.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.

Köszöntő


A tanárképzés és a felsőoktatás-pedagógia szolgálatában.Szeretettel köszöntjük a Szakmódszertani Központ honlapján.
Legyen Ön is szakmai honlapunk rendszeres látogatója!


 

 


Egy fiatal pedagógus súlyosan megbetegedett, őssejtátültetésre van szüksége. Kérjük, hogy segítsen, aki tud. Segíteni lehet azzal, ha minél többen donornak jelentkeznek, és segíthet azzal is, ha megosztja ezt a kérést minél több ismerősével.
http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/ossejtdonacio_dokumentum/ossejt_szoro_2013.pdf


Grammatika és oktatás konferencia (2016)

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban.

A konferencia időpontja: 2016. november 24–25. (csütörtök–péntek)

A konferencia helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Szervezőbizottság: Antalné Szabó Ágnes, Balázs Géza, Bartha Csilla, Kardosné Balogh Judit, Keszler Borbála, Kugler Nóra, Lengyel Klára; Veszelszki Ágnes (a konferencia titkára, veszelszki.agnes@btk.elte.hu)

A konferencia honlapja:
linguistics.elte.hu/2016/02/24/grammatika-es-oktatas-konferencia-2016/

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban. Az elméleti kiindulópontú előadások relevanciáját a nyelv- és nyelvtanoktatáshoz fűződő viszony kidolgozásában látjuk. A nyelvtantanításból kiinduló megközelítések akkor válnak érdekessé a konferencia számára, ha megteremtik a kapcsolatot a nyelvleírással vagy a nyelvleírás valamely elméletével. A konferencia célja, hogy egyrészt az eltérő elméleti keretben dolgozó szakembereket a nyelvleírás és -oktatás kérdéseiben eszmecserére hívja, másrészt pedig a magyar nyelvre (a hangzó és a jelnyelvre egyaránt) összpontosítva hozzájáruljon az anyanyelvoktatás megújításához a tárgytudományos kérdések tárgyalása felől.

A konferencia szervezői a következő szekciók kialakítását tervezik:
Elmélet és gyakorlat: nemzetközi trendek
Grammatika és módszertan: pedagógiai szemléletű grammatikakutatás és nyelvleírás
A magyar jelnyelv grammatikája és oktatása
A beszélt nyelv a leírásban és az oktatásban

Várjuk nyelvészek, egyetemi-főiskolai oktatók, tanárok, PhD-hallgatók, a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, valamint érintkező, rokon területek kutatóinak a jelentkezését. Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi.

A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni a választott szekció és forma (előadás vagy poszter) megadásával és egy legfeljebb 1500 leütéses absztrakttal. A jelentkezés határideje: 2016. május 31. Az online űrlap ezen a címen is elérhető: http://goo.gl/forms/xS44IK5qxR

A jelentkezések elfogadásáról 2016. július 31-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2016. október 15-ig tesszük közzé, a programon azután nem változtatunk.

A 2016. évi konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan lektorálás és válogatás után megjelentetjük. A tanulmányokat 2016. december 31-ig a megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el. Az elfogadott előadások publikációs díjáról később adunk tájékoztatást.

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, az intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Szakmódszertani Központtal, valamint a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.


2016. május 28-án 19. alkalommal került megrendezésre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője, amelyre összesen 141 diák érkezett Magyarországról, valamint a határon túli területekről. A rangos esemény végeredményeit a verseny hivatalos honlapján olvashatják: http://simonyi.mnyt.hu/

Beszámoló a 2016-os versenyről


Immár 3. alkalommal kerül megrendezésre az Anyanyelvünk évszázadai nevet viselő hallgatói konferencia 2016. június 10-én, amelynek helyszíne az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A épületének kari tanácsterme lesz. Az érdeklődő résztvevők a lelkes és fiatal kutatóktól egyebek mellett etimológiai, névtani, nyelvtörténeti, dialektológiai és módszertani előadásokat is hallhatnak az egész napos rendezvény keretein belül.

A konferencia plakátja


2016. március 19-én a hagyományhoz híven ismét megrendezésre került az Eötvös József országos középiskolai szónokverseny regionális fordulója az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A lelkes tanulók az ország különböző pontjairól érkeztek a rangos megmérettetésre, hogy próbára tegyék retorikai készségüket és kreativitásukat. Az összesen öt régióra oszló diákok az ünnepélyes megnyitót követően a neves ókori történetíró, Livius egy gondolatát („Nincs törvény, mely mindenkinek egyformán kényelmes volna.”) kapták versenyfeladatul, majd 30 perc állt a rendelkezésükre ahhoz, hogy gondolataikat rendszerezve egy ötperces beszédművet alkossanak az idézet alapján.

A versenyen egyedibbnél egyedibb megoldások születtek, ami remek tanúbizonyságot tett a jelenlevők ügyességéről, felkészültségéről. Az eredményhirdetés izgalmas pillanatáig a szervezők a Petőfi Irodalmi Múzeumba kísérték a résztvevőket, hogy könnyed, feszültségoldó programot biztosítsanak számukra, s egyben kulturális érdekességgel színesítsék a napjukat. Végezetül sor került a legjobbak közül is kiemelkedők elismerésére.

Az északnyugat- és közép-magyarországi régión belül helyezést ért el Kis Dalma (V. hely), Lencz Tímea (IV. hely), Lantai Lilla (III. hely), Bodon Gergő (II. hely) és Mihály Szidónia Renáta (I. hely). A fővárosi régióban az első öt közé került Székely Dénes (V. hely), Horváth-Karacs Ákos (IV. hely), Gébele Martin (III. hely), Sajósi Márton (II. hely) és Stajer Lili (I. hely). A fővárosi- és közép-magyarországi rigóban indult tanulók közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szeitz Gergő (V. hely), Kopcsek Zsófia (IV. hely), Lábody László Ferenc (III. hely), Kubus Kíra (II. hely), valamint Szabó Zsombor (I. hely). A kelet-magyarországi rigóban jeleskedett Kiss Dorottya (V. hely), Kálló Sámuel (IV. hely), Józsa Judit (III. hely), Ágoston Zsófia (II. hely), az „aranyérmet” pedig Körmendi Zoltán (I. hely) vihette haza. A nyugat-magyarországi régió kitüntetettjei pedig Fónagy Zsanna (V. hely), Galgán Anna (IV. hely), Horváth Kata (III. hely), Bohus Borbála (II. hely) és Ujvári Bors Benedek (I. hely) lettek. A felsorolt huszonöt diákot visszavárják a verseny szervezői az április 23-án (szombaton), tíz órai kezdettel megrendezésre kerülő országos döntőre.

A 2016. április 23-án lezajlott országos döntőről Sugár Viktória írt beszámolót: 

Döntő (eredményekkel)


Nagy sikerrel zajlottak le a 2016-os Egyetemi Anyanyelvi Napok rendezvényei, köztük a digitális helyesírási verseny, amelyen a Bölcsészettudományi Kar diákjai jeleskedtek.

A helyezések a következőképpen alakultak:

I. helyezett: Tuska Borbála
II-III. helyezett: Könnyü Laura Krisztina
II-III. helyezett: Tóth Zsuzsanna
IV-V. helyezett: Varga Richárd
IV-V. helyezett: Besze Borbála Blanka
VI. helyezett: Szabó Orsolya


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központja szakmai konferenciát szervez 2016. november 8--9. (kedd és szerda) között az ELTE BTK Gólyavárában. A konferencia központi témája az osztatlan tanárképzés nyomán jelentkező értékelési kérdések alapos, többszempontú megvitatása. A gyűlés teljes anyagát lektorált tanulmánykötetben tervezik megjelentetni a szervezők, amelybe írásos művet 2016. december 16-ig lehet küldeni. Magára a rendezvényre 2016. július 1-ig várják a jelentkezéseket itt.


Az ELTE Funkcionális nyelvészeti diákműhelye minden érdeklődőt szeretettel vár keddenként 18:00 órától előadás- és beszélgetéssorozatára. 
Helyszín: ELTE BTK A épület, 320-as terem.

Részletek  | Részletes program


A Selye János Egyetem Korszerű szemlélet a tudományban és oktatásban címmel konferenciát szervez 2016. szeptember 13--14 között, amelyre 2016. június 30-ig várja a jelentkezéseket, valamint az előadások szövegét. Bővebb tájékoztatásért keressék bizalommal a http://selyetudkonf.selyeuni.sk szakmai weblapot. 

Ismertető


A Szakmódszertani Központ tantárgy-pedagógiai diákköre 2016. február 3-án Az interaktív tábla alkalmazása az oktatásban címmel tartott képzés az Ifjúsági épületben. Az eseményről Sugár Viktória írt beszámolót.

Beszámoló  | Képek


Amerikai Magyar Iskolák Találkozója

Az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója tanulásmódszertani konferencia 2016-ban is megrendezésre kerül. Nagy szeretettel várják a szervezők a találkozóra az Észak-Amerikában lévő magyar oktatási intézmények pedagógusait, vezetőit és minden kedves érdeklődőt, akinek szívügye a magyar nyelv és kultúra ápolása.

Helyszín: Magyarország New York-i Főkonzulátusa (New York, 223 E 52nd St, NY 10022)
Időpont: 2016. június 11. (szombat) 10:00-18:00

A tavalyi konferenciához hasonlóan előadások, illetve szakmai műhelyek váltogatják majd egymást. Poszter formájában bemutatkoznak az észak-amerikai magyar iskolák, óvodák is. A szervezők börzét is terveznek, ahol tankönyvek, tanítási segédanyagok kerülnek bemutatásra.

A konferenciával kapcsolatos további információ a
www.amit-ny.org honlapon található. A találkozó végleges programja  a későbbiekben  kerül összeállításra.

A felhívás szövege  | Further information


A Szakmódszertani Központ gyakornokainak első találkozóján Antalné dr. Szabó Ágnes és dr. Major Éva köszöntötték az új és a régi tagokat, majd a Szakmódszertani Központ Kiváló Gyakornoka címmel tüntették ki a most elköszönő gyakornokokat.

Sugár Viktória beszámolója az eseményről


Október hatodikán rendezték meg a Szakmódszertani Központban a diákműhelyek találkozóját, amelynek a célja a 2014–2015-ös tanév értékelése és a TÁMOP pályázati eredményeinek ismertetése volt, illetve megválasztották a Tantárgy-pedagógiai diákkör új elnökét is.

Sugár Viktória beszámolója az eseményről


A Diákkör menüpont Diákműhelyek almenüjére kattintva mostantól elérhetőek a honlapunkon a diákkörök 2014/2015-ös tanévre vonatkozó összefoglalói, beszámolói.


.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2016 Augusztus
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője
A verseny időpontja: 2016. május 28. (szombat) Részletek »
Az Eötvös József középiskolai szónokverseny országos döntője
A verseny országos döntője az ELTE BTK kari tanácstermében kerül megrendezésre. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 5   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!