 22–24.

Varnyú Ilona 1999. Nyelvpolitika és oktatás. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 582−590.

Vasvári Zoltán 2007. A régi jó Gvadányi köszöntése (Irodalmi fellépése 220. évfordulóján). Magyartanítás 4: 3–6.

Vasvári Zoltán 2008. "Hulltában egyre nő" (Harminc éve hunyt el Rónay György). Magyartanítás 2: 6–10.

Vasvári Zoltán 2009. Andersen és a mese felfedezése Európában. Magyartanítás 3: 2–7.

Vékássy László, Dr. 2002. A tanárok hangereje. Magyartanítás 4: 30.

Veres András 1976. Az irodalom értésének fokozatai az oktatási folyamatban. Literatúra 1:136

Veres András 1976. Az irodalom értésének fokozatai az oktatási folyamatban. Literatúra 1:136

Veszelszkiné Huszárik Ildikó 2003. Szövegértési verseny                                                  20–21.

Veszelszkiné Huszárik Ildikó 2003. Szövegértési verseny. Magyartanítás 3: 20−22.

Vidákovich Tibor, Cs. Czachesz Erzsébet 2006. Középiskolás tanulók szókincse, a szókincsmélység és a szövegértés összefüggései. Modern Nyelvoktatás 2: 16–29.

Vilcsek Andrea 2004. Nyelvi illem a médiában. A beszélő, a beszéltető és a beszélgető média. Magyartanítás 5: 15–27.

Vörös Ferenc 1995. Helyesírási "edzésmódok" – a szabályzat kritikus értelmezése. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 213−220.

Vörös Imre. 1975. Csoportmunka a nyelvtanórán az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest

Vörös József 1987. Irodalomtanítás az általános és középiskolában. Módszertani vázlat. Tankönyvkiadó. Budapest.

Vörös József 1987. Irodalomtanítás az általános és középiskolában. Módszertani vázlat. Tankönyvkiadó. Budapest.

Vörös József 1997. A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) tanítása. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Wacha Balázs 1986. Az aspektualitás és tanítása. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 257−275.

Wacha Imre 1974. A helyes és szép magyar beszédért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 121−124.

Wacha Imre 1986. A beszédművelés a tudományban és az iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 19−212.

Wacha Imre 1993. Szöveg és hangzás. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 70−84.

Wacha Imre 1995. Szövegelemzés és hangzásvilág. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 101−108.

Wacha Imre 1996. A szöveg "megszólalásáról". In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 234−241.

Wacha Imre 1996. Korunk kommunikációs (nyelvhasználati, beszédmagatartási) gondjairól – gátlásairól és gátlástalanságairól. Magyar Nyelvőr 119: 152−160.

Wacha Imre 1999. A szövegmondatok szó- és tagmondati rendjének sorrendi lehetőségei és korlátai. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 248−256.

Wacha Imre 1999. Az iskola, a tömegtájékoztatás és a köznyelvi norma. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 428−436.

Wacha Imre 2002. Gondok, feladatok a beszédművelésben: a kiejtés, beszéd és a retorika tanításában. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 298−317.

Xantus Gyuláné 1974. Gondolatok a helyesírási készség kialakításának alsó tagozatos feladatairól. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 102−103.

Zaicz Gábor 1999. Gyarmathi időszerűsége. Magyartanítás 5: 33−37.

Zaicz Gábor 2002. Felejtsd el! (A filmek szinkronizálása a televízió műsorában). Magyartanítás 2: 15−18.

Zászkaliczky Pál 2007. Ordass Lajos és a retorika. Magyartanítás 4: 31–32.

Zimányi Árpád 1995. Nyelvtörténeti elemek a leíró nyelvtan tanításában. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 278−282.

Zimányi Árpád 1996. A nyelvhelyesség tanításáról – egy felmérés tükrében. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 321−369.

Zimányi Árpád 1999. Napjaink nyelvhelyességi típushibái az anyanyelvoktatás szemszögéből. In V. Raisz Rózs−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 529−534.

Zimányi Árpád 1999. Újabb fejlemények mai nyelvhasználatunkban. Magyartanítás 3: 23−26.

Zimányi Árpád 1999−2000. Helyesírás-tanításunk gondjairól. In: Bozsik Gabriella−V. Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírás és tanárképzés. Eger, 85−98.

Zimányi Árpád 2000. A helyesírás tanításáról – az érettségizettek szemével. Magyartanítás 1: 31−35.

Zimányi Árpád 2001. Szakszavaink helyesírásáról. Magyartanítás 1: 28−30.

Zimányi Árpád 2002. A szenvedő ige. Magyartanítás 2: 19.

Zimányi Árpád 2002. Az idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 73−80.

Zimányi Árpád 2002. Egy "régies" szerkezet. Magyartanítás 4: 29.

Zimányi Árpád 2002. Újabb névutóink. Magyartanítás 1: 20.

Zimányi Árpád 2003. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Magyartanítás 4. 35–36.

Zimányi Árpád 2005. A magyar nyelv könyve. Magyartanítás 1: 32–34.

Zimányi Árpád 2006. "Rendszerváltás – normaváltás". Magyartanítás 3: 36–37.

Zimányi Árpád 2006. Dr. Chikán Zoltánné (1922–2006). Magyartanítás 5: 4.

Zimányi Árpád 2006. Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Magyartanítás 5: 37–38.

Zimányi Árpád 2006. Keszler Borbála: Írásjel-használati gyakorlókönyv. Magyartanítás 3: 39–40.

Zimányi Árpád 2008. Dr. Fekete Péter 80. születésnapjára. Magyartanítás 4: 6.

Zimányi Árpád 2008. Erdélyi Margit: Olvasás és olvasat. Magyartanítás 4: 37.

Zimányi Árpád 2008. V. Raisz Rózsa: Aki megszelidítette a magyar mondatot. Magyartanítás 5: 38.

Zimányi Árpád 2008. Változik-e a helyesírási szabályzat? Magyartanítás 4: 34–35.

Zimányi Árpád 2009. Fél évszázad a tanítás és a tudomány útjain. Vargáné dr. Raisz Rózsa 70. születésnapjára. Magyartanítás 4: 2–3.

Zsolnai József 1980. Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás alapján. Kaposvár.

Zsolnai József 1986. A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban. Tankönyvkiadó. Budapest.

Zsolnai József 1986. A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban. Tankönyvkiadó. Budapest.

Zsolnai József 1986. Egy gyakorlatközeli pedagógia. (A képességfejlesztéstől a személyiségfejlesztésig) Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Zsolnai József 1991. A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Zsolnai József 2001. Paradigmák és paradigmaváltások a magyarországi anyanyelv- és irodalompedagógiai kutatások körében. Pápa.

Zsolnai József – Zsolnai László 1987. Mi a baj a pedagógiával? Tankönyvkiadó. Budapest.

Zsolnai József – Zsolnai László 1987. Mi a baj a pedagógiával? Tankönyvkiadó. Budapest.

Zsolnai Józsefné 1999. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK). In V. Raisz Rózsa − H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 737−738.

 

 

Online


Dr. Erdélyi Erzsébet - Suhajda Edit: A magyar nyelv tanulása - A pedagógusképzés megújítása, Gondolat, Budapest, 2006. 68-78.o. (letöltés)

Dr. Erdélyi Erzsébet: A magyartanítás új útjain (letöltés)

Dr. Erdélyi Erzsébet: CD-ROM-mal a falak lebontásáért „Üzenet az emberiségnek”. Németh László univerzuma (letöltés)

Dr. Erdélyi Erzsébet: A tanítás szakma, mesterség vagy művészet? (letöltés)

Dr. Erdélyi Erzsébet: Az egészségvédelem mint a nyelvtankönyvszerkesztés mikrostúdiuma (letöltés)

Dr. Erdélyi Erzsébet: A magyarságtudat kialakítása a határon túli magyar irodalom segítségével Nobel Ivánnal (letöltés)

Dr. Erdélyi Erzsébet: A szonettkoszorútól a vizuális költészetig a határon túli magyar irodalomban Nobel Ivánnal (letöltés)

Korpos Anikó Dóra: Drámajátékok az anyanyelvi nevelésben (letöltés)

†Pásztor Emil: Arany János az ly hangról és betűről 510 MNY 2004/4

Suhajda Edit: A reflektív tanulás és tanítás – (Pedagógusképzés, 2005/3.) (letöltés)

Suhajda Edit: Kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással - (TANÁRI LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek 37. kiegészítő kötet, RAABE Kiadó, Budapest, 2001.) (letöltés)

Suhajda Edit: A kérdezés (letöltés)

Suhajda Edit: A Jena-Plan alkalmazása a Perbáli Általános Iskolában (letöltés)

Szombatiné Kovács Margit: A biológia tanítási óra elemzésének általános és speciális szempontjai (letöltés)

Szombatiné Kovács Margit: Kreatív gondokodás (letöltés)

Szombatiné Kovács Margit: Tanítási tervezet készítésének szempontjai (letöltés)

Pásztor Emil: Négy nyelvhelyességi babona ellenpéldái Arany Toldijában 345 MNY 2003/3

Péter László - Szathmári István: Juhász Gyula költői nyelvének egy sajátos stíluseszközéről 188 MNy. 2003/2

Szathmári István: A tárgyias-intellektuális stílus József Attila költészetében 414 mny 2005/4

Szathmári István: Krúdyról — Márai szemével 180 MNY 2004/2


.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2014.03.03.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Március
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!