2021.03.08. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Mozgókép- és médiaismeret-tanár  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 SZAKIRODALMI KALAUZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Mozgókép- és médiaismeret-tanári szakirodalom


TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001

ELTE BTKSzakirodalmi kalauz a mozgókép- és médiaismeret-tanári szakhozÖsszeállította: Szíjártó Imre

 

A) RÉSZ

MAGYAR NYELVŰ, NYOMTATÁSBAN MEGJELENT IRODALMAK

 


Mozgókép az iskolában


Tankönyvek – közoktatás (a dátummal nem jelölt köteteknek több kiadásuk van)

Bánhegyi-Makláriné: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Apáczai

Csákváry József: Média-galaxis. Szimbiózis, 1998.

Csengeri Mária – Gátainé Sróth Zsuzsanna: Mozgókép- és médiaismeret. Pauz-Westermann

Csúri Ákos – Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig. Médiaismeret és filmkultúra. Sylvester, Szombathely, 1998.

Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Tankönyv 12-18 éveseknek. Korona Kiadó

Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Apáczai

Honffy Pál: Moziban, képernyő előtt. Az általános iskola felső tagozata számára. OTTV Veszprém, 1992.

Uő: Képek, mozgó képek, hangos képek. Médiaismeret kezdőknek. Műszaki, 2004.

Horváth Beáta: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó

Nagy Imre dr.: A mozgókép és a filmalkotás. Pécs, 1988.

Tim O’Sullivan – Brian Dutton – Philip Rayner: Médiaismeret. Korona, 2002.

Pachman Péter: Mozgókép- és médiaismeret. Apáczai

Papp Á. – Paróczayné K. M.: Kommunikáció, tömegkommunikáció, médiakultúra. NSzI, 2000.

Papp Zsolt: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Pedellus

 

Módszertani kézikönyvek

(szerk.) Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom. Tanári kézikönyv a 10-11 évesek számára készült tankönyvhöz. Korona, 1997. 

Hartai László: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Tanári kézikönyv a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához Korona Kiadó 1998.

Szíjártó Imre: A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana. Pedellus Kiadó, 2008.

Szíjártó Imre: Szappanoperák, teleregények, sorozatok. Raabe-Klett Kiadó Budapest, 1999.

 

Egyéb segédanyagok – nyomtatásban

Bódy Gábor: Filmiskola. Palatinus, 1998.

(szerk.) Buslig E. – Tajta K.: Szemezgető. Szemelvények a film- és médiaoktatás helyzetéről. La Ventana Kiadó Budapest, 2005.

(szerk.) Gelencsér Gábor: Képkorszak. Szöveggyűjtemény a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához. Korona, 1998.

Film- és médiafogalmak kisszótára (szerk.: Hartai László) Korona, 2002.

Filmórák, médiaórák. Módszertani videókazetta-sorozat. Inforg Stúdió, 2000.

Gyenes Zsolt – Hartai László – Kozák Zsuzsa: Mozgókép- és médiaismeret feladatgyűjtemény 1-2.

(szerk.) Hartai László: Mozgóképkorszak-médiatudatosság. Tények, információk, gondolatok a mozgókép- és médiaoktatásról. OKI-MMME, 2002.

(szerk.) Kakuk Jenő – Hauser Zoltán – Szilágyi Erzsébet: Mozgóképkultúra. Szöveggyűjtemény. Eger, 1995.

Képben vagyunk? Mozgókép- és médiaismeret a felsőoktatásban. Eger, 2003.

Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 2008. [évkönyv]

(szerk.) Márczi Imre – Zelnik József: Videó-alfa. Múzsák, 1987.

 

Egyéb segédanyagok – sokszorosított kéziratok

Mozgókép- és médiaoktatás – a monitorkorszak tanárainak, szülőknek és gyerekeknek. OKI, Mozgókép és Média Projekt – Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület, 1999.

Mozgóképkultúra és médiaismeret innovációs projekt az OM megbízásából. Kutatási jelentés a mozgóképkultúra és médiaismeret helyzetéről (1998-1999)

Országos Közoktatási Intézet 1+1 bázisiskolai program. Programvezető: Hartai László. Kutatási jelentés: Az 1+1 bázisiskolai programról. Egy akciókutatás tapasztalatai (1999-2000)

Az Országos Közoktatási Intézet projektje: A mozgóképoktatás Magyarországon. Projektvezetők: Hartai László, Jakab György. „A neheze most kezdődik”. A mozgóképkultúra és médiaismeret közoktatási integrációs programjának bemutatása (2000-2001)

 

Egyéb segédanyagok – videó

(összeáll. Gyürey Vera, szerk. Dékány István): Fejezetek a film történetéből 1-18. Videósorozat és szöveggyűjtemény. Magyar Független Film- és Video Szövetség, 1990. 

(szerk. Hartai László) Filmórák, médiaórák. Módszertani videókazettasorozat. Inforg Stúdió, 2000.

(szerk. Hartai László) Filmnyelvi gyakorlatok Herskó Jánossal I-II. Inforg Stúdió, é. n.

 

Egyéb segédanyagok – cd

(összeáll. Gyürey Vera, szerk. Dékány István): Fejezetek a film történetéből 1-28. cd-sorozat és szöveggyűjtemény. Magyar Független Film- és Video Szövetség, 2006. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret – érettségire felkészítő programcsomag, 32 óra komplex óraterve. Oktatási Minisztérium, 2005.

Műfajtörténeti sorozat. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége, é. n.

 

Szakmódszertan

Az alapműveltségi vizsga általános követelményei Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból. Új Pedagógiai Szemle 1996. 5.

A mozgóképkultúra és médiaismeret alapműveltségi vizsga általános követelményei Új Pedagógiai Szemle 1997. 5.

Alapműveltségi vizsga – Részletes vizsgakövetelmények Mozaik OS Szeged - OKI Alapműveltségi Központ, 1996.

Mozgóképkultúra és médiaismeret melléklet. Új Pedagógiai Szemle 1998.

A mozgókép nevű kisgömböc. Kerekasztal-beszélgetés. Filmvilág 1997. 3.

Barta Erzsébet-Szíjártó Imre: Iskoláskorú fiatalok médiabefogadási szokásai Új Pedagógiai Szemle 2000/9.

Bényei Judit: A médiaoktatás modelljei: Anglia Új Pedagógiai Szemle, 2000/9.

Bényei Judit: Az „Alkonyzónától” a „Simpson családig” Médiakutató 2001/3.

Bényei Judit-Szíjártó Imre: Média, erőszak – médiaerőszak Educatio 1999/4.

Bényei Judit-Szíjártó Imre: A televízió társadalomképe és az iskola Iskolakultúra 2000/2.

Buckingham, David: A gyermekkor halála után. Felnőni az elektronikus média világában. Helikon, 2002.

Czirják Erika: A tv, a mozi, a film a 10-14 éves gyerekek világában. Elemző felmérés lakótelepi gyerekek televíziózási és filmnézési szokásairól Új Pedagógiai Szemle 1998/6.

Erdélyi Ildikó: A televízió a családban. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 1998.

Frydman, Marcel: Televízió és agresszió. Pont, 1999.

Fürth Eszter-Kasik László: A reklámmegértés segítésének feltételei a magyartanításban. Iskolakultúra 2005. 12.

Gyenes Zsolt: Kreatív gyakorlatok a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Pécs, 2000.

Hartai László: Mozgókép- iskolakeretben. Szempontok a mozgóképi kommunikáció tanításához. Filmkultúra 1992/5.

Hartai László-Jakab György: A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának céljai és feladatai. Iskolakultúra 1996/12.

Hartai László: Ne csak akarj kommunikálni, de tudj is. Támpont 2004. január

Herczog Csilla: A médiaműveltség (media literacy) fogalma és értékelésének lehetőségei. Fejlesztő Pedagógia 2007. 6.

Jóna Dávid: Elmélkedés a médiapedagógiáról. Art’húr Alapítvány, 1997.

Késmárky István: Milyen a tévé és milyet szeretnénk? Fordulópont. Pont, 1999/5

Paróczai Norbert: Az óravázlat címe: A jelentés nyomában; Az óravázlat címe: A reklámok világa II. Filmtett 2004. február

Szíjártó Imre: Másfél óra a kísérleti filmről. Módszertani Közlemények 1996. 5.

Uő: Másfél óra a videoklipről. Módszertani Közlemények 1997. 1.

Uő: Másfél óra a montázsról. Módszertani Közlemények 1998. 2.

Uő: Tetszik, de nem tudják. Mozgókép- és médiatankönyvek Magyarországon. Filmvilág 1998. 9.

Uő: Másfél óra a mozgóképes szövegtípusokról és műfajokról. Módszertani Közlemények 1999. 5.

Uő: Másfél óra dokumentumról és fikcióról. Módszertani Közlemények 2001. 1.

Uő: A média tantárgy a magyar közoktatásban Médiakutató 2001/5.

Uő: Másfél óra a filmkultúra kettősségéről. Módszertani Közlemények 2002. 2. 

Uő: A társadalmi tudás a mozgókép- és médiaórákon. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2006.

Uő: Elektronikus tananyagok a mozgókép- és médiaoktatásban. In: Agriamedia 2008. 1. kötet. Szerk.: Nádasi András, Líceum Kiadó, Eger, 2009.

Vekerdy Tamás: A képernyők varázsa. Fordulópont. Pont, 1999/1.

Vetró Ágnes- Csapó Ágnes: A tv és a gyermek. Animula Egyesület, 1991.

Werner, Anita: A tévé-kor gyermekei. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1998.

 

            A film és az iskola

A főiskolai filmoktatás és a hallgatók filmízlése. Eger, 2000.

Banyár Magdolna: Mozibajárási szokások ’93. In: A mozizás a 90-es évek első felében. Szociológiai füzetek 2. Mozgókép és Befogadás Alapítvány, 1998

(szerk.) Bujdosó Dezső: Filmízlés, filmműveltség. Tanulmányok. MFI és Filmarchívum – NPI, é. n.

Gelencsér Gábor: Mozi, mozgókép, oktatás. Fókusz VI. évf. 5.

Gyürey Vera – Honffy Pál: Mozgófénykép. Filmelemzések. Tankönyvkiadó, 1984. 

Gyürey Vera – Honffy Pál: Chaplintól Mihalkovig. Filmelemzések. Tankönyvkiadó, 1988.

Hartai László: Adalékok a mozgóképi műveltséghez. In: A mozizás a 90-es évek első felében. Szociológiai füzetek 2. Mozgókép és Befogadás Alapítvány, 1998

Schilling Endre: A mozi hatása a fiatalkorúak kriminalitására. Kiadó nélkül, 1917. Reprint: Mentálhigiénés Programiroda és Felhőc Produkció, 1998. 

Szíjártó Imre: Nézni kötelező. A magyar filmkánon és az iskola. Metropolis 2009. 3.

 

            Az elektronikus médiumok és az iskola

Barcy Magdolna: Tévéhatás társas mezőben I. Családi együttlét és televíziózás. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1980.

Erdélyi Ildikó: Tévéhatás társas mezőben II. Televíziónézés és személyközi kommunikáció. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1980.

Hartai László: A mozgóképi szövegkörnyezet mint a képernyős erőszak rejtőzködő démona. Educatio, 1999. Tél

Kósa Éva – Vajda Zsuzsanna: Szemben a képernyővel. Az audiovizuális média hatása a személyiségre. Eötvös, 1998.

Nagy Andor: A média pedagógiája. Líceum Kiadó, Eger, 1999.

Szíjártó Imre: A médiaerőszak az iskolában – A nemzeti tantervektől az osztálytermi gyakorlatig. In: (szerk.): Stachó László – Molnár Bálint: A médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták. Századvég Kiadó – Mathias Corvinus Collegium, 2009.

 

            Az információs társadalom és az iskola

Beszélgetés az információs és/vagy a tanuló társadalomról. Új Pedagógiai Szemle 1998. május

Kerekasztal-beszélgetés az Internetről. Educatio, 1997. Tél.

Boldizsár Ildikó: A BIT-agyú gyerekek és a mese. Iskolakultúra 1999. 1.

Buda Mariann: A tanár mint harmadfajú Maxwell-démon. Educatio 1997. Tél

Czeizer Zoltán: Játék és tanulás az Interneten. Educatio 1997. Tél

G. Havas Katalin: Gondolkodni kell tanítanunk! Iskolakultúra 1999. 1.

Kőrösné Mikis Mária: Tanulás az információs társadalomban. Világosság 1998. 11.

Mendly Lajos: Internet, tanítás, nevelés. TANÍ-TANI, 1998. Tél

Salomon, Gavriel: Újszerű konstruktivista tanulási környezetek. Iskolakultúra 1997. 12.

Szakadát István: Ex. Educatio, 1997. Tél

Zétényi Ágnes: A hatékony tanár. Iskolakultúra 1997. 10.

Z. Karvalics László: Az információs írástudástól az Internetig. Educatio 1997. Tél

 

Filmtörténet

magyar

összefoglaló

Balogh Göngyi - Gyürey Vera - Honffy Pál: A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig. Műszaki, 2004.

Magyar filmográfia. Játékfilmek – HungarianFeature Films 1931-1998, Magyar Filmintézet, Budapest 1999.

 (szerk.) Csala Károly - Veress József: Filmlexikon 1945-től napjainkig. Totem, 1999.

Veress József: A magyar film története. Anno, é. n.

Uő: Filmrendezők arcképcsarnoka. Anno, é. n.

A Metropolis számai: Gothár Péter (1997/tavasz), Tarr Béla (1997 nyár), Grunwalsky Ferenc (1998 tavasz), Szőts István (1998 nyár), Forgács Péter (1999 nyár), Makk Károly (1999 ősz), Magyar operatőrök (2001/1.), Jancsó Miklós I-II. (2001/3. és 2002/1.), Szabó István (2003/3.), Jeles András (2004/4.), Gaál István (2005/3)


A kezdetektől 1957-ig

A magyar film olvasókönyve (1908-1943). Szöveggyűjtemény. MNFA, 2001.

Balogh Gyöngyi - Király Jenő: „Csak egy nap a világ…” A magyar film műfaj- és stílustörténete 1929-1936. MFI, 2000.

Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896-1931 között. MFI, 1996. 

Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. MFI, 1966 és Palatinus, 2003.

Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Gondolat, 1965.

Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő. Magvető, 1983.

Sándor Tibor: Őrségváltás. A magyar film és a szélsőjobboldal a harmincas-negyvenes években. MFI, 1992.

Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség. A magyar játékfilm története 1945-1953. MFI, 1992.

Szilágyi Gábor: Életjel. A magyar filmművészet megszületése 1954-1956. MFI, 1994.

Vajdovich Györgyi: A némafilm első korszaka (1918-ig). In: Magyar kódex. A magyar művelődéstörténet évszázadai 5. Magyarország művelődéstörténete 1867-1918. Kossuth, 2001. 276-297. oldal

Vajdovich Györgyi: A magyar film 1918-tól 1945-ig. In: Magyar kódex. A magyar művelődéstörténet évszázadai 6. Magyarország művelődéstörténete 1918-2000. Kossuth, 2001. 269-274. oldal

Vajdovich – Varga: Magyar filmtöténet 1919-től napjainkig. In: A Dunánál. Magyarok a XX. században (1998-2000), CD-ROM, Enciklopedia Humana Egyesület, Budapest 2001.


1957-től 1990-ig

Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Osiris, 2002.

(szerk.) Gelencsér Gábor: A Balázs Béla Stúdió 50 éve. Műcsarnok – BBS, 2009.

Oxford filmenciklopédia. A világ filmtörténetének kézikönyve. Szerk.: Geoffrey Nowell-Smith. Glória, 1998.

Varga Balázs: Magyar filmtörténet 1945-től napjainkig. In: Magyar kódex. A magyar művelődéstörténet évszázadai 6. Magyarország művelődéstörténete 1918-2000. Kossuth, 2001. 274-293. oldal

Zalán Vince: Gaál István krónikája. Osiris, 2000.

Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet, 1964-1994. Osiris-Századvég, 1994.


1990 után

Az Ember-lépték. Ember Judit portréja. Osiris, 2003.

Magyar dokumentumfilm a rendszerváltás után. Metropolis, 2004/2.

Gelencsér Gábor: A kezdet vége. Közelítések a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar filmművészetéhez. Filmkultúra, 1995. 4.

Gervai András: A tanú-. Film – történelem. Saxum, 2004.

Györffy Miklós: A tizedik évtized. A magyar játékfilm a kilencvenes években és más tanulmányok. Palatinus, 2001.

Kovács András Bálint: A kisterem és a nagyterem. Filmvilág, 1994. 4.

Kovács András Bálint: Krém torta nélkül. Filmvilág, 1995. 2.

Kovács András Bálint: A film szerint a világ. Palatinus, 2002.

Marx József: Jancsó Miklós két és több élete. Vince, 2000.

Marx József: Szabó István. Filmek és sorsok. Vince, 2002.

Murai András: Film és kollektív emlékezet. Magyar múltfilmek a rendszerváltozás után. Savaria UP, Szombathely, 2008.

Schubert Gusztáv: Rejtőzködő évtized. A kilencvenes évek stílusa. Filmvilág, 2002. 3.

Schubert Gusztáv: Rejtőzködő évtized. A magyar rendszerváltás filmjei. Metropolis, 2002. 3-4.

Stőhr Lóránt: Csapatfotó (Fiatal filmesek) Filmvilág, 2007. 1.

Varga Balázs: A másik ország. Filmvilág, 2000. 5.

Varga Balázs: Törvényen kívüliek. A magyar filmszakma utóbbi két éve. In: Médiakönyv 2002. (szerk.: Enyedi Nagy Mihály–Polyák Gábor–Dr. Sarkady Ildikó) ENAMIKÉ: Budapest, 2002.

Kiürült agóra. Beszélgetés a rendszerváltás filmjeiről. Filmvilág, 2002. 1.

Álomgyár álmodói. Beszélgetés a magyar közönségfilmről. Filmvilág, 2002. 7.

Kétezeregyről kettőre. Kerekasztal-beszélgetés a fiatal filmesekről. Filmvilág, 2002. 2.

 

egyetemes

összefoglaló

Filmrendezőportrék. Kortársaink a filmművészetben. (szerk.: Zalán Vince) Osiris, 2003. Gregor, Ulrich – Patalas, Enno: A film világtörténete. Gondolat, 1966.

Oxford filmenciklopédia. A világ filmtörténetének kézikönyve. Szerk.: Geoffrey Nowell-Smith. Glória, 1998.

Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm 1950-1980. Palatinus, 2005.

Sadoul, Georges: A filmművészet története. Gondolat, 1959.

Thompson, Kristin – Bordwell, David: A film története. Palatinus, 2007.  

A Metropolis számai: Derek Jarman (1997 ősz), Szergej Mihajlovics Eisenstein (1998 ősz), Atom Egoyan (1999 tavasz), Jean-Luc Godard (1999 tél), Orson Welles (2000/2.), Stanley Kubrick (2002/2.), Wong Kar-wai (2005/4.), Lars von Trier (2006/2.), Bollywood, Az iráni film

Kelet-európai film a rendszerváltás után. Metropolis, 2002/3-4.


szovjet/orosz

(szerk.) Bárdos Judit: Sz. M. Eisenstein. Válogatott tanulmányok. Áron, 1998.

Kovács András Bálint-Szilágyi Ákos: Tarkovszkij. Az orosz film Sztalkere. Helikon, 1997.


francia

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Héttorony, 1992.

Francois Truffaut. Önvallomások a filmről. Osiris, 1996.


német

Eisner, Lotte H.: A démoni filmvászon. MFI - Filmvilág - Szellemkép, 1994.

Elsaesser, Thomas: A német új film. Palatinus, 2004.

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs. Képzőművészeti, 1992.

Kracauer, Siegfried: Caligaritól Hitlerig. A német film pszichológiai története. MFI, 1991.

Rainer Werner Fassbinder. Írások, beszélgetések. Osiris, 1996.  

Zöldi László: Hőmérő a kultúra fenekében. Fassbinder különös élete és halála. Budapest Film, 1991.


angolszász

Baxter, John: Stanley Kubrick. Osiris, 2003.

Carney, Ray: John Cassavetes filmjei. Osiris, 2001.  

Hirsch Tibor: Bosun! Greenaway-jegyzetek. MFI, 1991.

Szalay Károly: Charlie Chaplin - szemtől szemben. Gondolat, 1978.

John Cassavetes. Szerk.: Bakonyi Vera és Zalán Vince. Budapest Film, 1993.

David Lynch. Szerk.: Chris Rodley. Osiris, 2003.

(szerk.) Nagy Zsolt: Tarantino előtt. Tömegfilm a nyolcvanas években. Új mandátum, 2000. 


lengyel

Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda - szemtől szemben. Gondolat, 1975.

Kovács István: Robogás a nyárba. Írások a lengyel filmről. Jelenkor–Forrás, 1992.

Krzysztof Kie¶lowski. Önéletrajz Danusia Stock gondozásában. Osiris, 1996.

Pörös Géza: Felvonásköz. Vázlatok a századforduló lengyel filmművészetéről. Európai Utas 2002. 1.

Wajda, Andrzej: A film és más hívságok. Osiris, 2002.


olasz

Karcsai Kulcsár István: Vittorio de Sica - szemtől szemben. Gondolat, 1979.


svéd

Györffy Miklós: Ingmar Bergman - szemtől szemben. Gondolat, 1976.


japán

Berkes Ildikó: Kurosawa Akira. MFI, 1991.  


spanyol

Bikácsy Gergely: Buñuel-napló. Osiris, 1997.

 

Film és irodalom - magyar

Bodó Márton: Mándy Iván mozija. In (szerk.) Gács Anna - Gelencsér Gábor: Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása. JAK - Kijárat, 2000.

Györffy Miklós: Párhuzamok és kereszteződések. A magyar irodalom és film kapcsolatai a hatvanas és hetvenes években. In: Gy. M.: A tizedik évtized. A magyar játékfilm a kilencvenes években és más tanulmányok. Palatinus, 2001.

Györffy Miklós: A Liliomfitól az utolsó kéziratig. Makk Károly és a magyar irodalom. Metropolis, 1999. ősz

Németh Marcell: Mészöly kamerája. In Adoptációk

Varga Balázs: Történetesen…? Esterházy-adaptációk a kortárs magyar filmben. In Adoptációk

Vasák Benedek Balázs: Az utolsó dombon. Tájkép és tájábrázolás Krasznahorkai László és Tarr Béla Sátántangóiban. In Adoptációk

Vincze Teréz: A csontváz hamvas bőre. Az adaptáció változatai Pacskovszky József Esti Kornél csodálatos utazása és Szász János Witman fiúk című filmjében. In Adoptációk


Film és irodalom - egyetemes

Bazin, André: A nyitott filmművészetért. In: A. B.: Mi a film? Osiris, 1995.

Jampolszkij, M. B.: Platonov – Szokurov olvasatában. Filmkultúra, 1992./5.

Mourlet, Michel: Film kontra regény. In (vál.) Kenedi János: A film és a többi művészet. Gondolat, 1977.

Nánay Bence: Túl az adaptáción. In Adoptációk

Pingaud, Bernard: Új regény és új film. In (szerk.) Nemeskürty István: A film ma. Gondolat, 1971.

Film és irodalom – összeállítás Nagyvilág 2006/6.

 

A filmtörténeti folyamat

Bordwell, David: Érvelés a kognitivizmus mellett. In: (szerk.) Vajdovich Györgyi: A kortárs filmelmélet új útjai. Szöveggyűjtemény.  Palatinus, 2004.

Andrew Higson: A nemzeti keretek bizonytalansága. Metropolis, 2001/1.

Jaus, H. R.: Az irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. In: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Osiris, 1999.

Rüsen, Jörn: Történeti gondolkodás a kultúraközi diskurzusban. In: (szerk.) Thomka Beáta: Narratívák 4. A történelem poétikája. Kijárat, 2000.

Thompson, Kristin: A filmkritika és -történet filmes sajátosságai. Metropolis, 1997/tavasz

 

Filmgyártás, intézményrendszer

Választható csapdák. Vélemények a magyar filmgyártásról. Filmvilág, 1994. 2.

Helyzet van. Beszélgetés a filmszakmáról. Filmvilág, 1999. 11.

MAFILM-krónika. Filmvilág, 2000. 12.

Pénzforgatás. Beszélgetés a filmszakmáról. Filmvilág, 2000. 2.

 

            A filmkészítés gyakorlata

Varga Csaba: Film és storyboard. Minores, 1998.

 

            Filmelmélet


összefoglaló

Arnheim, Rudolf: A film mint művészet. Gondolat, Budapest, 1985.

Balázs Béla: A film szelleme – A látható ember. Palatinus, 2005.

Bazin, André: Mi a film? Osiris,1995.

Bíró Yvette: A hetedik művészet. Osiris, 1994.

Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások 1. Akadémiai, 2006.

Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945-1990. Osiris, 1998.

Culler, Jonathan: Dekonstrukció. Elmélet és kritika a strukturalizmus után. Osiris, 1997.

Pasolini, Pier, Paolo: Eretnek empirizmus. Osiris, 2007.

Szabó Gábor: Filmes könyv. Hogyan kommunikál a film? Ab Ovo, 2002.

Szilágyi Gábor: A film fogalma. A sajátság természetrajza. MFI, 1995.

Szilágyi Gábor: elemi KÉPTAN elemei. MFI, 1999.

(szerk.) Horányi-Szépe: A jel tudománya. Szemiotika. General Press, 1975.

(szerk.) Vajdovich Györgyi: A kortárs filmelmélet új útjai. Szöveggyűjtemény. Palatinus, 2004.

(szerk.) Zalán Vince: Fejezetek a filmesztétikából. Múzsák, é. n.

Szerzői elméletek - Metropolis, 2003/4.

Feminizmus - Metropolis, 2000/4.

Pszichoanalízis és filmelmélet - Metropolis, 1999/nyár

Kognitív filmelmélet - Metropolis, 1998-1999/tél-tavasz


Narratológia

Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. MFI, 1996.

Györffy Miklós: Szerepcsere vagy munkamegosztás? Az irodalmi és mozgóképes elbeszélés százéves együttélése. In: Gy. M.: A tizedik évtized. A magyar játékfilm a kilencvenes években és más tanulmányok. Palatinus, 2001.

Kovács András Bálint: Film és elbeszélés. Korona, 1997. és In K.A.B.: A film szerint a világ. Tanulmányok. Palatinus, 2002.

Narratológia - Metropolis, 1998/nyár


Szemiotika

(vál.) Hoppál Mihály és Szekfű András: A mozgókép szemiotikája. MRT TKKT, 1974. 

Lotman, J. M.: Filmszemiotika és filmesztétika. Gondolat, 1977.

Mukařovský, Jan: Szemiológia és esztétika. Kalligram, Pozsony, 2007.

Uszpenszkij, B.: A kompozició poétikája. Európa, 1984.


Műfajelméletek

(szerk.) Balogh Gyöngyi: Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény III. rész (Tömegfilm). Tankönyvkiadó, 1979.

Berkes Ildikó: A western. Gondolat, 1986.

Frye, Northrop: A kritika anatómiája. Helikon, 1998.

Kibédi Varga Áron: A realizmus alakzatai (Zeuxisztól Warholig) In: Thomka Beáta (sorozatszerk.) Az irodalom elméletei IV. Jelenkor, 1997.

(szerk.) Király Jenő: Film és szórakozás. MOKÉP-MFIF, 1981.

Király Jenő: Mágikus mozi. Műfajok, mítoszok és archetípusok a filmkultúrában. Korona, 1998.

Metropolis 1999/3. szám – Összeállítás a műfajelméletről

Műfajok a Metropolisban: sci-fi, thriller


Mozgóképelemzés

Gelencsér Gábor: Más világok. Filmelemzések. Palatinus, 2005.

Hickethier, Knut: Film- és televízióelemzés. Krónika Nova, Budapest 1998.

Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés. Palatinus, 2009.


Filmtörvények

Borkesz Andrea: Lex film vagy nem lesz film? Filmvilág, 2000/7.

Mihalicz Csilla: A mozgókép joga. Filmvilág, 2004/2.

Pintér Judit: A filmtörvény kapujában. Filmvilág, 2002/7.

Tanner Gábor: Filmtörvény Spanyolországban. Filmvilág, 2001/7.

Trosin, Alekszandr: Gallivud. Filmvilág, 2001/4.

Zachar Balázs: A vágás joga. Filmvilág, 2001/8.

 

Kommunikáció, média, nyilvánosság

Az információs társadalom. MTA, 2000.

A MacBride-jelentés. Új nemzetközi kommunikáció felé. Tömegkommunikációs kutatóközpont, 1983.

(szerk.) Antal-Gazsó: Magyar médiahelyzet. Századvég, 2005.

Antal-Gazsó-Kubinyi: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég, 2005.

Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Antenna könyvek, 2006.

(szerk.) Bajomi-Lázár Péter: Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémiai, 2005.

Bajomi Lázár Péter: A politikai újságírás normái Magyarországon. Mozgó Világ 2002/2. (szerk.) Balázs Géza és H. Varga Gyula: Káros médiatartalmak. Líceum Kiadó – DUE, Eger-Budapest, 2008.

Barbier-Lavenir: A média története. Osiris, 2004.

(szerk.) Béres-Horányi: Társadalmi kommunikáció. Osiris, 2001.

Briggs-Burke: A média társadalomtörténete Gutenbergtől az internetig. Napvilág, 2004.

Császi Lajos: A média rítusai. Osiris, 2002.

Császi Lajos: Tévéerőszak és morális pánik. Új Mandátum, 2003.

Császi Lajos: A Mónika-show kulturális szociológiája. Médiakutató 2005. Ősz

Cseh Gabriella-Sükösd Miklós: Médiajog és médiapolitika Magyarországon. I. Médiajog. Új mandátum, 1999. 

Demeter Tamás: Az eszmék tipográfiája. Osiris, 2002.

Falussy Béla: Médiahasználat: televízió – rádió – sajtó In Falussy Béla: Az időfelhasználás metszetei. Új Mandátum, 2004.

Gálik Mihály: Médiagazdaságtan 1-2. Aula, 1997.

Gerbner, George: A média rejtett üzenete. Osiris, 2002.

(szerk.) Glatz Ferenc: A magyar nyelv az informatika korában. MTA, 1999.

(szerk.) Glatz Ferenc: Az információs társadalom. MTA, Budapest, 2000.

Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, 2001.

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Századvég, 1993.

Habermas, Jürgen: A kommunikatív etika. Új Mandátum, 2001.

Hallin C., - Mancini, P.: Médiarendszerek. Gondolat, 2009.

Horrock, Christopher: Baudrillard és a millennium. Alexandra, 2009.

Hoyer, Svennik: Média a harmadik évezred küszöbén. Forradalmak a kommunikációban. Médiakutató, 2001 Tél

Jenei Ágnes: Táguló televízió. Interaktív műsorok és szolgáltatások. Antenna könyvek, 2008.

Keane, John: Média és demokrácia. Helikon, 1999.

(szerk.) Kozma Zsolt: Kisebbségek a médiában. Antenna könyvek, 2007. McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor, 2001.

Mazzoleni, Gianpetro: Politikai kommunikáció. Osiris, 2002.

McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor, 2001. Mcquail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris, 2003.

Médi/átok. Röpiratok a magyar televíziózásról. Válasz, 2003.

Pápai Júlia: Áll az alku… Médiakutató 2007. Tél

Rivers-Mathews: Médiaetika. Bagolyvár, 1999.

Stachó László-Molnár Bálint: Médiaerőszak: tények és mítoszok. Médiakutató 2003 tél.

Szabados Péter: Karnevál a médiában. Médiakutató 2005. Ősz

Szigeti Péter: Big Brothel. Médiakutató, 2002. Tél

(szerk.) Terestyéni Tamás: Közszolgálatiság a médiában. Osiris, 1995.

(szerk.) Tibori-T. Kiss: Közösségi formációk. Szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából. Új Mandátum, 2000.

Vágvölgyi B. András: Big Bra- Magyar valóságshow. Filmvilág, 2002/11.

Vajda Judit: Ketrecbe zárt valóságok. Filmvilág, 2002./11.

(szerk.) Vásárhelyi-Halmai: A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum, 1998.

Wisinger István: A televízió háborúba megy. Fejezetek a televíziós újságírás és a társadalmi konfliktusok párhuzamos történetéből. Antenna könyvek, 2008.

Zsolt Péter: A „Big Brother” szociálpszichológiája. Médiakutató, 2002. Tél

 

            Az „új médiumok; az információs társadalom

A digitális jövő térképe. A magyar lakosság és az Internet. Kiinduló állapotfelvétel. ITTK-TÁRKI, 2001.

(szerk.) Glatz Ferenc: Információs társadalom és jogrendszer. MTA, 2002.

György Péter: Az Ó-Új világ. Magvető, 1997.

György Péter: Digitális Éden. Magvető, 1998.

Husén, Torsten: Az oktatás világproblémái. Keraban, 1994.

 (szerk.) Kondor Zsuzsanna – Fábri György: Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Századvég, 2003.

Nyíri Kristóf: Globális tanulás és helyi közösségek. Világosság 1998. 11.

 (szerk.) Nyíri Kristóf: Mobil információs társadalom. MTA, 2001.

(szerk.) Nyíri Kristóf: Mobilközösség – mobilmegismerés. MTA, 2002.

(szerk.) Nyíri Kristóf: A 21. századi kommunikáció új útjai. MTA, 2001.

Pápai Zsolt: Pixel-piktúra. Új képfajták a magyar filmben. Filmvilág 2004. 5.

Peternák Miklós: Új képfajtákról. Balassi, 1993.

Pléh Csaba: Pókok a hálóban. A hálózati gondolkodás és a mai pszichológia. JEL-KÉP 1998.  4.

Carl Raschke: Digitális kultúra, a harmadik tudásforradalom és a hiperegyetem beköszöntése. Világosság 1998. 11.   

Z. Karvalics László: Információ versus(?) kommunikáció. JEL-KÉP 1995. 2.

Z. Karvalics László: Visszaút nincs? Az információs társadalom fogalomtörténetéhez. Világosság 1998. 11.

Új képfajták – Metropolis, 2001/2.

 

Szerzői jog

Csécsi György: A szellemi alkotások joga. Miskolc, Novotni kiadó, 2000.

Havisto, Tuula: A szerzői jog törvényi szabályozásának fejleményei Európában. Tudományos és műszaki tájékoztatás 1999. 11-12.

Lontai Endre: Magyar polgári jog: Szellemi alkotások joga. Eötvös Kiadó, 1998.

Sár Csaba: Az információs társadalom szerzői joga. Új alaplap 1999. 12.

Verebics János: Leszünk az ördög zsákmányai? A „digitális vihar” és a szerzői jog. Tudományos és műszaki tájékoztatás 1999. 11-12.

 

B) rész

 

MAGYAR NYELVŰ DIGITÁLIS IRODALMAK


 

               Mozgókép az iskolában

               Tankönyv

Sulinet Digitális Tudásbázis: Mozgóképkultúra és médiaismeret elektronikus tankönyv és Módszertani útmutató

            http://sdt.sulinet.hu/http://195.199.249.92/media

 

               Tanári kézikönyv   

Szíjártó Imre: A mozgóképkultúra-terjesztés módszertana

           http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/pedagog/oktanyag/mozgokep/html

http://www.c3.hu~mediaokt/szijarto-1htm

Szíjártó Imre: A filmesztétikától a médiaismeretig. A mozgóképoktatás Magyarországon 1960-2000

http://www.filmkultura.hu/2007/articles/essays/index.hu.html

 

               Szakmódszertan

Mozgókép- és médiaoktatás

http://www.c3.hu/%7Emediaokt/index.htm

(szerk.) Kiss Judit: Médiaismeretek és felnőttoktatás. Oktatási Minisztérium, OKI 963 682 559

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Mediaismeretek-Bibliografia

Szíjártó Imre: A mozgóképkultúra és médiaismeret szaktárgyi módszertan tézisei

http://www.eduscience.hu/I-MTK-kotet.pdf

Uő: Iskola és műveltségkép – a mozgóképkultúra és médiaismeret példája 

http://www.uni-miskolc.hu/~drupadm/drupal/files/II-MTK-kotet.pdf

Uő: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A tantárgy helyzete Magyarországon

http://www.medok.ro

 

Az elektronikus médiumok és az iskola

Kósa Éva: A média szerepe a gyerekek fejlődésében

http://www.mindentudas.hu/kosa/index.html

Irodalomjegyzék a médiaagresszióhoz

http://www.budapestedu.hu/agresszio/szakirodalom/irodalomjegyzek.html

 

            Az információs társadalom és az iskola

Komenczi Bertalan: Informatizált iskolai tanulási környezetek modelljei

http://www.ofi.hu/tudastar/iskola-informatika/komenczi-bertalan

 

Digitalizált könyvek a Magyar Nemzeti Filmarchívum könyvtárában

 

Almási Miklós, Gyertyán Ervin, Hermann István: Filmesztétikai tanulmányok. szerk. Bíró Yvette. – Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1961. – 354 p.; 21 cm (Filmművészeti Könyvtár, 5)

Gró Lajos: Filmesztétikai tanulmányok. bev. Kassák Lajos; szerk. Szőnyi Klára. – Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Archívum, 1967. – 301 p.; 21 cm (Filmművészeti Könyvtár, 31)

(szerk.) Karcsai Kulcsár István: Tanulmányok a magyar szinkronról. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1976. – 344 p.; 19 cm (Filmművészeti Könyvtár, 52)

Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896-1931 között. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1996. – 412 p.; 23 cm

Lohr Ferenc: A filmhang esztétikája. szerk. Sallay Gergely, Dr. – Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet, 1966. – 355 p.; 20 cm (Filmművészeti Könyvtár, 28)

Nemes Károly: A magyar filmművészet története 1957 és 1967 között. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1978. – 722 p.; 19 cm (Filmművészeti Könyvtár, 56)

Nemes Károly: A magyar filmművészet története 1968 és 1972 között. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1979. – 328 p.; 19 cm (Filmművészeti Könyvtár, 60)

Nemes Károly: A szovjet filmelmélet története. szerk. Kálmán László. – Budapest: magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1983. – 298 p.; 19 cm

(Filmművészeti Könyvtár, 73)

Nemes Károly: A filmművészet fejlődése. Budapest: MOKÉP: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. – 285 p.

Sándor Tibor: Őrségváltás után. Zsidókérdés és filmpolitika 1938-1944. szerk. Löwensohn Enikő. – Budapest: Magyar Filmintézet, 1997. – 234 p.: ill.; 21 cm

Sándor Tibor: Őrségváltás. A magyar film és a szélsőjobboldal a harmincas-negyvenes években. Tanulmányok, dokumentumok. szerk. Pintér Judit. – Budapest: Magyar Filmintézet, 1992. – 199 p.; 17 cm (Filmkultúra könyvek)

Szabó György: A magyar film 1973-1977 között. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1980. – 291 p.; 19 cm (Filmművészeti Könyvtár, 63)

Szilágyi Gábor: Film és cselekmény. A szöveg/cselekmény fogalma és modellálása a filmben. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1983. – 386 p.; 19 cm (Filmművészeti Könyvtár 68)

Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség. A magyar játékfilm története 1945-1953. Budapest: Magyar Filmintézet, 1992. – 357 p.; 20 cm (Magyar filmtörténet)

Szilágyi Gábor: Életjel. A magyar filmművészet megszületése 1954-1956. szerk. Haiman Ágnes. – Budapest: Magyar Filmintézet, 1994. – 600 p.; 20 cm

Szilágyi Gábor: A film fogalma. A sajátság természetrajza. Budapest: Magyar Filmintézet, 1995. – 335 p.; 20 cm

Zalán Vince: Fejezetek a dokumentumfilm történetéből. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1983. – 355 p.; 19 cm (Filmművészeti Könyvtár, 70)

 

C) RÉSZ

IDEGEN NYELVŰ, NYOMTATÁSBAN MEGJELENT IRODALMAK

 

            Mozgókép az iskolában

Buckingham, David: The Making of Citizens. London – New York: Routledge. 2000.

Buckingham, David: Media Education. Literacy, Learning and Contemporary Culture. Blackwell Publishing Oxford, 2003.

Burn, A. – Durran J.: Media Literacy in Schools. Paul Chapman Publishing, 2007.

Considine, D.M. - Haley, G.E.: Visual Messages. Englewood Colorado, Teachers Ideas Press. 1999

(ed.) Dennis, E.E. - Snyder, R.W.: Media & Democracy. New Brunswick and London, Transaction Publishers, 1998.

Dickson, T: Mass Media Education in Transition. Mahwah, New Jersey – London, Lawrence Erlbaum,

(red.) Hart, Andrew: Teaching the Media. International Perspectives. Mawah, Lawrence Erlbaum Associates Inc. 1998.

Lampert, C. – Süss, D. – Wijnen, C.: Medienpädagogik im internationalen Vergleich. Zürich, 2009.

Masterman, Leon: Teaching the Media. London, Comedia, 1985.

Masterman, Leon: A Rational for Media Education. In Media Literacy in the Information Age. N. Brunswick, 1997.

Potter, W.J.: Media Literacy. Thousand Oaks, Sage Publication, 2001.

Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. In:  Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999. Reprint In: Outlooks on Children and Media. Goteborg: UNESCO & NORDICOM, 2001.

Rosen, E. Y. - Quesada, A. P. - Summers, S.L.: Changing the World Through Media Education. Golden, Fulerum Publishing, 1998.

Silverblatt, A.: Media Literacy. Westport, Connecticut – London, Prager, 2001.

Tyner, K.: Literacy in a Digital World. Mahwah, NJ – London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishing, 1998.

Wijnen, Christine: Medien und Pädagogik international. Positionen, Ansätze und Zukunftperspektiven in Europa und den USA. München, Kopäd, 2008.

 

            Film- és televízióelemzés

Lothar Mikos: Film- und Fernsehanalyse. UVK Verlaggesellschaft mbH, Konstanz, 2003.

 

               Társadalomtörténet

Central European Hysteria. Replika special issue, 1998.

Szelényi Iván – Kostello, Eric: The Market Transition Debate: Toward a Synthesis? American Journal of Sociology, 101.

              

               Filmtörténet

Aleksandrov A. Et al: In the World of Cinema, Picture Encyclopaedia, vol. II, Narodna Prosveta, Sofia, 1982.

(gl. red. Ljubov Arkusz): Novejsaja isztorija otyecsesztvenovo kino 1986-2000. Kinoszlovar I.-III. Szankt-Petyerburg, CEANC, 2001.

Handbook of Soviet and Eastern European film and Filmmakers Westport, CT, Greenwood Press, 1992.

Iordanova, Dina: East Europe's Cinema industries Since 1989: Financing Structure and Studios Javnost/The Public Vol. 6 (1999) no. 2.

(red.): Daniel J. Goulding: Five Filmmakers: Tarkovsky, Forman, Polanski, Szabo, Makavejev Indiana University Press, 1992.

(eds.) Goulding, Daniel J. – Portuges, Catherine: Cinema in Transition: Post-communist East Central Europe. Fliks Books, 2001.

Karahan, Lev: Posztszovjetszkoje iszkussztvo v poiszkah novoj igyeologii Iszkussztvo kino no. 6. (1996)

(red.) Milenković, Ljubica: Culture de L’Impossible: Le Cinema Yugoslava / Culture of the Impossible: Yugoslav Film Beograd: Jugoslovenski filmski institut, 1997.  

(szoszt. i red. Natalja Miloszerdova): Kino Rosszii: novije imena (1986-1995) Szpravocsnyik Moszkva, Goszkino Rosszijszkoj Federacii NII Kinoiszkussztva, 1996.

Nowell-Smith G: The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press, NY, USA, 1996.

(red.) Ptáček, Luboą: Panorama českého filmu. Olomouc, 2000.

Skrabalo, Ivo: Mladi hrvatski film Hrvatski filmski ljetopis 1999. 17. 

(ed.) Walker, John: Halliwell’s Who’s Who in the Movies. 3rd Edition Revised and updated. HarperCollinsPublishers, London, 2003.

 

               Filmelmélet

Cook, David A.: A History of Narrative Film. Norton, New York-London, 1981.

 

               Médiaelmélet

European Audiovisual Observatory, Yearbook 2003, Vol. 1

Litman, B. R.: The Motion Picture Entertainment Industry, The Structure of American Industry, Mcmillian, New York, 1990.

Office for Official Publications of the European Communities, MEDIA – Guide for the Audiovisual Industry

Statistical Yearbook Film, Television, Video, New Media in Europe; European Audiovisual

Observatory, Strasburg, 2000

 

D) RÉSZ

IDEGEN NYELVŰ DIGITÁLIS IRODALMAK

 

Mozgókép az iskolában

(eds.) Andrew Hart - Daniel Süss Media Education in European Countries. A Comparative Study of Teaching Media in Mother Tongue Education in Secondary Schools. E-Collection of the Swiss Federal Institute of Technology Zurich Zurich, October 2002.

http://www.e-collection.ethbib.ethz.ch/ecol-pool/bericht/bericht_246.pdf

http://www.psychologie.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/Downloads/Forschung/Mediaeducation_in_12_Eruopean_Countries_01.pdf

http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:25953

Internet Literacy Handbook
www.coe.int/t/e/integrated_projects/democracy/02_Activities/03_Internet_literacy/Internet_Literacy_Handbook

Report on media literacy in a digital world – az EU Parlamenti jelentése

http://mozgokepkultura.ektf.hu/?mm=unio&content=report_on_media_literacy

Az Európai Bizottság a médiaműveltségről

http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/index_en.htm

Az Orosz Film- és Médiaoktatási Szövetség honlapja

http://edu.of.ru/mediaeducation/

Федоров А.В. - Новикова А.А.: Основные теоретические концепции медиаобразования. Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2002. № 1.

http://edu.of.ru/attach/17/3488.doc

 

Médiaelmélet

Hammer, Ferenc: Poverty Portrayals Performing Social Exclusion in Hungarian Factual Entertainment Television Programs. CEU-Center for Policy Studies

http://www.policy.hu/document/200808/Hammer.pdf&letoltes=1

 

 


.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2011.01.31.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Március
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!