.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.

Köszöntő


A tanárképzés és a felsőoktatás-pedagógia szolgálatában.Szeretettel köszöntjük a Szakmódszertani Központ honlapján.
Legyen Ön is szakmai honlapunk rendszeres látogatója!


 

Helyesírási szövegalkotási pályázat

A Magyar Nyelvtudományi Társaság a XX. Jubileumi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny alkalmából szövegalkotási pályázatot hirdet a magyarországi, valamint a határon túli általános és középiskolák 5--8. évfolyamos tanulói számára. Pályázni lehet egy legfeljebb 1 A/4 oldalas, kézzel írt, saját fogalmazással, amelynek a címe: Helyesírási történet. A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. február 28.

2017. február 3-án kerül megrendezésre a XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, amelyre 2016. december 2-ig várják az érdeklődők jelentkezését. Bővebb információk:


Konferencia ismertetője


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központja 2016. november 8--9-én (kedd és szerda) rendezi meg a "Tudós tanárok - tanár tudósok" konferenciasorozatának következő rendezvényét, melynek címe: Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése. Jelentkezési határidő: 2016. október 31. A "Fókuszban a tanulás és tanítás értékelése" konferencia programja letölthető az alábbi linken: http://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2016/10/Tud%C3%B3s-tan%C3%A1rok-tan%C3%A1r-tud%C3%B3sok-program.pdf

Grammatika és oktatás konferencia (2016)

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban.

A konferencia időpontja: 2016. november 24–25. (csütörtök–péntek)

A konferencia helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Szervezőbizottság: Antalné Szabó Ágnes, Balázs Géza, Bartha Csilla, Kardosné Balogh Judit, Keszler Borbála, Kugler Nóra, Lengyel Klára; Veszelszki Ágnes (a konferencia titkára, veszelszki.agnes@btk.elte.hu)

A konferencia honlapja:
linguistics.elte.hu/2016/02/24/grammatika-es-oktatas-konferencia-2016/

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban. Az elméleti kiindulópontú előadások relevanciáját a nyelv- és nyelvtanoktatáshoz fűződő viszony kidolgozásában látjuk. A nyelvtantanításból kiinduló megközelítések akkor válnak érdekessé a konferencia számára, ha megteremtik a kapcsolatot a nyelvleírással vagy a nyelvleírás valamely elméletével. A konferencia célja, hogy egyrészt az eltérő elméleti keretben dolgozó szakembereket a nyelvleírás és -oktatás kérdéseiben eszmecserére hívja, másrészt pedig a magyar nyelvre (a hangzó és a jelnyelvre egyaránt) összpontosítva hozzájáruljon az anyanyelvoktatás megújításához a tárgytudományos kérdések tárgyalása felől.

A konferencia szervezői a következő szekciók kialakítását tervezik:
Elmélet és gyakorlat: nemzetközi trendek
Grammatika és módszertan: pedagógiai szemléletű grammatikakutatás és nyelvleírás
A magyar jelnyelv grammatikája és oktatása
A beszélt nyelv a leírásban és az oktatásban

Várjuk nyelvészek, egyetemi-főiskolai oktatók, tanárok, PhD-hallgatók, a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, valamint érintkező, rokon területek kutatóinak a jelentkezését. Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi.

A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni a választott szekció és forma (előadás vagy poszter) megadásával és egy legfeljebb 1500 leütéses absztrakttal. A jelentkezés határideje: 2016. május 31. Az online űrlap ezen a címen is elérhető: http://goo.gl/forms/xS44IK5qxR

A jelentkezések elfogadásáról 2016. július 31-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2016. október 15-ig tesszük közzé, a programon azután nem változtatunk.

A 2016. évi konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan lektorálás és válogatás után megjelentetjük. A tanulmányokat 2016. december 31-ig a megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el. Az elfogadott előadások publikációs díjáról később adunk tájékoztatást.

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, az intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Szakmódszertani Központtal, valamint a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.


Eötvös József országos középiskolai szónokverseny

A 2016/2017-es tanévben is megrendezésre kerül az Eötvös József országos középiskolai szónokverseny. A verseny célja a diákok szóbeli kommunikációs-retorikai képességének a fejlesztése, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudatuk és anyanyelvszeretetük erősítése. A versenyen a középiskolák (a szakiskolák, a szakközépiskolák és a gimnáziumok) 9-11. osztályos tanulói vehetnek részt. A részletes versenykiírás a www.eotvos-verseny.hu oldalon olvasható.


2016. május 28-án 19. alkalommal került megrendezésre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője, amelyre összesen 141 diák érkezett Magyarországról, valamint a határon túli területekről. A rangos esemény végeredményeit a verseny hivatalos honlapján olvashatják: http://simonyi.mnyt.hu/

Beszámoló a 2016-os versenyről


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központja szakmai konferenciát szervez 2016. november 8--9. (kedd és szerda) között az ELTE BTK Gólyavárában. A konferencia központi témája az osztatlan tanárképzés nyomán jelentkező értékelési kérdések alapos, többszempontú megvitatása. A gyűlés teljes anyagát lektorált tanulmánykötetben tervezik megjelentetni a szervezők, amelybe írásos művet 2016. december 16-ig lehet küldeni. Magára a rendezvényre 2016. július 1-ig várják a jelentkezéseket itt.


A Szakmódszertani Központ gyakornokainak első találkozóján Antalné dr. Szabó Ágnes és dr. Major Éva köszöntötték az új és a régi tagokat, majd a Szakmódszertani Központ Kiváló Gyakornoka címmel tüntették ki a most elköszönő gyakornokokat.


.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2016 Október
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
Gyakornoki találkozó
A Szakmódszertani Központ gyakornokainak első találkozója. Részletek »
Grammatika és oktatás konferencia
Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 5   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!